If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

I min forskning interesserer jeg mig for menneskers møder med sundhedsvæsenet, og hvordan inddragelses- og deltagelsesprocesser praktiseres her. Jeg er optaget af, hvilke betydninger institutionaliserede rammer og sundhedsfaglige logikker har i relation til at inddrage patienters egne erfaringer og oplevelser med at håndtere livet med sygdom. Og hvordan menneskers ulige vilkår påvirker samspillet mellem de professionelle og patienter, og får betydning for, hvordan patienten forstås og forstår sig selv.

Overordnet er jeg optaget af deltagelses- og inddragelsesaspekter, både som forskningsgenstand og som forskningsmetode. Jeg arbejder primært med kvalitative metoder, herunder etnografi, observationer, interviews og participatoriske tilgange. Jeg har en sundhedsfaglig profil med lang og bred praksiserfaring, er uddannet fysioterapeut, kandidat i pædagogik og sundhedsfremme samt Ph.d og har desuden i en årrække arbejdet som lektor i professionshøjskoleregi. 

Research

In my research, I am interested in people's encounters with the healthcare system and how patient-centeredness and participation processes are practiced here. I am interested in the significance of institutionalized frameworks and health professional logics  concerning the inclusion of patients' own experiences and experiences of dealing with life with illness. And how people's unequal conditions affect the interaction between professionals and patients and have an impact on how the patient is understood and understands themselves.

In general, I am interested in the participation and involvement aspects, both as a research object and as a research method. I work  with qualitative methods, e.g. ethnography, observations, interviews, and participatory approaches. I have a health professional profile with long and broad practical experience, I am a trained physiotherapist, with a master's degree in education and health promotion and a Ph.D., and have also worked for several years as a lecturer at university colleges.

Education/Academic qualification

Ph.d., Roskilde University

Award Date: 29 Oct 2021

Healthpromotion and educational studies, MA, Healthpromotion in Physiotherapy Education, Roskilde University

1 Feb 201112 Sept 2014

Award Date: 12 Sept 2014

Physiotherapy, Physiotherapist

Award Date: 30 Jun 1994

External positions

Ass. prof., University College Absalon

1 Mar 202230 Jun 2022

Ass. prof., University College Copenhagen (KP)

Sept 2014Jan 2021

Keywords

  • Health, Medicine
  • Education, Learning, Training

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or