Birgit Jæger

Birgit Jæger

MSc (Technological and Socio-economic Planning) & PhD

 • Universitetsvej 1, 26.2

  DK-4000 Roskilde

  Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

 

Videnskabelige fokusområder

 

Samspillet mellem teknologi og samfund har altid stået centralt. Fokus har været på digitale teknologier med forskning omkring digital forvaltning, ældres brug af IT og eksperimenter med spredning af teknologi. Derudover har der været fokus på lægfolks deltagelse i teknologi vurdering og teknologiske eksperimenter samt læringsaspekter i forbindelse med tilegnelse af teknologiske kompetencer og brugerdreven innovation. Det teoretiske grundlag er tværvidenskabeligt og ligger indenfor STS (Science, Technology and Society Studies) men med inddragelse af politologiske teorier omkring governance og policy analyse samt sociologiske teorier om læring og participation.

 

Vejledning af studerende

 

Har vejledt et ukendt antal studerende på bachelor niveau samt et ligeledes ukendt antal studerende på kandidat niveau på Forvaltningsuddannelsen (herunder et stort antal speciale studerende). Derudover vejledt seks ph.d. studerende og to adjunkter, været formand for bedømmelsesudvalg ved flere ph.d. forsvar, samt deltaget i bedømmelsesudvalg ved bedømmelser af ph.d. afhandlinger ved Aalborg Universitet, CBS, Tweente University og Lunds Universitet.

Uddannelse

Ph.d. fra Roskilde Universitet, Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannelsesforskning med afhandlingen: ’Videotex i støbeskeen’ i marts 1996.

Cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet med speciale inden for emnet: ’Produktions- og arbejdsforhold’ i februar 1984.

Nuværende stilling

Lektor Emirita ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Tidligere ansættelser

2013-2020     Lektor på Insitut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

2005-2013     Professor (mso) i teknologi og samfundsudvikling på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

1997-2005     Lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkono­mi, Roskilde Universitet.

1995-1997     Seniorforsker i AKF - Amternes og Kommunernes Forskningsinsti­tut.

1993-1995     Udvekslingsstipendiat på Institut for Teknologi og Samfund, Dan­marks Tekniske Universitet. Med orlov fra AKF.

1989-1993     Forskningsassistent i AKF.

1986-1989     Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Bistandskontor 1.

1985-1986     Vikar i social- og sundhedsforvaltningens sekretariat i Albertslund Kom­mune.

1978-1985     Lærer på aftenskole og forskellige højskoler.

Forskningsledelse

2015             Medlem af udvalg til bedømmelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter på University Colleges Metropol

2013             Leder af forskningsprojektet: Designing and Governing E-government Policy – in a Comparative Perspective. Finansieret af Sino-Danish Centre.

2009-2013    Team leder på forskningsprojektet: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor (CLIPS). Finansieret af det Strategiske Forskningsråd med en samlet bevilling på 16.735.731 kr.

2009-2012    Leder af forskningsprojektet: World Wide Views on Global Warming. Finansieret af Rektorpuljen på Roskilde Universitet med en bevilling på 100.000 kr.

2007-2009    Faglig rådgiver i vurdering af ansøgninger til Norges Forskningsråds program: VERDIKT.

2006-2008     Leder af forskningsgruppen: Offentlig Politik og Administration (OPA).

2005-2006     Medlem af det teknologiske fremsyn om ”Et aldrende samfund 2030”. Nedsat af Det Strategiske Forskningsråd

2004              Faglig rådgiver i vurdering af ansøgninger til Norges Forskningsråds program: ”Kommunikation, IKT, Medier” (KIM).

1999-2004     Leder af forskningsprojektet: Ældre i Informationssamfundet. Finansieret af det strategiske forskningsprogram: ”Ældres brug af IT” med en samlet bevilling på 3.778.706 kr.

1993-1995     Leder af forskningsprojektet: Videotex i støbeskeen. Finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd med en bevilling på 1.085.870 kr.

1993              Leder af forskningsprojektet: Læring i organisationer. Finansieret af AKF.

1992-1993     Leder af forskningsprojektet: Evaluering af Socialministeriets formidlingscentre. Finansieret af Socialministeriet med en bevilling på 1.150.000 kr.

1989-1991    Leder af forskningsprojektet: Evalueringen af Kommunedatas forsøg med borgerselvbetjening. Finansieret af Kommunedata med en bevilling på 1.114.000 kr.

