Lisbet Christoffersen

ph.d. (jur)

  • Phone+45 46 74 27 55, +45 30 91 63 09
  • Emaillic@ruc.dk
  • Website
  • Universitetsvej 1, 25.1

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

19982020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1998 2020

Filter
Book chapter
Book chapter

A long historical Path towards Transparency, Accountability and Good Governance: on Financing Religions in Denmark

Christoffersen, L., 15 Jan 2015, Public Funding of Religions in Europe. Messner, F. (ed.). Farnham: Ashgate, p. 125-149 24 p. 8. (Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

An Innovative Nordic Discourse. From Church and State to Law & Religion

Christoffersen, L., Andersen, S. & Modéer, K. Å., 2010, Law & Religion in the 21st Century: Nordic Perspectives. Christoffersen, L., Modéer, K. Å. & Andersen, S. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 13-23 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

A Quest for Open Helmets: On the Danish Burqa Affair

Christoffersen, L., 2013, The Burqa Affair Across Europe: Between Public and Private Space. Ferrari, A. & Pastorelli, S. (eds.). Farnham; UK and Burlington, USA: Ashgate, p. 171-188 17 p. (Cultural Diversity and Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File

Blasfemisk blindhed

Christoffersen, L., 2005, Biskop for Herren og så mange andre.: Festskrift til Kjeld Holms 60-års dag. Niels et al, G. (ed.). København: Forlaget Anis, p. 189-214 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Budgetmagt og Folkekirkens hoedproblem

Christoffersen, L., 2007, Karma, Koran og Kirke: Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring. Mortensen et al, V. (ed.). Århus: Forlaget Univers, p. 45-55 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Church Autonomy in Nordic Law

Christoffersen, L., 2010, Law & Religion in the 21st Century : Nordic Perspectives. Christoffersen, L., Modéer, K. Å. & Andersen, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 563-592 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Cults in the Nordic Countries

Christoffersen, L., 2008, l'Administration des Cultes dans les Pays de l'Union Europeenne. Basdevant-Gaudemet, B. (ed.). Leuven: Peeters, p. 157-164 8 p. (Law and Religion Studies, Vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Delokalisierung der Dänischen Lutherischen Volkskirche?

Christoffersen, L., 2010, Die neue Mitte der Kirche: Der Aufstieg der intermediären Instanzen in den europäischen Grosskirchen siet 1945. Damberg, W. & Hellmans, S. (eds.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag, Vol. 42. p. 159-177 18 p. (Konfession und Gesellschaft, Vol. 42).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den aktuelle danske religionsretlige model

Christoffersen, L., 10 Oct 2012, Fremtidens danske religionsmodel. Christoffersen, L., Iversen, H. R., Warburg, M. & Kærgård, N. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 239-258 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

File

Den danske religionsmodel: Indledning

Christoffersen, L., Iversen, H. R., Kærgård, N. & Warburg, M., 10 Oct 2012, Fremtidens danske religionsmodel. Christoffersen, L., Raun Iversen, H., Kærgård, N. & Warburg, M. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 13-20 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

File

Den danske religionsmodel på vej mod et tippepunkt? Efterskrift

Christoffersen, L., Raun Iversen, H., Kærgård, N. & Warburg, M., 10 Oct 2012, Fremtidens danske religionsmodel. Christoffersen, L., Raun Iversen, H., Kærgård, N. & Warburg, M. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 381-384 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

File

Ekstern finansiering som praktisk arbejdsform i forskning

Christoffersen, L., 2019, Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018: Festskrift til Hans Raun Iversen. Christoffersen, L., Gregersen, N. H. & Leth Nissen, K. M. S. (eds.). Frederiksberg: Eksistensen Akademisk, p. 165-190 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Er den danske religionsmodel ved at tippe?

Christoffersen, L., 2013, Politologisk Årbog 2012-2013. Jensen, C. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 112-116 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

File

Et religionsretligt problem og forslag til løsning: Da København fik sin multi-confessionelle skyline

Christoffersen, L., 2010, Ret, Informatik og Samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 415-432 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Europæisk perspektiv på religion i dansk forfatningsret

Christoffersen, L., 2006, Grundloven: Danmarks Riges Grundlov med kommentarer. Zahle, H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 63-76 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Folkekirke mellem statskirke, embedskirke og frikirke: Om det uopgivelige i folkekirken, om den igangværende folkekirkelige 'kommunalreform' og om folkekirkelige styringsparadigmer for fremtiden

