Roskilde University

  • Universitetsvej 1

    4000 Roskilde

    Denmark

Research Output 1965 2021

Filter
Other contribution

RUCpod - forskningsformidling via podcasting: Interviews med RUC-forskere

Heilesen, S. & Frederiksen, H., 1 Mar 2007, www

Research output: Other contributionCommunication

File

Tilbage til dagsordensættende journalistik?

Schultz, I., 6 Jan 2007, København

Research output: Other contributionCommunication

Akkreditering - en moderne overvågningsteknologi

Løngreen, H., 2006, København

Research output: Other contributionEducation

ARGUMENTATION, LOGIK OG SLUTNING: Rigspolitiets Nationale Efterretningscenter / NEC Analyse

Hendricks, V. F., 4 Dec 2006, Roskilde

Research output: Other contributionResearch

Barndom i forandring

Rasmussen, K., 2006, www.udeskole.dk

Research output: Other contributionCommunication

De tog ikke fortiden så tragisk

Bryld, C., 2006, www.historie-nu.dk

Research output: Other contributionCommunication

Det stille håb - i 1957

Ingemann, B., 4 May 2006, Roskilde

Research output: Other contributionResearch

Guide til ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund

Jensen, I., 2006, København

Research output: Other contributionCommunication

Guide til tillidsvalgte

Jensen, I., 2006, Frederiksberg

Research output: Other contributionCommunication

Har alle tyskere plys på toppen og langt hår i nakken? En eksiltysker og fordomsforsker svarer for sig

Bisgaard Munk, T. & Langer, R., 2006

Research output: Other contributionCommunication

Indslag om nærdemokrati

Agger, A., 2006

Research output: Other contributionCommunication

Klar svækkelse af den faglige organisering de sidste ti år i Danmark

Scheuer, S., 2006, Roskilde

Research output: Other contributionResearch

Lucien Febvre & Henri-Jean Martin: L'Apparition du livre (1958): Klassikerpræsentation

Appel, C., 2006

Research output: Other contributionResearch

Organisatorisk beretning 2006 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Pedersen, C. V., 2006, Roskilde

Research output: Other contributionCommunication

Open Access
File

Overvindelsen af naturen

Eskildsen, K. R., 2006, København

Research output: Other contributionResearch

Pourparles: 1972-1990

Translated title of the contribution: Forhandlinger: 1972-1990Diderichsen, A., Nielsen, K. G. (Translator) & Deleuze, G., 1 Apr 2006, Frederiksberg

Research output: Other contributionCommunication

Skyggen fra 44

Bryld, C., 2006, Rialto Teatret, Frederiksberg

Research output: Other contributionCommunication

Transporten i Europa - hvordan hænger den sammen?

Jensen, A., 2006

Research output: Other contributionCommunication

Vertical + horizontal unlimited: The emerging forms of new cinematic experience

Hansen, K., 2006, Riga, Latvia

Research output: Other contributionCommunication

Videnskabens Verden. Omhandlende forurening af søer og vandrammedirektivet

Schroll, H., 2006

Research output: Other contributionCommunication

www.ruc.dk/holdsport: holdsport og projektarbejde

Olsen, P. B., 2006

Research output: Other contributionCommunication

2005

Ældrerådenes handlerum

Bogason, P., 2005, København

Research output: Other contributionCommunication

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Kristensen, C. J., 2005, www.udsattegroenlaendere.dk

Research output: Other contributionResearch

File

Elizabeth E. Eisenstein: The Printing Press as an Agent of Change (1979)

Appel, C., 2005

Research output: Other contributionCommunication

Frode Jakobsen og andre fædre. Et personligt essay

Bryld, C., 1 Feb 2005

Research output: Other contributionCommunication

Globaliseringens udfordringer for HK og HK'erne

Lund, H. L. & Hvid, H. S., 2005, København

Research output: Other contributionCommunication

Gruppeeksamen er en mere kvalificeret eksamensform

Olsen, P. B., 20 Nov 2005, www

Research output: Other contributionCommunication

Hvornår i evolutionen gik det galt?

Munch-Petersen, B., 2005, http://snf.formidling.dk/

Research output: Other contributionCommunication

Mobiltelefonsamtaler i det offentlige rum

Jacobsen, J. K., 2005, København

Research output: Other contributionCommunication

Organisatorisk beretning 2005 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Pedersen, C. V., 2005, Roskilde

Research output: Other contributionCommunication

Open Access
File

Peter Nansen og Aalborg

Bang, K., 2005

Research output: Other contributionCommunication

Præsentation af COINCO Projektet

Translated title of the contribution: Presentation of the COINCO ProjectLundgaard, J., 2005

Research output: Other contributionCommunication

Presentation of Database on Aims and Visions

Lundgaard, J., 2005

Research output: Other contributionCommunication

2004

Addressing Water Conflicts: Governance, Institutions and Functions

Funder, M. & Ravnborg, H. M., 2004, Copenhagen

Research output: Other contributionCommunication