Anette Elisabeth Warring

Professor, Honorary Doctor, Lund University, Sweden, MA & PhD

  • Universitetsvej 1, 43.3

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Research

Mit primære forskningsfelt er fortidsbrug og erindring. Jeg er interesseret i, hvordan mennesker i såvel fortiden som i nutiden bruger fortid i forskellige sociale og rumlige sammenhænge til forskellige formål. Jeg optaget af, hvordan mennesker skaber sammenhænge mellem det fortidige, det nutidige og det fremtidige og sammenfletter deres personlige livshistorier i forskellige erindringsfællesskaber og dermed konstruerer, opretholder og omdanner sociale fællesskaber. Jeg er interesseret i de magtmæssige implikationer af disse processer og i erindrings- og identitetspolitik. Jeg interesserer mig for, hvilke fortider som opfattes nærværende og brugbare og er optaget af historie både som fag og som en del af menneskers livsverden. Jeg er engageret i forskningsfeltets flerfaglige teorier, begreber og metoder.

Jeg har arbejdet med en række forskellige former for erindringer og fortidsbrug i forbindelse med bl.a. den danske besættelsestid og 2. verdenskrig, dansk demokrati og 1960’ernes og 1970’ernes venstreradikale politiske og kulturelle opbrud. Jeg har beskæftiget mig med bl.a. historieformidling, historiedidaktik, historiske jubilæer, re-enactment og museumsformidling. Aktuelt samarbejder jeg med Frilandsmuseet Det Gamle Danmark og Det Kgl. Akademi, Arkitektskolen om projektet Dér, hvor vi bor, nu engang og i fremtiden og med museerne i Helsingør om projektet Stemmer fra værftet om tidligere værftsarbejderes erindringsarbejde.

Jeg er i forskningsgruppen Fortidsbrug og Erindring, som vi dannede i 2010.

Teaching

Jeg har undervist og vejledt på RUC humanistiske bacheloruddannelse (tidligere basis) og kandidatuddannelse i historie siden 1987 i et bredt spektrum af emner, kronologiske perioder og teoretiske tilgange. Jeg har vejledt en række ph.d.-studerende og arrangeret og undervist på ph.d.-kurser i Danmark, Sverige og Norge. Desuden har jeg undervist på videreuddannelser for undervisere, journalister og ansatte i museumssektoren.

Jeg er født i 1958 og har to børn født i 1995 og 1988 og to børnebørn. Jeg blev cand.mag i historie og samfundsfag 1987 og ph.d. i 1994 med afhandlingen ”Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør”. Jeg blev ansat på RUC som adjunkt i historie 1994, lektor 1997 og professor i 2005.

Keywords

  • History, Society

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or