Photo of Leif Becker Jensen

Leif Becker Jensen

MA

  • Universitetsvej 1, 42.2

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

1981 …2015
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1981 2015

Filter
Book chapter
2015

Nøjagtighed og etik på nærsprogligt niveau

Jensen, L. B., Dec 2015, Troværdig journalistik: Et spørgsmål om etik og nøjagtighed. Blach-Ørsten, M. & Brink Lund, A. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 71-98 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Find dit teoretiske udgangspunkt

Jensen, L. B., Kjærgaard, A., Krone, M. & Holgård Sørensen, C., 2014, Godt sprog i organisationer: Veje til vellykket sprogarbejde. Holgård Sørensen, C. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 13-43 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2013

Den sproglige blæksprutte: - om journalistisk sprog og metatekster

Jensen, L. B., 2013, Sproget i de elektroniske medier. Thurah, T. & Kristiansen, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 237-271 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2011

Fortællingen som argumentation

Jensen, L. B., 2011, Hvor er pointen?: kommunikationsfaglige vinkler på argumentation. Juel, H. (ed.). 1. ed. København: Handelshøjskolens Forlag, p. 137-153 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2010

Mundtlig formidling: formidlingskompetence i professionsuddannelserne

Jensen, L. B., 2010, Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. Nielsen, B., Grønbæk Nielsen, N. & Mølgaard, N. (eds.). Professionshøjskolen UCC, p. 112-231 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

2008

Hver ting til sin tid

Jensen, L. B., 2008, Skriv godt: Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag d. 27. maj 2008. Samfundslitteraur: Samfundslitteratur, p. 31-35 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2007

Klarsprog: Kommunikationsteknik eller holdningsændring?

Jensen, L. B., 2007, Klart sprog er godt sprog: Rapport fra en nordisk konference om klarsprog, Gilleleje november 2006. Jarvad, P. & Mørch, I. E. (eds.). København: Dansk Sprognævn, 15 p. (Dansk Sprognaevns Skrifter; No. 38).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Om sproglig formidling

Jensen, L. B., 2007, Om....: Festkompendium til Niels Erik Wille - om performance-design, sprog og visuel kultur. Harsløf, O. & Kjørup, S. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 212-221 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2005

Videnskabsretorik eller tom retorik: en faglig retorik skal være begrundet i fagets videnskabssyn

Jensen, L. B., 2005, Skriftlighed: et læringsredskab i professionsuddannelser. Brok, L. S. & Mathiesen, F. (eds.). 1. ed. København: Samfundslitteratur, p. 11-27 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2003

Hurraord eller ærlig snak?

Jensen, L. B., 2003, Når virksomheden åbner sit vindue. Helder, J. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Man skal gå på to ben: Om den vanskelige balancegang i faglig formidling

Jensen, L. B., 2003, Faglig formidling: Praksis og konsekvenser. Fleming, L. & Ingemann, B. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 151-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2002

Man skal gå på to ben: om den vanskelige balancegang i faglig formidling

Jensen, L. B., 2002, Vinkler på faglig formidling. Fleming, L. & Ingemann, B. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 12 s. (Papirer om faglig formidling; No. 48 [53]).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2001

Universalpragmatik uden omsvøb: om den vanskelige kunst at kommunikere bevidst uklart

Jensen, L. B., 2001, Den analytiske gejst: festskrift til Uwe Geist. Heltoft, L. & Henriksen, C. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 12 s.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1997

Sproglig kreativitet i fagtekster

Jensen, L. B., 1997, Kreativitet i forskning og formidling. Løngren, H. & Jensen, L. B. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 14 s. (Papirer om faglig formidling; No. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1994

Under henvisning til den af Dem fremsendte skrivelse... skal der efterfølgende meddeles lidt om, hvordan forvaltningen skriver til folket og hvorfor den gør det.

Jensen, L. B., 1994, På given foranledning: en antologi om dansk forvaltningskultur. Pedersen, K. P., Ilsøe, G. & Tamm, D. (eds.). 1 ed. Jurist- og Økonomforbundet, 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1993

Kan man grine fagligt forsvarligt? Om at finde sig selv i et ingenmandsland mellem fagligheden, systemet, modtageren og sproget

Jensen, L. B., 1993, Personlig kommunkation og formidling. Alrø, H. & Kristensen, M. (eds.). 1 ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

1992

Historien i medierne

Jensen, L. B., 1992, Danmarks Historie: Historiens historie. Mørch, S. (ed.). 1. udgave ed. Gyldendal, Vol. 10. p. 387-407

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1990

Godt sprog er sprog der fungerer

Jensen, L. B., 1990, En ny skriveundervisning. Krogh, E. (ed.). 1. ed. Det faglige udvalg for Dansk, p. 39-45 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Under historiens Babelstårn venter fortællingerne. Om fortællingens historiske dimension.

Jensen, L. B., 1990, Nissen og Madamen: En bog om fortællen og fortælling. København: Gyldendal, p. 83-113

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1989

Metodeovervejelser i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse af viden og holdninger

Mortensen, A. T. & Jensen, L. B., 1989, Kvalitative Metoder i Systemudvikling og Følgeforskning. Danielsen, O. & Lythje, I. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1988

Historien er fortælling om det mærkeligste, der er sket: Om den historiske roman mellem kilder og fantasi

Jensen, L. B., 1988, Læsefeber: En bog om børnelitteratur. Jørgensen, M. & Pedersen, O. (eds.). 1. udgave ed. Århus: Kvan, p. 72-85 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

1987

Skal vi have historie eller gode historier? Eller: Hvorfor diskuterer fagfolk i dag den historiske fortælling som et problem?

Jensen, L. B., 1987, Historiedidaktik i Norden 3: Nordisk konference om historiedidaktik; Bergen 1983. Malmö: Lärarhögskolan, 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch