No photo of Kim Esmark
 • Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

Personal profile

Research

Min grundlæggende forskningsinteresse gælder forholdet mellem magt, kultur og social praksis, set i et historisk perspektiv. Hvordan hænger måden menneskene organiserer sig i hierarkier og dominansrelationer sammen med strukturen af deres tro, vaner og forestillinger? Hvordan skabes, artikuleres og forhandles denne sammenhæng i levet praksis? Og hvordan og af hvilke årsager har disse forhold ændret sig over tid? Mit primære empiriske arbejdsfelt er højmiddelalderen, hvor jeg interesserer mig for temaer som gavegivning, ritualer, konfliktregulering, helgenkult, erindring, familie og slægt, borgerkrig, m.v. Jeg ser historie som uadskilleligt fra antropologi og sociologi, og det er især fra disse fag jeg henter teoretisk inspiration, ikke mindst i Bourdieus habitusbegreb- og praksisteori. Bourdieu er samtidig omdrejningspunktet for min sideløbende interesse for kultur- og uddannelsessociologi.

Forskningsorganisering:

Forskningsgruppen for erindring og fortidsbrug.

Curriculum

Født 1967 i Gilleleje.

1996: Cand.mag. i historie og international pædagogik og uddannelsesstudier, RUC og KU

2002: Ph.d., Institut for historie og samfundsforhold, RUC

2002: Adjunkt, historie, RUC

2005: Lektor, historie, RUC

Teaching

Jeg har undervist på historie og på den humanistiske bachelor- (tidligere: basis)uddannelse siden 1997 og vejleder projekter og specialer indenfor et bredt spektrum af emner, kronologiske perioder og teoretiske tilgange.

På kursussiden har jeg undervist på historiske oversigts- og temakurser, dimensionskurser på basis/humbach og i de senere år især i historisk teori og historiografi.

Jeg har været medlem af studienævnet for historie, i dag studienævnet for kultur og identitet, siden 2003 og af studienævnet for humbach siden 2012. Siden 2009 har jeg med enkelte kortere afbrydelser fungeret som studieleder for historie.

I 2017 modtog jeg RUCs undervisningspris ”Den gyldne kaffekande”.

Keywords

 • History, Society
 • Feudalism
 • Donation
 • Medieval dispute processing
 • Rituals
 • Sociology of Pierre Bourdieu