Christoffersen, L., 15 Jan 2013, KIRKEFORFATNING: Kirkeretsantologi 2012. Andersen, S., Christensen, P., Garde, P., Lodberg, P. & Jørgensen, A. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 79-100 22 p. (Kirkeretsantologi, Vol. 2012).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Folkekirken selv? Regulering af dåb i folkekirken

Christoffersen, L., 2007, Kirkeretsantologi 2007: Kirken selv. Århus/København: Selskab for Kirkeret, p. 83-103 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Folketingets Ombudsmand og folkekirkens lære og forkyndelse

Christoffersen, L., 2004, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København: Djøf Forlag, p. 119-140 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fri og lige adgang til Vorherre: Kirken og retten 1901-2017

Christoffersen, L., 15 Aug 2017, Reformationen i dansk kirke og kultur: 1914-2017. Gregersen, N. H. & Bach-Nielsen, C. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, Vol. 3. p. 195-228 33 p. 5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

From Previous Intertwinement to a Future Split in Governance Structures in Cultural and Religious Use of Buildings: On Danish Funding of Religious Heritage

Christoffersen, L., Mar 2015, Funding Religious Heritage. Fornerod, A. (ed.). Farnham: Ashgate, p. 75-102 31 p. 6. (Cultural Diversity and Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Giv Kejseren hvad Kejserens er. En fortælling om 10 års samarbejde om etabliering af forskningsfeltet law&religion i Øresundsregionen

Christoffersen, L., 2007, Liber Amicorum: Kjell Å Modéer. Lund: Juristförlaget, p. 117-130 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Globalisation & Effenciency in a Grundtvigian School Model: On Religiously Oriented Non-Governmental Schools in Denmark

Christoffersen, L., 2015, (Submitted) Religious Private Schools. 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Historical, Cultural and Social Background: Religion and Discrimination in Europe - an Essay

Christoffersen, L., 2012, Religion and Discrimination Law in the European Union. Hill, M. (ed.). Trier: European Consortium for Church and State Research, p. 27-34 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Is Shari'a Law, Religion or a Combination? European Legal Discourses on Shari'a

Christoffersen, L., 2010, Shari'a as Discourse: Legal Traditions and the Encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (eds.). Farnham UK / Burlington US: Ashgate, p. 57-76 20 p. (Cultural Diversity and Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Juridiske problemer ved den nuværende EU-retlige koordinering af sociale sikringsordninger

Christoffersen, L., 1998, EU og den frie bevægelighed. Greve, B. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 9-27 (FS & P forskningsrapport; No. 4, Vol. 1998).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Konstruktion af ret

Christoffersen, L., 2003, Konstruktive bidrag: Om teori og metode i konstruktivistisk videnskab. Hansen, A. D. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 232-274 44 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Konvergerende religionsret - Danmark og Europa

Christoffersen, L., 2006, Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Andersen et al, P. B. (ed.). København: Museum Tusculanum, p. 21-60 40 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Legally supported marketisation and individualisation of the Folk Church as a Cultural Institution

Christoffersen, L. & Leth Nissen, K. M. S., 13 Dec 2019, Individualisation, Marketisation and Social Capital in a cultural institution: The Case of the Danish Folk Church. Iversen, H. R., Christoffersen, L., Kærgård, N. & Warburg, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 147-174 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Legal Re-Organisation of the Danish Religious Market

Christoffersen, L., 13 Dec 2019, Individualisation, Marketisation and Social Capital in a cultural institution: The Case of the Danish Folk Church. Iversen, H. R., Christoffersen, L., Kærgaard, N. & Warburg, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 302-325 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Lovmæssigheder - Kirker og Trossamfund i EU

Christoffersen, L., 2007, Konstellationer - kirkerne og det europæiske projekt. Auken et al, I. (ed.). Frederiksberg: Alfa, p. 45-68 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Netværkssamfundet og folkekirkens styre

Christoffersen, L., 2001, Dansk kirkeliv 2001. Andreasen, V., Bollmann, K., Iversen, H. R. & Jørgensen, J. A. (eds.). Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, p. 51-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nordic Law in Changed Religious Landscapes

Christoffersen, L., Modéer, K. Å. & Andersen, S., 2010, Law & Religion in the 21st Century : Nordic perspectives. København: Djøf Forlag, p. 595-618 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Not Even Believing in Belongin: States and Churches in Five North-European (post)Lutheran Countries

