Anne Sofie Fabricius Krarup

Anne Sofie Fabricius Krarup

MA (Communication Studies) & PhD

  • Universitetsvej 1, 44.1

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Min forskningsinteresser kredser omkring social ulighed i sundhed og strukturel racisme, herunder hvordan kategorier som køn, klasse og etnicitet skabes og forhandles gennem rationaler og praksisformer i velfærdsstatens institutioner. Med afsæt i teorier om intersektionalitet er jeg optaget af, hvordan typer af ulighed, diskrimination og marginalisering, skabes og fastholdes i velfærdsinstitutioner. Derudover er jeg teoretisk inspireret af perspektiver som farveblindhed, postkolonialisme, hvide privilegier, black feminism og anti-racistisk feminisme.

Afsættet for min ph.d. er, at der er ulighed i sundhed mellem den etniske minoritetsbefolkning og majoritetsbefolkningen. Disse forskelle opstå allerede under graviditeten og forstærkes af den ulige eksponering af sundhedsrisici over et livsforløb. Allerede fra graviditeten er børn af etniske minoritetsforældre altså bagud på sundhedspoint. Forskning på området viser, at uligheden ikke alene kan forklares med henvisning til socioøkonomiske forskelle.

Der er altså noget andet, noget mere på spil. Jeg arbejder ud fra en grundlæggende ambition om at undersøge, hvordan dette andet og mere kan formuleres. Med afsæt i både teoretisk og empirisk informerede erfaringer undersøger jeg:

1. Oplevelser og erfaringer med forældreskab og familieliv gennem fortællinger fra racialiserede minoritetsforældre.

2. Forhandlinger i møder mellem racialiserede minoritetsforældre og velfærdsinstitutionelle sundhedsfremmepraksisser målrettet småbørnsfamilier

Overordnet ønsker jeg at skabe viden om, hvordan velfærdsinstitutionelle normer for forældreskab og familieliv påvirker minoritetsforældres forældreskab. Jeg er særligt interesseret i, hvordan race/etnicitet som en del af minoritetsforældres oplevelser og erfaringer fletter sig sammen med andre sociale kategorier og hvordan denne intersektionalitet former forældreskab og familieliv hos racialiserede minoritetsforældre.

Jeg arbejder inden for en poststrukturalistisk tradition. Metodologisk arbejder jeg med kvalitative metoder, herunder interviews, fokusgruppeinterviews, deltagende observationer, policy analyser og dokumentanalyser.  

Jeg har tidligere arbejdet i forskellige NGO’er, hvor jeg særligt har beskæftiget mig med at sætte fokus på børns og unges mentale sundhed. Jeg har bistået kommuner og fagpersonale i, hvordan de i praksis kan arbejde med at opspore og nedbringe mistrivsel blandt børn og unge. Jeg har herfra også erfaring med at udvikle og gennemføre store landsdækkende kvantiative undersøgelser af børn og unges sundhed og trivsel.