Yvonne Mørck
  • Universitetsvej 1, 25.3

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Research

 
Yvonne Mørck, lektor emerita, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.
Postadresse:
Roskilde Universitet
Institut for Samfund og Globalisering
Postboks 260
4000 Roskilde, Danmark.

Besøgsadresse:
Hus 25.3
Tlf. 46 74 30 65 (direkte) 46 74 20 00 (universitet)
[email protected] 


Forskningsinteresser og -områder:
Sociologiske og kulturanalytiske perspektiver på kulturel og social integration, migration, medborgerskab/intimt medborgerskab, identitet, køn, seksualitet; kulturel globalisering, herunder forholdet mellem traditionalitet, (sen)modernitet og alternative moderniteter, herunder teorier om bl.a. kulturel kreolisering og hybride identiteter, diasporakultur; multikulturelle problemstillinger især i Danmark/Norden/Storbritannien/USA og i særdeleshed vedrørende unge, forholdet mellem generationer blandt etniske minoriteter, ungdomsuddannelser/uddannelsesfeltet; indvandringens velfærdspolitiske konsekvenser.

Teoretiske felter: Multikulturalisme; køn (herunder spændingsfelter mellem kønsligestilling og fx kulturel og religiøs diversitet); identitetspolitik (etnicitet, køn, seksualitet/queer); intersektionalitet (sammenvævning af forskellige komponenter såsom køn, klasse, etnicitet, alder og seksualitet); modernitet og individualisering; Bourdieu og problemstillinger relateret til social arv og 'klasserejsende'/mønsterbrydere.

Metoder: Kvalitative metoder (gerne med et antropologisk perspektiv) , herunder anvendelse af bl.a. poetiske kilder, dvs. fiktionsbaserede kilder som fx skønlitteratur og fiktionsfilm.

Forskningsområder: Intimt medborgerskab i forhold til etniske minoriteter; Vold mod kvinder (med særlig henblik på etniske minoritetskvinder); Multikulturelle udfordringer og potentialer i Danmark - gerne i et intersektionalitetsperspektiv.

Uddannelse og ansættelser
Ph.d. (1996) og mag.scient. (1987) i antropologi ved Institut for An­tropolo­gi, Københavns Univer­sitet.
2003-2004 Stipendiat på Danmarks Humanistiske Forskningscenter (orlov fra RUC).
2002- Lektor på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter.
1.2.-1.10.2007 Studieleder for Socialvidenskab
2001-2002Forskningsadjunkt på Sociologisk Institut, Københavns Universi­tet (forskningsmidler fra Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd).
1997-2001Adjunkt på Sociologisk Institut, Københavns Universitet (ansvarlig for undervisning i Videregående kvalitative metoder).

Tidligere universitetsansættelser og andre ansættelser
Kandidatstipendiat på Samkvind, Center for sam­fundsviden­skabe­lig kvindeforskning og -under­visn­ing, Køben­havns Univer­sitet.
Undervisningsassistent på Institut for Antropologi, Køben­havns Universitet.
Undervisningsassistent på Minoritetsstudier, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
Undervisningsassistent på Samkvind, Center for samfunds- og retsvidenskabelig kvindeforskning og -undervisning, Køben­havns Universitet.
Ekstern lektor på Center for Kvinde- og Kønsstudier, Odense Universitet.
Sekretær på International Student Center, København.
Konsulent på integrationsprojekt for børnehavebørn, Aabenraa.
Undervist på Morild Kvindedaghøjskole, Roskilde (tyrkiske indvandrerkvinder).

Redaktionelt arbejde og fagligt foreningsarbejde
Jordens Folk (1993-1998).
Forlaget Sociologi (2000-2002).
Gæsteredaktør på hhv. Tidsskriftet Antropologi; Kvinder, Køn & Forskning og NORA: Nordic Journal of Women's Studies.
Bestyrelsesmedlem af 'Sociologforeningen' (1998-1999).
Bestyrelsesmedlem af (1990-1994) og næstforkvinde for (1994-1995) Dansk Forening for Kvinde- og Kønsforskning.
Henholdsvis bestyrelsesmedlem af og forkvinde for Antropolog­foreningen i Danmark (1989-1990).

Faglige aktiviteter
Siden 1989 har jeg deltaget i en lang række konferencer og forskerkurser i Danmark og i udlandet (bl.a. i de nordiske lande) omhandlende multikulturelle problemstillinger, køn, kultur, etnicitet, identitet og seksualitet samt kvalitative metoder, f.eks. University of Costa Rica, University of Oxford, University of London, Lancaster Univer­sity, University of Amster­dam, University of Bristol, University of Huddersfield, University of Manchester, Bogazici University, Istanbul, King's College, London, University of Pittsburgh, University of Chicago, University of New South Wales, Australien, Cacabelos, Spanien, Haus der Kulturen der Welt, Berlin.
Jeg har været medarrangør på to Ph.d.kurser under det nationale tværfaglige netværk "Betydning af køn i et tværfagligt perspektiv": 'Kulturel loyalitet og køn' (1996) med Nira Yuval-Davis, University of Greenwich og 'Køn og metode' (1999) med Patti Lather, Ohio State Univer­sity. Jeg har været med i planlægningsgruppen af Ph.d.kurset 'Intersectional analysis', Forskerskolen i Velfærdsstat og Forskellighed, Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter (2006), ligesom jeg har undervist på Ph.d.kurset 'Transnationalism and Diaspora', Lunds Universitet (2005). Pt. indgår jeg i underviserteamet på Research Design DSSG obligatory course, RUC. 
Af andre aktiviteter kan nævnes studieophold i Berlin (2 måneder i 2000) og Visiting Fellow at Goldsmith's College, University of London (4 måneder i 1992).
Endvidere har jeg holdt mange universitetseksterne foredrag for f.eks. lærere, studievejledere, socialarbejdere og politifolk.

Seneste større publikation: Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen: "Familien betyder alt". Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Frederiksberg: Frydenlund 2011. (458 s.)

 

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or