Activities

Filter
Lecture and oral contribution

Verdensborgerskab i praksis

Louise Tranekjær (Speaker)

5 Apr 2019

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

The fate of the elite sociolect: linguistic and sociolinguistic change under the microscope

Anne Fabricius (Speaker)

28 Mar 2019

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Understanding Honour-Based Social Control

Yvonne Mørck (Speaker) & Sofie Danneskiold-Samsøe (Speaker)

18 Jul 2019

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Oplæg om social kontrol

Yvonne Mørck (Speaker)

30 Jan 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Global Citizenship at Rysensteen High School

Louise Tranekjær (Speaker)

18 Apr 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Lærebøgerne i sprog: vinduer til verden?

Karen Risager (Speaker)

8 Oct 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Rrpresentations of the world in language textbooks

Karen Risager (Speaker)

4 Jun 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Mangfoldighedsledelse i praksis

Louise Tranekjær (Speaker)

3 May 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Samarbejde med eksterne aktører - De Forenede Dampvaskerier

Louise Tranekjær (Speaker)

21 Mar 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Konferencepaper

Ida Klitgård (Speaker)

3 Jul 20186 Jul 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Founding Cultural Encounters - a series of battles

Karen Risager (Speaker)

30 Nov 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Kvalitet i den beskæftigelsesrettede danskundervisning

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

2 Aug 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning -lærerens opgaver

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

30 May 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Representations of the world in language learning materials

Karen Risager (Speaker)

29 Jun 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Repræsentationer af verden i sproglærebøger

Karen Risager (Speaker)

20 Apr 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Arbejde og sprogundervisning

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

12 Oct 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Unge flygtninge - hvorhen og hvordan?

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

17 Aug 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Den uddannede guide i et foranderligt arbejdsmarked

Jane Widtfeldt Meged (Speaker)

21 Apr 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

File

Representations of the World in Language Textbooks

Karen Risager (Speaker)

23 Mar 2018

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Hvilke kommunikationssituationer møder kursisterne på virksomhederne?

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

4 Apr 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

File

The achievement of professional identity by invoking professional procedure and institutional practice

Louise Tranekjær (Speaker), Mie Femø Nielsen (Speaker) & Brian Lystgaard Due (Speaker)

21 Nov 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Social kontrol

Yvonne Mørck (Speaker)

20 Apr 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Hvad er verdensborgerskab og (hvordan) skal man måle det?

Louise Tranekjær (Speaker)

9 May 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

'Familien betyder alt': Perspektiver på vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Yvonne Mørck (Speaker)

30 Nov 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Second Language Acqusition

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

24 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Representations of the World in Learning Materials: What directions for intercultural competence?

Karen Risager (Speaker)

29 May 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

The diversity management of team leaders in ’whiteboard meetings’ at a laundry factory

Louise Tranekjær (Speaker)

21 Nov 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Posh talk: a stylisation history

Anne Fabricius (Speaker)

26 Apr 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Børn som "sense-makers"

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

9 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Håbets rejse set i et generationsperspektiv

Yvonne Mørck (Speaker)

12 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Social kontrol: Kultur, magt og smerte

Yvonne Mørck (Speaker)

21 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Sproget på arbejde - sproget på prøve

Louise Tranekjær (Speaker)

17 Mar 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Språk og arbeide - et samspill

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

15 Nov 201717 Nov 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Bindestregsidentitet - Bindestregsdanskere

Yvonne Mørck (Speaker)

3 Feb 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Etniske minoriteter set i et køns- og generationsperspektiv

Yvonne Mørck (Speaker)

6 Jun 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Modernitetens mørke sider

Julia Suárez-Krabbe (Speaker) & Nazila Kivi (Speaker)

25 Feb 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Håbets rejse set i et generationsperspektiv

Yvonne Mørck (Speaker)

12 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

“Lånt, men ikke kopieret” The Danish 3pl address pronoun De as a historic calque from German Sie and its present use amongst Danish university students

Leo Kretzenbacher (Speaker), John Hajek (Speaker) & Anne Fabricius (Speaker)

7 Jun 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

File

Taking Difference Seriously

Julia Suárez-Krabbe (Speaker)

21 Jan 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning

Michael Svendsen Pedersen (Speaker)

11 Nov 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Coloniality and Power: Decolonizing Academia

Julia Suárez-Krabbe (Speaker) & Adrian Groglopo (Speaker)

24 May 2017

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Ideer til et forskningsprojekt om udvikling af danske nationalparker. Oplæg sammen med Jesper Brandt.

Ebbe Prag (Speaker)

25 Nov 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Let's Talk About Race Panel Discussion

Julia Suárez-Krabbe (Panel member), Jose Joaquin Arce Bayona (Panel member) & Steve Ross (Panel member)

19 Feb 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Calling for Translation Literacy: The Use of Covert Translation in Student Academic Writing in Higher Education

Ida Klitgård (Lecturer)

10 May 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Intersproglig tekstsprogskultur – brugen af ’skjult’ oversættelse i skriftlige opgaver på universitetet

Ida Klitgård (Speaker)

14 Dec 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Freedom of Movements and Refugee Camps

Julia Suárez-Krabbe (Panel member)

19 Feb 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Theory of Science and the Decolonial Perspective.

Julia Suárez-Krabbe (Lecturer)

8 Jan 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

Human Rights, Development and Domination. A global Outlook

Julia Suárez-Krabbe (Lecturer)

8 Apr 2016

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution