No photo of Susanne Klausen

Susanne Klausen

Mag.Art.

 • Universitetsvej 1, 26.0

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Vejlederprofil

  

Susanne Klausen, ekstern lektor          

Tlf: 2035-9020

E-mail: sukl@ruc.dk

Mødedage for vejledning af RUC-studerende: - efter aftale

 

Uddannelse:

Mag.art. i kultursociologi (1991) med speciale og konferens i henholdsvis sociokulturel udvikling i Grønland og politisk-kulturelle transformationer i Ungarn. Førstnævnte projekt indbefatter kendskab til udviklingsteori og kulturteori; sidstnævnte hovedsageligt til øststatsteori, transformationsprocesser og demokratiteori (herunder medborgerskabsbegrebet), det politiske kulturbegreb, velfærdsstat, kulturpolitik, nationalisme- og minoritetsteori.

 

Ansættelse ved Center for Freds- og Konfliktforskning (COPRI) 1992-1996.

 

Undervisningserfaring siden 1995 fra Kbhs. Universitet, RUC, Copenhagen Business School, Udenrigsministeriets forskningsafdelinger, Biblioteksskolen, DIS o.a. i bl.a. flg. fagområder:

 

Videnskabsteori og metode, rationalitetsbegrebet, ledelsesteori, etnicitetsteori, karakteristika ved det senmoderne samfund og "Det danske samfund i sociologisk perspektiv" - på engelsk: "Sociological Characteristics of the Danish Society". Sidstnævnte fagområde er hovedsageligt et kursus for danske og udenlandske studerende i nordisk velfærdsstatsteori knyttet til teoretiske samt empiriske detailområder indenfor den danske velfærdsmodel.

 

Tidligere (SV - Forvaltning - SamBach, (herunder speciale-)vejledningsopgaver på RUC siden 1999 indenfor flg. områder:

 

Overordnede interessefelter: Velfærdsstaten under forandring, demokrati og modernitetens konsekvenser

Neden for et skønsomt udpluk af de mange projektemner, som jeg har været vejleder for i de forløbne 19 år på SV, Forvaltning og Sam-Bach. Listen kunnen såmænd også bruges til inspiration, idet mange af de nævnte områder er svære at rubricere entydigt, da de ofte går på tværs af de nævnte problemstillinger, fx integration og medborgerskab, frivillige og socialpolitik, politisk kultur og medier, individualisering og adoption etc.:

-Velfærdsstat - medborgerskab – social- og sundhedspolitik (fx sammenhængskraft, universalisme, in- og eksklusion, hjemløse, ADHD, demente, moder- og familieskab, HPV-vaccinen, patientrettigheder, fixerum, adoption - you name it:-)

-Individualisering (fx ensomhed, selvmord, krævementalitet, generation ligeglad, unges identitetsdannelse, kropsidealisering, selvforhold)

-NGO - frivillige – subkulturer (fx skraldere, politisk graffiti, AA, Røde kors, hipstere, natteravne, globale bevægelser)

-Medier - public service – sociale medier (fx DR’s rolle, nyhedskriterier på nettet, betalingsringen i medierne, den fjerde statsmagt, embedded journalism, vold i medierne)

-Politisk kultur - deltagelse – lokalpolitik - kulturpolitik (fx populisme, nationalisme, udkantsdanmark, arbejderklassen, den kreative klasse, borgerdialog, nudging, værdipolitik)

-New Public Management (fx i uddannelse og offentlig administration, selvledelse, kritikkens mulighedsbetingelser, accellerationssamfundet)

-Arbejdsmarkedet (fx flexicurity, prækariatet, aktivering, kontanthjælps- og dagpengereformer, borgerløn, working poor, solidaritet, fagbevægelsen, stress, køn)

-Uddannelsessystemet (fx social arv, fremdriftsreform, eksamensangst, folkeskole- og gymnasiereformer, online kurser på universitetet)

-Integration - etnicitet – flygtninge - religion (fx skole, bolig, ghettoer, starthjælp, asyl, alderdom, køn, shariazoner, 225 timers regel)

-Frygtens politik - Antiterror - kriminalitetsbekæmpelse (fx i lufthavne, visitationszoner, ghettoovervågning, bandekrig, straf og resocialisering)

-EU – Verden (fx Det arabiske forår, demokratiudvikling, politisk kultur i Østeuropa, nationalisme, radikalisering, arbejdskraftens frie bevægelighed, romaer, FN, krige vs. udviklingsbistand)

-Grønland (fx postkolonialisme og internal colonialism, strafferetten, uddannelsessystemet, sprog- og identitetspolitik)  

-Generelt: Kvalitative undersøgelsesmetoder - videnskabsteori - sociologisk teori

 

Igangværende forskningsaktivitet:

 

 

Sidehverv:

International koordinator ved Sociologisk Institut, KU (2008-10)

Medredaktør af tidsskriftet Dansk Sociologi (1990-2002).

Forlagskonsulent

  

Publikationer:                                                                                                                                

"First Society - Second Society: Mutual Discontents."

'East European Reporter' Vol.3, No.1. 1987.

 

"Det andet samfund - samtale med Elemér Hankiss."

'Nordisk Østforum' Nr.3, 1987.

 

"Derfor Next Stop."

Kronik i 'Politiken' 8.jan. 1990.

 

"Den Anden Revolution."

'Vandkunsten' Nr.2, 1990.                                                                                                             

 

I samarbejde med Feiwel Kupferberg:

"Rådvildhed efter kommunismen."

'Weekendavisen' 20.juli 1990. (genoptrykt som lærebogstekst hos forlaget Lee)

 

I samarbejde med Pierre Lemaitre:

"Ungarn: Fra Kadarisme til Kaos? Klondyke? Konsensus? Koloni?"

'GRUS' Nr.31, 1990.

På engelsk: "From Kadarism to Chaos? Klondyke? Consensus? Colony?" 'Working Papers' 8/1991. Center for Freds- og Kon­fliktforskning, Kbh. Dele heraf optrykt i 'Magyar Narancs', ugeavis, Budapest juni 1992.  

 

"Vrede og Bitterhed efter opbruddet." 'Weekendavisen' 9.aug. 1991.

 

"Politisk kultur i Ungarn - Kontinuitet og forandring - Kulturelle transformationer." Sociologisk Forlag, 1993.

 

"Demokrati på afveje: Antisemitismen i Ungarn." I "Det nye Ungarn - Tilbageblik og perspektiver." (Red. Zsuzsanna Bjørn Andersen) SVANTEVIT, 1994.

 

"Den lange vej til Europa." I "Dunaföldvar T/R" (Red. Poul Esting). Movement Agency, 1996. 

 

"Lande- og samfundsbeskrivelse af Ungarn." Notat til Dansk Udenrigs Politisk Institut, 1997

 

"Grønlandsk kulturpolitik mellem lokalisering og globalisering, notat til Nordisk Kultur Institut, 2005, herunder en række konference-papers'.

 

 

Keywords

 • Labour market
 • Childhood, Adolescence, Family
 • History, Society
 • Industrial development, Development economics and planning, Developing countries
 • Communication, Journalism, Media
 • Welfare state, Welfare society
 • Theory of science, History and sociology of science, knowledge and technology, Research policy
 • Public administration
 • Cultural encounters, Multi-culturalism
 • Gender studies, Ethnicity, Equal rights