No photo of Annette Bilfeldt

Annette Bilfeldt

MA & PhD, MA & PhD

  • Universitetsvej 1, 44.1

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Teaching

  

 

Research

CURRICULUM VITAE.

 

Navn: ANNETTE BILFELDT

Født: 15. 06. 1952

 

Ansættelser:

 

2006 - : censor på Aalborg Universitet.

 

2004 - : gæstelærer på Ergoterapeutuddannelsen.

 

2003 - : ekstern lektor på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter.

 

2001-2003: adjunkt og projektleder på projekt "Selvstyre, køn og kvalitet i arbejdslivet" på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter, der udføres i samarbejde med adjunkt Elsebeth Hofmeister og professor Kurt Aagaard Nielsen.

 

1999-2001: forskningsadjunkt på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter i samarbejde med adjunkt Elsebeth Hofmeister og lektor Helge Hvid på evaluering af Projekt Intervention i Fravær og Trivsel på fire kommunale plejehjem, der indgår i  SARA-projektet, sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdet under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet".

 

1997: ekstern lektor på Aalborg Universitet i socialpolitik på den Sociale Kandidat Uddannelse.

 

1996: timelærer på Roskilde Universitetscenter.

 

1996: forskningsmedarbejder på medlemsundersøgelsen "Et bedre arbejdsliv" for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Forbund og Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen på RUC.

 

1993-96: Ph.d. studerende på Roskilde Universitetscenter, Erhvervs og voksenuddannelsesgruppen.  

 

1991-93: stipendiat på Samkvind, det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

1983-90: timelærer/ekstern lektor samt fagkoordinator (87-89) på Handelshøjskolen i København på Almen Økonomi/Videregående projektarbejde på Cand.merc. uddannelsen. 

 

1987-91: underviser i virksomhedsøkonomi på faglærerkurser for Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med lektor Povl Erik Jensen, Handelshøjskolen.

 

1983-91: timelærer på Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter.

 

1983-88: undervisningsassistent på Den Sociale Højskole i København, i faget "arbejdsmarkedsforhold, socialpolitik og samfundsbeskrivelse".

 

1982- 83: timelærer på Købehavns Tekniske Skole og på Roskilde Tekniske skole.

 

  

Forskernetværk o.a.:

 

2006 - : medlem af Dansk Magisterforenings ligestillingsudvalg

 

2005 - 2006 : forsker i netværk som medforfatter til lærebog om samfundsvidenskabelig metode på RUC.

 

2005-   : referee på Tidsskriftet Arbejdsliv

 

2005 -  : forsker i et tværinstitutionelt forskernetværk mellem RUC og DPU: Modernisering af sundhedssektoren og professionsforståelsernes betydning for organisering af arbejdet med sundhed og omsorg.

 

2005 -   : forsker i netværk mellem Roskilde Universitetscenter og  BST- København: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser under forandring. Projektet er under forberedelse.

 

2004 -  : forsker i netværk mellem DTU, KU og RUC: Muligheder og perspektiver for oplevelse af mening i arbejdet med ældreomsorg, storkøkkener og industri.

 

1999-2003: forsker i SARA-projektet: Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdet under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet".

 

1999-2000: medlem af koordinationsgruppen for netværket Kvinder, Køn og Arbejdsmarked.

 

1999-2000: forsker i KARLA-projektet, Køn som menneskelig ressource, under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet". 

 

1992-94: Koordinator for og medarbejder i Nordisk Netværk under Nordisk Ministerråd under temaet " Køn, efteruddannelse og fremtidens kvalifikationskrav til de ufaglærte i et skandinavisk perspektiv".   

 

1987-90: Medarbejder på projektet "Teknologi, arbejdsmarked og kvalifikationer" på Institut for Erhvervs- og Samfundsforskning, Handelshøjskolen i samarbejde med Lektor Povl Erik Jensen.

 

 

Uddannelse:

 

2004: Efteruddannelse i "Organisation", DME.  

 

1998: Efteruddannelse i "Projektledelse, projektstyring og projektorganisation", DME.

 

1997: Erhvervelse af samfundsvidenskabelig Ph.d.grad fra Roskilde Universitetscenter, på projektet: "Man skal være sej. En undersøgelse af kvinders arbejdsliv i nærings- og nydelsesmiddelindustrien."

 

1982: Cand. Mag. i Samfundsfag (hovedfag) og Dansk (bifag) ved Københavns Universitet, Institut for Samfundsfag med specialet: "Modsætningsforholdet mellem Specialarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund. - En undersøgelse af forslag til ny struktur i fagbevægelsen". 

 

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or