• Universitetsvej 1, 09.2

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Research

Uddannelse:

1976: mag. scient. soc. , Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2003: doktor i sociologi, dr. scient. soc., Roskilde Universitetscenter.

Ansættelser:

1972 - 1978 Københavns Universitet som undervisningsassistent, scholarstipendiat og kandidatstipendiat.

Siden 1977 på Roskilde Universitetscenter, fra 1981 som lektor.

Phd-programleder, programmet Society, Space and Technology, ved ENSPAC siden januar 2007.

Phd-skoleleder for ENSPAC siden februar 2009.

Undervisning:

Undervisning ved sociologisk Institut, Københavns Universitet, 1972-1978.

Underviser på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse og på den teknologisk-samfundsvidenskabelige overbygningsuddannelse siden 1977. Fra efterår 2009 ved uddannelsen, Plan, By og Proces, ENSPAC.

Undervisning ved forskeruddannelsesprogrammet Society, Space and Technology (SST), ENSPAC. 

Undervisning ved Læreranstalternes Fælles Byplankursus 1987-1996, samt Formand.

Undervisning og kursusleder ved NordPlan (fællesnordisk planlægningsuniversitet), Stockholm, i perioden 1993-1996.

Forelæsninger ved Master of Public Policy, RUC, 2003-2007.

Talrige gæsteforelæsninger ved danske og udenlandske universiteter.

Forskning:

I det sidste årti en omfattende forskningsaktivitet indenfor miljøpolitik, miljøregulering, miljøplanlægning og fysisk planlægning, design, miljøvurdering (VVM) og strategisk miljøvurdering (SEA).

Forskningsleder ved NordREFO 1989-1998.

Deltaget i en lang række europæiske og internationale forskningsprojekter/grupper indenfor strategic environmental assessment siden 1992.

Omfattende sociologisk forskning i teorier om det moderne samfund, modernitetsteori, oplysningstid og -teori, samt moderne samfundsvidenskabelig videnskabsteori.

Seneste publikationer  

Elling, B. & J. Nielsen (1996a), Miljøvurdering af regionplaner  TemaNord 1996:602, Nordisk Ministerråd, København, 183 p.p.

Elling, B. & J. Nielsen (1996b), Miljøvurdering af lovforslag. Studie i strategisk miljøvurdering og 2 eksempler, Udgivet af Miljø og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, Juli 1997, 119 p.p. 

Elling, B. (1996d) Forstudie om strategisk miljøvurdering, TemaNord 1996:538, Nordisk Ministerråd, 31 p.p.

Elling, B, (ed.) (1996e) De store nordiske transportprojekter. Transportinfrastruktur, miljø og regional udvikling. 182 p.p.Heri: Indledning, og Transport, miljø og regional udvikling i Danmark. Nordiska Instituttet för Regionalpolitisk Forskning, 1996:4, Stockholm p. 9-34 og p. 35-64. (editor and co-author) 

Elling, B. (1997) Strategic environmental assessment of national policies: the Danish experience of a full concept assessment, in Project Appraisal Vol. 12 No. 3, p. 161-172 

Elling, B. (1997b) Strategisk miljøvurdering,  i Holm, J., Kjærgård, B. & K. Pedersen (red.) Miljøregulering - tværfaglige studier (Environmental Regulation - interdisciplinary studies), Roskilde Universitetsforlag, p. 140-159 

Elling, B. (1997c) En sociologisk-miljøpolitisk tolkning af begrebet ‘det miljømæssige råderum', i Det miljømæssige råderum - en antologi, Institut for Miljø, teknologi og samfund, RUC, p. 30-34

Elling, B. (1998) Strategisk miljøvurdering i regionplanlægningen, TemaNord 1998:519, Nordisk Ministerråd, København, 67 p.p. 

Elling, B. & J. Nielsen (1998) Strategic Environmental Assessment of Policies in Denmark, Issued by the European Commission, Directorate-General, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, Brussels. 111 p.p.

Elling, B. (1998) Danish experience with SEA in policy-making, in Kleinschmidt, V. & D. Wagner (ed.) (1998) Strategic Environmental Assessment in Europe, Kluwer Academic Publishers, p. 62-69 

Elling, B. (1998) Strategic environmental assessment of national policies: the Danish experience of a full concept assessment, in Fauchald, O.K.& Greaker, M. (ed.) Environmental assessment of trade agreements and policy, Tema Nord, Environment, 1998.551, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, p. 115-126

Elling, B. (1999) Miljøvurdering i regionplanlægningen. Evaluering af Nordjyllandsprojektet, Udgivet af Miljø og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, August 1999, 99 p.p. 

