Tine Rosenthal Johansen
  • Universitetsvej 1, 40.1

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Sundhedskommunikation 

Jeg forsker i involvering af udsatte borgere/patienter og fagprofessionelt i sundhedsvæsenet. Jeg anvender (dialogisk)kommunikationsteori- og metode til at undersøge samarbejde og involvering.

Min forskning er praksisnær. Det betyder, at jeg samarbejder tæt med læger, patienter og pårørende samt administrative medarbejdere på hospital, kommuner og region. Samarbejdet afhænger af det enkelte forskningsprojekt. Samarbejdet kan involvere alt fra design, indsamling af data til formidling og implementering af ny viden.

Min forskning er med til at vise, hvordan fagprofessionelt samarbejde og involvering af borgere/patienter får betydning for hinanden – samt pege på udfordringer og muligheder ved forskellige måder at organisere samarbejde og arbejde med at fremme involvering i sundhedsvæsenet. Formålet med min forskning er at bidrage til læring og forandring til gavn for fagprofessionelle, borger og patienter i sundhedsvæsenet.

Min forskning bidrager også til teori- og metodeudvikling indenfor forskningsfelterne sundhedskommunikation, praksisnær forskning samt dialogisk kommunikation.

Projekter: 

  • Involvering af udsatte unge i seksuelt sundhedsfremmende indsatser
  • Tværsektorielt lægesamarbejde og involvering af patienter i tidlige diagnostiske processer
  • Fagprofessionelles samarbejde og involvering af udsatte borgere på botilbud i kommuner

Nøgleord: Det nære sundhedsvæsen, Patientinddragelse, tværsektorielt samarbejde, rettidig opsporing af kræft, sundhedskommunikation, kritisk refleksivitet, dialog & samskabelse, kollaborative metoder