If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

CV

 

Personlige oplysninger

 

Navn: Stine Helms

Fødselsdato: 12.11.76

Adresse: Holger Danskes Vej 92 st.tv.

               2000 Frederiksberg

E-mail: schelms@ruc.dk

 

 

Ph.D. studerende ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Projektets titel: Læreres praktiseringer af nye styringsteknologier i folkeskolen og deraf følgende konsekvenser for eleverne.

 

Uddannelse

 

2011-2013 – Ph.D. stipendiat ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde  

                     Universitet.           

 

2006-2009 – Kandidatuddannelse i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Psykologi ved    

                     Roskilde Universitet (Cand.Mag.)

 

2004-2005 – Tre semestre på den Pædagogiske Diplomuddannelse i Psykologi ved CVU

 

1997-2001 – Læreruddannelse ved Holbæk Seminarium

 

1992-1995 – Sproglig studentereksamen ved N. Zahles Gymnasieskole

 

 

Erhvervserfaring

 

Feb. 2010 – jan. 2011 - Videnskabelig assistent på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning –  RUC.   

 

                        I denne periode arbejdede jeg som Videnskabelig assistent på Pædagogik og

                        Uddannelsesstudier – herunder Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv

                        (VelPro). Her var jeg med til at evaluere den skolebaserede lærer-

                        uddannelse for UCSJ samt stå for udarbejdelsen af akkrediteringsrapporter

                        for hhv. Kandidatuddannelsen i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Master-

                        uddannelsen i Voksenuddannelse (MVO). Senest var jeg involveret i en kort-

                        lægning af ’best practice’ vedrørende rekruttering af mænd til kvindefag i

                        Norden – en kortlægning bestilt af Ligestillingsministeriet.

 

2010 - ?     -    Censor ved læreruddannelsen i fagene Pædagogik, Psykologi, Almen didaktik                

                        og KLM.

                    

 

2001-2006 – Klasselærer på Kirkebækskolen - en skole for elever med multiple

                     funktionsnedsættelser. I min tid som lærer på skolen, har jeg fungeret som

                     klasselærer for en 4.-5. kl., en 6.-7. kl. samt for en 9.-10. kl.

 

1995-1997 – Pædagogmedhjælper på Vangedehuse – et døgntilbud for fysisk og psykisk  

                     handikappede.