Elling, B. (ed.) (1999b) Scenarier for Nordens Infrastrukturlanskab, 183 p.p. Heri: Transportinfrastruktur og miljø (sammen med K.G. Høyer) og Scenarier for Nordens infrastrukturlandskab, Nordregio 1999:6, Stockholm, p. 81-104 og p. 105-143 (editor and co-author)

Elling, B. (1999c) Kan man kommunikere sig til bedre miljøbeslutninger? i Miljønyt, No. 38, 1999, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, København, p. 17-22, English version: Can communication result in better environmental decision-making. 

Elling, B. (2000a) Integration of strategic environmental assessment into regional spatial planning, in Impact Assessment and Project Appraisal, Vol. 18 No. 3, September 2000, p. 233-243

Elling, B. (2000b) Erfaringer med miljøvurdering af lovforslag , Udgivet af Miljø og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, Juli 2000, 94 p.p. 

Elling, B., Thissen, W. (2001) ANSEA Theoretical Background, First Report from the Scientific Board, Roskilde University and Delft University of Technology, Roskilde and Delft, (I) 8 pages

Elling, B., Thissen, W. (2002) ANSEA Theoretical Background and Methodology, Second Report from the Scientific Board, Roskilde University and Delft University of Technology, Roskilde and Delft, (I) 6 pages

Elling, B. (2003) Modernitetens miljøpolitik, Frydenlund Grafisk, København, 384 p.p.  Disputats. 

Elling, B. (2004) Kapitel 5: Kritisk teori, i Fuglsang, L.; Bitsch Olsen, P. (red.) Videnskabsteori I Samfundsvidenskaberne. På tværs af fagkulturer og paradigmer. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, pp 207-232

Elling, B. (2004) Modernity and Communicative Reflection in Environmental Assessment, in: Hilding-Rydevik, T., Theodórsdóttir, A.H. (ed.) Planning for Sustainable Development - The practice and potential of Environmental Assessment, Stockholm: NordRegio, pp 53-67 

Elling, B. (2005) Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning - Denmark, in Wood, C. et al (ed.): Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning, London-Sterling, VA, Earthscan, 2005, pp 63-78

Elling, B. (2005) SEA of Bills and other Government Proposals in Denmark, in Sadler, B. (ed.) Strategic Environmental Assessment at the Policy Level - Recent Progress, Current Status and Future Prospects, Prague: The Regional Environmental Center, UNECE, VROM, pp 46-54

Elling, B. (2007) Miljøvurderinger: også en kamp mellem viden og interesser, i Jensen, A., Andersen, J., Hansen, O.E. & Aagaard Nielsen, K. (red.) Planlægning I teori og praksis: et tværfagligt perspektiv, Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, pp. 327-348

Elling, B. (2008) Rationality and the Environment: Decision-making in Environmental Politics and Assessment, London, Earthscan, 281 p.p.

Elling, B. (2008) Rationality and effectiveness: do EIA and SEA treat them as synonyms? In Project Appraisal and Impact Assessment, No 27(2) June 2009, p. 121-131.

Elling, B. (2009) Public participation in SEA, In Sadler, B., Ashemann, R., Dusik, J., Fisher, T., Partidario, M., and Verheem, R. (eds.) Handbook of Strategic Environmental Assessment, London Earthscan. (in press). approx 12 pp

Elling, B., Nielsen, K. AA., Figueroa, M. & Jelsøe, E. (eds.) (2010) A new agenda for sustainability, Ashgate, (in press)

Figueroa, M, Elling, B., Jelsøe, E., & Nielsen, K. AA.(2010) Introduction: A new agenda for sustainability, in Elling, B., Nielsen, K. AA., Figueroa, M. & Jelsøe, E. (eds.) (2010) A new agenda for sustainability, Ashgate, (in press) 14 pp

Elling, B., Figueroa, M., Jelsøe, E., & Nielsen K. AA. (2010) Conclusions: Perspectives for research and political practices, in Elling, B., Nielsen, K. AA., Figueroa, M. & Jelsøe, E. (eds.) (2010) A new agenda for sustainability, Ashgate, (in press) 11pp

Keywords

  • History, Society
  • Environment, Energy, Nature, Resources
  • Theory of science, History and sociology of science, knowledge and technology, Research policy
  • Public administration