Øvrig ledelseserfaring

2017-2019   Studieleder for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Roskilde Universitet

2014-2018    Medlem af bestyrelsen for Telecentre Denmark

2014-2017   Medlem af Advisory Board for Roskilde Centralbibliotek

2014-2016    Medlem af Advisory Board for Professionshøjskolen Metropol

2010-2015    Formand for studienævnet for Samfundsstudier, Institut for Samfund og globalisering, Roskilde Universitet.

2009             Medlem af ekspertpanel til akkreditering af doktorgradsprogram ved Højskolen i Lillehammer. Udpeget af det norske akkrediteringsråd NOKUT.

2008             Studiedekan og del af universitetsledelsen på Roskilde Universitet.

2007-2010    Medlem af Folkeuniversitetsnævnet. Udpeget af Undervisningsministeren.

2007-2008    Uddannelsesleder for Master of Public Policy.                 

2007-2010    Medlem af institutrådet ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

2006-2012    Medlem af Teknologirådets repræsentantskab. Udpeget af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling.

2006-2007    Medlem af studienævnet for den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, Roskilde Universitet.

2005-2007     Huskoordinator på den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse.

2005-2008     President of ESST (The European Inter-University Association on Society, Science and Technology).

2004-2006     Tovholder for fagpakken: Teknologi og samfund: Styring af forandring og innovation.

2003-2006     Medlem af bestyrelsen for Institut Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet.

2003-2004     Medlem af bestyrelsen for Institut for Teknik og Samfund, Malmø Högskola.

2000-2008     Medlem af The Administrative Board og the Bureau for ESST. Udpeget af RUC’s rektor.

2000-2002     Studieleder for Forvaltningsuddannelserne.

2001-2002     RUC’s ledelses repræsentant i Konsistorium, Uddannelsesudvalget og Budget- og forretningsudvalget.

1999-2002     Medlem af studienævnet for Forvaltningsuddannelserne.

1998-2001     Medlem af bestyrelsen for Arbejdsmiljø Instituttet. Udpeget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

1997-2000     Medlem af det nationale kontaktudvalg for CTU (Center for Teknologistøttet Undervisning).

1997-1999     Medlem af Ericssons innovative tænketank ”Det gode selskab”.

1996-1998    Formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget i DJØF. Medlem af DJØF’s hovedbestyrelse, medlem af Overenskomstforeningens bestyrelse, medlem af AC’s Undervisnings- og forskningsudvalg.

Internationale forskningserfaringer

2014-2018   Nordisk forskningsprojekt: Projektdrevne innovationer i nordisk forvaltning, finansieret af Nordisk Råd (NOS-HS).

2013              Forskningsophold på Sichuan University, Chengdu, Kina.

2011              Visiting Scholar på Stanford University, H-STAR i tre måneder. Finansieret af det Danske forskningsråd.

2010              Organiseret en tredages forskningsworkshop samt en session på 4S konferencen i Tokyo med temaet: World Wide Views on Global Warming. Sammen med Mikko Rask, Helsinki og Richard Worthington, Pomona, USA

1998-2003     Europæisk forskningsprojekt under COST A14: ICT and Social Movements.

1995-1999     Europæisk forskningsprojekt: Social Learn­ing in Multimedia, finansieret af EU-programmet ’Targeted Social Economic Research’.

1995-1998     Europæisk forskningsprojekt under COST A4: The Social Shaping of Telematics and Rural Development.

1994              Ophold i et semester på Michigan State University, Department of Telecommunication.

1993-1996     Europæisk forskningsprojekt under COST A4: Domestic Technology and Everyday Life – Mutual Shaping Processes.

1992              Organiseret en international workshop med temaet: Developmental Programmes as a Strategy to Innovate Social Policy.

Academic Awards

2010 Best Paper Award at the EGPA (European Group for Public Administration) conference.

Toulouse, September 2010. ”The History of the Future: Changes in Danish E-Government

Strategies 1994-2010”, (co-author Karl Löfgren)

Keywords

 • Computer science, IT
 • Digital administration
 • Public administration
 • Digital administration
 • Information society
 • Economics, Politics
 • Information society
 • Technology
 • STS - Science and technology studies
 • Technology and innovation
 • Technology and research policy