No photo of Per Homann Jespersen

Per Homann Jespersen

MSc (Engineering)

 • Universitetsvej 1, 09.2

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Min forskning og undervisning fokuserer på trafikplanlægning og trafikpolitik. Den tager udgangspunkt i trafiksystemet og dets samfundsmæssige funktioner - at skabe mobilitet for varer og personer.

Trafikplanlægningens rolle er at etablere et debat- og beslutningsgrundlag for trafikpolitikken. Den orienterer sig dermed både mod egentlige beslutningstagere, mod de mange brugere af trafiksystemet og de mange der påvirkes af trafiksystemet.

Studiet af trafikpolitikken drejer sig om hvordan der besluttes og hvilke beslutninger der bliver taget. Der er mange politiske aktører på lokale, regionale, nationale og internationale niveauer, der influerer på hvad der sker i den virkelige verden. Dertil kommer at der ofte er meget store økonomiske interesser knyttet til bl.a. infrastrukturinvesteringer.

Studiet af trafiksystemerne har traditionelt været et domæne for ingeniør- og den økonomiske videnskab, og disse har også leveret langt det meste af den viden vi har. Men en forståelse af kompleksiteterne indebærer også at sociologien og politologien inddrages - ingeniørernes og økonomernes rationelle beslutningstager kan hverken beskrive hvad der foregår i familierne eller på Christiansborg.

Jeg beskæftiger mig bl.a. med følgende emner:

 • infrastrukturplanlægning og regionaludvikling
 • kollektiv transport - hvordan gør man den kollektive transport mere attraktiv?
 • miljøeffektiv godstransport - i byer og på de lange distancer
 • trængsel - hvor stort er problemet og hvad kan vi gøre ved det?
 • økonomiske virkemidlers effekt
 • hvordan planlægger man langsigtet på trafikområdet?
 • på hvilket fundament tages de politiske beslutninger - er grundlaget tilstrækkeligt?

Disse områder indgår også i min undervisning, hvor jeg også dyrker trafikplanlægning i tredjeverdenslande i almindelighed og Kina i særdeleshed. Herudover underviser jeg også i kvantitative metoder på TEK-SAM og sundhedsfremmeuddannelsen.

Per Homann Jespersen

Institut for miljø, samfund og rumlig forandring (ENSPAC), Roskilde Universitetscenter

hus P7, Postboks 260, 4000 Roskilde

Tlf. arbejde     4674 2497

Mobil                2449 4295

E-mail              phj@ruc.dk

 

Fødselsdag

 

1953

Ægteskabelig status

 

Gift, 3 børn

Stilling

 

Lektor

Uddannelse

 

Civilingeniør (kemi), DTU 1979

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk (forhandlingsniveau)
 • Tysk (forhandlingsniveau)
 • Spansk (læse og forstå, let samtale)
 • Fransk (læse og forstå, let samtale)
 • Russisk (rustent)

 

Ansættelser

 • 1979-1984: Institut for Matematisk Statistik og Operationsanalyse (IMSOR), DTU
 • 1984- : Roskilde Universitetscenter, Inst. f. miljø, teknologi og samfund, senere ENSPAC

 

Udvalgte interne funktioner

 • 1987-1989: Studieleder
 • 1990-1997: Institutleder
 • 1990-1997: Medlem af Konsistorium, Budget- og Forretningsudvalget samt Forskningsudvalget
 • 1995: Organiserer symposiet From Social Exclusion to Social Cohesion: Towards a Policy Agenda på vegne af RUC, UNESCO, WHO, ILO, EU-kommissionen og ORSTOM
 • 1997- : Etablerer transportforskningsmiljøet på RUC, det senere FLUX - Center for transportforskning, som i 2002 når 15 videnskabeligt ansatte og PhD'ere
 • 1998: medlem af selvevalueringsteamet for RUCs evaluering
 • 2004- : Medlem af RUCs IT-udvalg
 • 2005-2006: Supervisor på udvikling af iSAPS resourceallokeringssystemet implementeret på TEK-SAM
 • Projektvejledning og kursusafholdelse inden for alle niveauer, fortrinsvis inden for transport og mobilitet samt kvantitative metoder
 • Vejleder for 9 PhD-studerende, heraf 8 afsluttede
 • Formand for et stort antal bedømmelsesudvalg vedr. PhD-afhandlinger og adjunkt/lektorstillinger

 

Udvalgte eksterne funktioner

 • 1987-1990: Første formand for Selskabet for Teknologianalyse og -vurdering, Dansk Ingeniørforening
 • 1992: RUCs repræsentant i Undervisningsministeriets udvalg vedr. registrering af forsknings- og undervisningsaktiviteter
 • 2004: Gæsteeditor for særnummer af World Transport Policy & Practice om godstransport
 • 2004-2008: Medlem af Nordisk Vejteknisk Forums ekspertgruppe om planlægning
 • 2005-2006: Medlem af ATVs ekspertgruppe om Transportvisioner
 • 2005-2006: Medlem af Teknologirådets ekspertgruppe om Gratis kollektiv transport
 • 2005-2006: Medlem af Det økologiske Råds bestyrelse
 • 2007: Oplæg Entwicklungskorridore und Kooperationsnetzwerke in den Bereichen Transport und Infrastruktur på konferencen Raumentwicklung im Ostsee-Adria-Entwicklungskorridor arrangeret af delstaterne Berlin og Brandenburg
 • 2008- : Medlem af klimatænketanken CONCITO
 • 2008- : Medlem af bestyrelsen for Metroselskabet I/S
 • Medlem af bedømmelsesudvalg for PhD-afhandlinger på AAU, DTU og CBS
 • Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunkt/lektorstillinger på DTU og AAU
 • Censor på AAU, DTU og SDU
 • Referee på bl.a. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, Transport Policy, Muncipal Engineer og Science of the Total Environment
 • Bedømmer på forskningsprogrammer for bl.a. Engineering and Physical Sciences Research Council (UK), Norges Forskningsråd og Statens Vegvesen (Norge)
 • Et stort tal af interviews i skrevne og elektroniske medier

 

Udvalgte eksternt finansierede projekter

 • 1992-1994: Leder af projektet Miljøvurdering af Transportprojekter - et casestudie finansieret af Transportrådet
 • 1994-1996: Leder af projektet Miljøstyring i små og mellemstore virksomheder i samarbejde med Deloitte. Finansieret af EU-kommissionen
 • 2000-2002: Leder af projektet Transportindholdet i levnedsmidler finansieret af Transportrådet
 • 2000-2001: Leder af projektet Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet finansieret af Ingeniørforeningen i Danmark
 • 2000-2002: Deltager i projektet Produktion, distribution og godstransport, ledet af COWI, finansieret af Miljøstyrelsen
 • 2005-2007: Forskningskoordinator og leder af COINCO (Corridor of Innovation and Coordination), finansieret af byerne og regionerne I Oslo-Berlin-korridoren samt INTERREG. Projektet udviklede en fælles strategi og afsluttedes med underskrivelsen af et fælles Charter.

 

Udvalgte publikationer

Keywords

 • Traffic, Transportation
 • Goods transport
 • Traffic planning
 • Traffic policy
 • Public transport
 • Mobility
 • Private motoring
 • Traffic
 • Trafic behaviour
 • Safety
 • Economics, Politics
 • Transport policy
 • Transport economy