Filter
Encyclopedia chapter

Search results

 • 2012

  Macroeconomic Methodology

  Jespersen, J., 2012, The Elgar Companion To Post Keynesian Economics. King, J. (ed.). 2 ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 379-382 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • 2011

  Anden verden, den

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 30 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • fjerde verden, den

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 164 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • første verden, den

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 200 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Galbraith, John Kenneth

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 201 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Homo Oeconomicus

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 240 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Human Kapital

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 243 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Institutionel økonomi

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 275 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Keynes, John Maynard

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 302 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Keynesianisme

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 302-3 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Klassiske økonomer

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 306-7 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Konvergenstese

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 332 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Nationalisering

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 443 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • National stat

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 444-5 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Neoklassisk økonomi

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 449-50 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Omfordeling

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 469 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Pareto, Vilfredo

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 485-86 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Produktionsfaktorer

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 516 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Profit

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 519 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Profitrate

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 519-20 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Ricardo, David

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 558 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Schumpeter, Joseph Alois

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 584 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Skat

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 610-11 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Smith, Adam

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 616 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Subsistensøkonomi

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 683 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • tredje vej, den

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 723-4 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • tredje verden, den

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 724 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Udviklingsbistand

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 736 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Udviklingsteori

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 736-7 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Underudvikling

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 738-9 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Usynlig Hånd

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 743-4 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Utilitarisme

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 744 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Vulgærøkonomi

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 764 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonometri

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 783 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonomi

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 783 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonomisk krise

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 784 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonomisk reduktionisme

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 784-5 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonomisk udvikling

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 785 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • Økonomisk vækst

  Jespersen, J., 2011, Sociologisk Leksikon. Larsen, S. N. & Pedersen, I. K. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 786 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearchpeer-review

 • 2006

  Monetarisme - kritik af inflation og velfærdsstat

  Jespersen, J., 2006, Tankens Magt: Vestens Idéhistorie. Jensen, H. S., Knudsen, O. & Stjernfelt, F. (eds.). København: Lindhardt & Ringhof, Vol. 3. p. 2257-2269 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearch

 • Økonomi - Ligevægtsmodellens tre ubesvarede spørgsmål

  Jespersen, J., 2006, Tankens Magt: Vestens Idéhistorie. Jensen, H. S., Knudsen, O. & Stjernfelt, F. (eds.). København: Lindhardt & Ringhof, Vol. 3. p. 1971-1984 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearch

 • Økonomisk teori og liberalisme

  Jespersen, J., 2006, Tankens Magt: Vestens Idéhistorie. Jensen, H. S., Knudsen, O. & Stjernfelt, F. (eds.). København: Lindhardt & Ringhof, Vol. 2. p. 1637-1645 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterResearch

 • 2005

  Økonomi og Politik

  Jespersen, J., 2005, Hvad enhver dansker bør vide. København: Gyldendal, p. 424-30 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEncyclopedia chapterCommunication