Bodil Damgaard
 • Universitetsvej 1, 14.1

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

Personal profile

Research

Min forskning fokuser grundlæggende på samspillet mellem forskellige aktører og disses bidrag til løsning af offentlige problemstillinger (public policies). Staten har altid været en central og særlig aktør i min forskning ud fra det synspunkt, at velfungerende stater er afgørende for et velfungerende samfund. Jeg har arbejdet med samspillet mellem staten og organiserede interesser både i udlandet og herhjemme. I takt med at jeg har fået administrative opgaver på et institut, der uddanner kandidater, som i deres arbejdsliv vil udøve netop dette samspil, interesserer jeg mig stadig mere for, hvilke kompetencer disse kandidater skal have og hvordan vi kan indrette vores uddannelser derefter.

Forskningsemner

 • Collaborative governance
 • Multilevel governance
 • Offentlig styring
 • Public policy
 • Valg og brug af instrumenter i offentlig styring
 • Implementering & evaluering
 • Beskæftigelsespolitik

Curriculum

 • 2016: Viceinstitutleder, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
 • 2009: Lektor, Roskilde Universitet
 • 2006: Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • 1999: Forsker, Socialforskningsinstituttet
 • 1997-1999: Forsker, FLACSO-México
 • 1997: Ph.d. Det Latinamerikanske Fakultet for Socialvidenskaber, Mexico (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-México)
 • 1996: Gæsteforsker, Georgetown University, Washington DC, USA
 • 1994: Kandidatgrad i statskundskab, Århus Universitet
 • 1993: Diplomuddannelsen "Internationalt År", Ålborg Universitetscenter 

Keywords

 • Public administration
 • Network Governance
 • Structural reform and employment policy
 • Labour market
 • employment policy
 • Labour market organizations