Christoffersen, L., 5 Dec 2010, Law and Religion in the 21st Century: Relations between States and Religious Communities. Ferrari, S. & Christofori, R. (eds.). Farnham Burlijngton: Ashgate, p. 187-198 12 p. (Cultural Diversity and Law, Vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Not even believing in belonging: States and Churches in Five North-European (Post-) Lutheran Countries

Christoffersen, L., 2010, Law and Religion in the 21st Century : Relations between States and Religious Communities . Ferrari, S. & Cristofori, R. (eds.). Ashgate, p. 187-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Not Even Believing in Belonging: States and churches in five North-European (post)-Lutheran countries

Christoffersen, L., 4 Sep 2013, Law and Religion, An Overview. Ferrari, S. & Christofori, R. (eds.). Farhham: Ashgate, Vol. 1. p. 269-279 11 p. (The Library of Essays on Law and Religion).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentligretlige rammer for præsters arbejde: en analyse af begrebet 'særlig tilknytning' som grundlag for kirkelig betjening uden for bopælssognet

Christoffersen, L. & Esdahl, P., 22 Dec 2011, Folkekirkens Embeder : Kirkeretsantologi 2011. Busch Nielsen, K., Christoffersen, L., Garde, P. & Lodberg, P. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 179-210 32 p. (Kirkeretsantologi).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om pilotering i dansk religionsret

Christoffersen, L., 2001, Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse. Kbh.: Djøf Forlag, p. 37-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Prenter: Kirken og Retten 1944

Christoffersen, L., 2008, Lidenskab & Stringens: Festskrift til Svend Andersen. van Kooten Niekerk, K. & Nissen, U. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 301-317 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Religion, Politik og Ret i Europa

Christoffersen, L., 10 Oct 2012, Fremtidens danske religionsmodel. Christoffersen, L. & Raun Iversen, H. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 71-102 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

File

Religion, ret og samfund: en introduktion

Christoffersen, L., 2001, Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse. Kbh.: Djøf Forlag, p. kap. I-V

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Religion and State

Christoffersen, L., 2012, Islam in Denmark: The Challenge of Diversity. Nielsen, J. S. (ed.). Lanham: Maryland: Lexington Books, p. 57-80 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Religion as a Factor in Multi-Layered European Union Legislation

Christoffersen, L., 2008, Law and Religion in Multicultural Societies. Mehdi, R., Petersen, H., Sand, E. R. & Woodman, G. R. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 111-130 20 p. (Religion in the 21st century; No. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Religion og ret i det 21. århundrede: Kirkens bekendelsesstatus, multireligiøsitet og det juridiske regelsæt

Christoffersen, L., 2006, Udfordringer til folkekirken: Kirken - staten - folket. Schjørring et al, J. H. (ed.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 33-52 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Religionsfrihed

Christoffersen, L., 2002, Den store danske encyklopædi: supplement. Lund, J. (ed.). Kbh.: Danmarks National Leksikon

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Religionsfrihed i Kina & The Rule of Law

Christoffersen, L., 2011, Liber Amicorum Ditlev Tamm: Law, History and Culture. Andersen, P., Letto-Vanamo, P., Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 273-284 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Religionsretlig lovgivning 2014-2019: Introduktion til bidrag og temaer i kirkeretsantologi 2019

Christoffersen, L., 8 Oct 2019, Religionsretlig Lovgivning Kirkeretsantologi 2019: Trossamfundslov. Blasfemibestemmelse. . Lisbet, C., Anders, J. & Svend, A. (eds.). Frederiksberg: Eksistensen Akademisk, p. 9-34 25 p. 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
File

Religious Discrimination in Denmark

Christoffersen, L., 2012, Religion and Discrimination Law in the European Union. Hill, M. (ed.). Trier: European Consortium for Church and State Research, p. 95-110 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Religious Entities as Legal Persons: Northern Europe (nordic and Baltic Countries)

Christoffersen, L., 2007, Churches and other religous organisations as legal persons. Friedner, L. (ed.). Leuven - Paris - Dudley, MA: Peeters, p. 13-19 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Religious Freedom and Ecclesiastical Law. Reflections on Law, Religion and Ethics

Christoffersen, L., 2005, Cracks in the Walls.: Essays on Spirituality, Ecumenicity and Ethics. Wiberg Petersen et al, E. M. (ed.). Peter Lang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ret, religion og (u)sikkerhed. En ny Westphalsk fred?

Christoffersen, L., 2005, Ret & Usikkerhed. Petersen et al, H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 175-192 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch