Søren Salling Weber

Søren Salling Weber

Master of Social Sciences

  • Universitetsvej 1, 03.1-NW

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Jeg interesserer mig i bred forstand for potentialerne for at udvikle et mere bæredygtigt og myndigt arbejdsliv. Mine faglige interesser spænder derfor bredt over temaer som:

-          Arbejdsliv

-          Subjektivitet, psykisk trivsel og psykosociale dynamikker

-          Omsorgs- og menneskearbejde

-          Faglighed og professionalisme

-          Brugerinddragelse, -involvering og/eller demokratisering

-          Nye teknologiers betydning i arbejdslivet

-          Politisk økonomi, arbejdsmarked og regulering

Empirisk har jeg arbejdet med velfærdsprofessionelles muligheder for at understøtte psykisk trivsel i studie- og arbejdsliv under indtryk af ny teknologi og viden. Fra mit Ph.d.-projekt om arbejdsmarkedsinklusion af mennesker med svære psykiatriske diagnoser har jeg forskningsmæssig indsigt i både psykiatri- og beskæftigelsesområdet. Jeg har fokuseret på professionelles arbejde med at skabe en anden beskæftigelsesindsats ved at omsætte evidensbaserede metoder (her Individual Placement and Support) til deres faglighed og praksis. Jeg er nysgerrig på de professionelles udvikling af kvalitet i arbejdet og på potentialer og barrierer for at demokratisere relationen mellem brugerne og de professionelle og deres arbejde.

Derudover har jeg deltaget i projekter om psykisk trivsel i Studielivet og om udviklingen i arbejdsmiljøarbejdet, særligt i omsorgsarbejde. Jeg har desuden beskæftiget mig indgående med fænomenet platformsøkonomi.

Teoretisk er jeg interesseret i kriser og kampe om at definere samfundsmæssige behov og nødvendigheder. Mit udgangspunkt er, at (uddannelse til) lønarbejde både kan indgå som et samfundsmæssigt tvangsforhold og som en identitetsbærende, demokratisk styret aktivitet, til gavn for de arbejdende og samfundet. Jeg interesserer mig på den baggrund for mulighederne for at bidrage til demokratiserende og bæredygtighedsunderstøttende interventioner i menneskers arbejdsliv.

Jeg har en ambition om at samarbejde med praksis, for eksempel i forskningsværksteder eller i længerevarende, gensidigt udfordrende og udviklende undersøgelsesforløb.

Jeg er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning og forskningsgruppen Uddannelse, Social inklusion og Profession.

Jeg vejleder på Arbejdslivsstudier og Sociale Interventionsstudier.

Education/Academic qualification

Working Life Studies & Social Sciences, cand.soc, The Working Life in the Platform Economy: A Case Study of the Development of a Platform for Organization of Cleaning Labour, Roskilde University

Award Date: 1 Mar 2017