If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2020

Filter
Book chapter
2020

Documentation of children’s language development: A critical analysis and discussion of the conceptualization of language in widespread language assessments.

Ahrenkiel, A. & Holm, L., 2020, (Accepted/In press) Documentation in institutional contexts of ECE: Normalisation, power relations, and participation. Alasuutari, M., Kelle, H. & Knauf, H. (eds.). Springer VS

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2019

Social udvikling

Ahrenkiel, A., 23 Sep 2019, Den styrkede pædagogiske læreplan: Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Aabro, C. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 65-81 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2016

Adult Education between Emancipation and Control

Ahrenkiel, A. & Illeris, K., 2016, Learning, Development and Education: From Learning theory to education and practice. The selected works of Knud Illeris. [London]: Routledge, p. 135-145 (World Library of Educationalists series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Redefining Democratic Welfare: Openings and Future Orientations: Action Research in Danish Day Care Centres

Ahrenkiel, A., 2016, Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Nielsen, B. S. & Sriskandarajah, N. (eds.). New York, Abingdon: Routledge, p. 110-128 19 p. (Advances in Research Methods Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Barnehagelærerenes faglighet presses: Mot målstyring av pedagogikken

Ahrenkiel, A., 2015, Læring, dannelse og utvikling: Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole. Klitmøller, J. & Sommer, D. (eds.). Oslo: Pedagogisk Forum, p. 45-64 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken

Ahrenkiel, A., 2015, Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Klitmøller, J. & Sommer, D. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 41-60

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Ændrede relationer mellem hjem og institution: Forældresamarbejdets form og indhold

Ahrenkiel, A., 2014, Kampen om daginstitutionen: Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Krejsler, J. B., Ahrenkiel, A. & Schmidt, C. (eds.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 165-183 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kampen om daginstitutionen: Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession

Ahrenkiel, A. & Krejsler, J. B., 2014, Kampen om daginstitutionen: Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Krejsler, J. B., Ahrenkiel, A. & Schmidt, C. (eds.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 7-25 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Læreplanernes blinde vinkler

Ahrenkiel, A., 14 Feb 2014, Læring i daginstitutioner: et erobringsforsøg. Aabro, C. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 100-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tillidsrepræsentanters interessevaretagelse under nye arbejdsvilkår: Indflydelse, kvalitet og ledelse

Ahrenkiel, A. & Schmidt, C., 2014, Kampen om daginstitutionen: Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Krejsler, J. B., Ahrenkiel, A. & Schmidt, C. (eds.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 123-141 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Daginstitutionernes kvalitet og den upåagtede faglighed

Ahrenkiel, A., Nielsen, B. S., Schmidt, C., Sommer, F. M. & Warring, N., 2013, Roskilde Universitetscenter. Årsberetning 2012. Knudsen, P. & Jørgensen, E. L. (eds.). Roskilde Universitet, Vol. 2012. p. 103-104 (Roskilde Universitetscenter. Årsberetning).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Den gode vuggestue og den upåagtede faglighed

Ahrenkiel, A. & Nielsen, B. S., 18 Mar 2013, Den gode vuggestue. Stechmann, B. (ed.). FOA: FOA, p. 20-21 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2012

Sundhedsfremme på arbejdspladsen: det sunde arbejdsliv kræver handlerum

Dybbroe, B. & Ahrenkiel, A., 2012, Sundhedsfremme: Et kritisk perspektiv. Dybbroe, B., Land, B. & Nielsen, S. B. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 107-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2008

Tillidsrepræsentanter i DSR - udfordringer og svar: Rapport fra observationer, interview og forskningsværksteder

Ahrenkiel, A., Dybbroe, B. & Sommer, F. M., 2008, Kompendium: Sundhedsfremme og sundhedsstrategier: Specialkursus. Roskilde : Roskilde Universitet, Vol. 1. p. 309-354 46 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

2000

Adult education between emancipation and control

Illeris, K. & Ahrenkiel, A., 2000, Adult education in the perspective of the learners. Illeris, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1998

Uddannelsesmotiver og uddannelsesstrategier: kvinders møde med voksenuddannelse i et hverdagsperspektiv

Ahrenkiel, A., 1998, Udspil om læring og didaktik: 1. rapport fra Voksendidaktik- projektet. Illeris, K., Simonsen, B. & Ahrenkiel, A. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1997

Pædagogisk diskussion: studieforudsætninger hos mellemuddannede og konsekvenser for tilrettelæggelse af brobygningsforløb

Weber, K. & Ahrenkiel, A., 1997, Projekt brobygning: et kvalitetsudviklingsprojekt om indslusning af mellemuddannede til Roskilde Universitetscenters kandidatuddannelser. Hoffmann, H. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch