Karin Cohr Lützen

Mag.Art. & PhD

 • Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

Personal profile

Research

I min forskning har jeg tidsmæssigt beskæftiget mig med de sidste 200 år. Emnemæssigt har jeg beskæftiget mig med kvindehistorie, seksualitetshistorie, familiehistorie, filantropihistorie, urbanitetshistorie og indvandringshistorie. Denne forskning har jeg formidlet i bøger og artikler, såsom: Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder 1825-1980 (1986); Det europæiske Hus, bind 5: Den moderne tid, 1870-1945 sammen med Bente Rosenbeck (1992); Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København (1998) Mors hemmelighed. På sporet af en jødisk indvandrerhistorie (2009) og Arvesølvet. Et familiefirmas storhed og fald (2016). Desuden har jeg fra 2007 til 2017 skrevet historiske klummer og artikler til Weekendavisens tillæg Idéer.

Et gennemgående tema i min forskning er modernitet, og hvorledes de forskellige sociale klasser har tilpasset sig ændringer i bevidsthed og adfærd gennem de sidste 200 år. Mange af de temaer, jeg slog an i Byen tæmmes, har jeg arbejdet videre med på forskellig vis. Det drejer sig om storbylivet og de problemer, som det anonyme liv på gader og stræder medførte, såsom prostitution, forførelse og forestillinger om Byens Fristelser og Farer. Den store fattigdom tilskyndede til at oprette privat velgørenhed, og jeg har set dette som en forløber for velfærdsstaten.

En måde at forholde sig til modernitet på har været at gribe til en nostalgisk længsel efter De gode gamle Dage, og jeg har beskæftiget mig med, hvorledes anti-moderne bevægelser kan ses som et forsøg på at komme overens med det moderne. Vandringer fra land til by er ligeledes et kendetegn ved den moderne tid, og jeg er interesseret i også at se på vandringer over landegrænser, særligt østeuropæiske jøders indvandring til Paris i begyndelsen af det 20. århundrede. Især ser jeg på, hvorledes de balancerede mellem den kultur, de kom fra og den kultur og levevis, de tog til sig i indvandringslandet. Senest har jeg undersøgt sølvvareindustriens historie i Danmark 1887-1987 med udgangspunkt i min families firma Cohr i Fredericia. Mit igangværende forskningsprojekt er en form for aktivisterindringer om tiden 1974-1994 med hovedvægten på Lesbisk Bevægelse og homoforskning. Det blev afbrudt, da jeg gik på pension i 2022 og i stedet gav mig til at opdatere, revidere og ændre min gamle bog fra 1986 Hvad hjertet begærer. Den er udkommet i 2024.

Forsknings- og vejledningskompetencer Urbanitet, kvinder, familie, hjemmet, middelklasse, seksualitet, homoseksualitet, prostitution, sociale reformer, velgørenhed, hygiejne, forlystelsesliv, folkeminder, nostalgi, jødisk indvandring, nationalromantik.

Baggrund

Mag. art. i nordisk folkemindevidenskab fra Københavns Universitet, 1985. Dernæst var jeg i flere år stipendiat ved Center for Kvinde- og Kønsforskning ligeledes på Københavns Universitet, og herfra fik jeg min ph.d. grad i 1992. Jeg blev ansat på RUC i 1996 og gik på pension i 2022.

 

Keywords

 • Childhood, Adolescence, Family
 • Family History
 • History of sexuality
 • History, Society
 • Urban history
 • Family History
 • Jewish history
 • Nostalgia
 • History of sexuality
 • Charity
 • Welfare state, Welfare society
 • Charity
 • Gender studies, Ethnicity, Equal rights