Carsten Tage Nielsen

Carsten Tage Nielsen

MA (Communication Studies) & PhD

 • Universitetsvej 1, 45.2

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Jeg har siden mit kandidatstudium i 1980'erne beskæftiget mig med fortidsbrug. I begyndelsen lå fokus især på formidling og repræsentationer af historie (film, tv, museer, erindringssteder), siden har jeg arbejdet med historiedidaktik og historie i uddannelsessystemet. For tiden er mit fokus rettet mod fortidbrug i hverdags- og livsverdenssammenhænge.

 

Desuden interesserer jeg mig for universitetspædagogik særlig med henblik på førsteårspædagogik. Jeg er koordinator for SIG Førsteårspædagogik under Dansk Universitetspædagogisk Netværk. Jeg er tillige medlem af SIG'erne 'Faglig vejleding og mentoring på videregående uddannelser' og 'Universiteternes Innovations- og Entreprenørpædagogiske Netværk'. Jeg har fokus på overgangsproblematikker mellem ungdomsuddannelse og bacheloruddannelse, mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse samt på hvad uddannelse betyder i et livslangt perspektiv.

 

Curriculum

Jeg er uddannet cand.comm. i Historie og Kommunikation på RUC i 1990 og blev ph.d. i historie i 1996 med afhandlingen Historie til aftenkaffen: en historiekulturel analyse af tv-nyhedsformidlingen som historieproducerende diskurs. Jeg var post doc i projektet 'Humanistisk historieformidling i komparativ belysning' (1996-1998), som introducerede forskningsfeltet historiebrug i Danmark, og har siden forsket og publiceret bredt indenfor dette felt.

 

Jeg har undervist på RUC siden 2001 på følgende uddannelser:

 • Historie
 • Den humanistiske Bacheloruddannelse
 • Den humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse

 

Siden 2006 har jeg desuden være huskoordinator på Den humanistiske Bacheloruddannelse.

 

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen 'Erindring og Fortidsbrug' og deltager i samarbejdsprojektet RUCMUS.

 

Jeg er medlem af følgende censorkorps:

 • Universiteterne, Historie (siden 2010)
 • Professionsbacheloruddannelsen til lærer, Undervisningsfaget Historie (siden 2002)
 • Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og Kulturformidling (siden 2015)

Education/Academic qualification

Researcher education, Ph.d, Historie til aftenkaffen: en historiekulturel analyse af tvnyhedsformidlingen som historieproducerende diskurs, Roskilde University

Award Date: 17 Sept 1996

Master, MA (History & Communication), Den dramatiserede historiefortælling i TV, Roskilde University

Award Date: 10 Sept 1990

External positions

Researcher, Aarhus University

1 Jan 201031 Dec 2011

Project Leader, National Museum of Denmark

1 Jan 200131 Dec 2008

Keywords

 • History, Society
 • Memory
 • Uses of pasts
 • Education, Learning, Training
 • Higher Education Pedagogy
 • First Year Pedagogy