Department of People and Technology

Research Output 1965 2022

Filter
Memorandum
2012

Call of action on mixture toxicity

Syberg, K., 12 Apr 2012

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

HOT! - Hovedstadens Trafikselskab: En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt

Jespersen, P. H., 26 Oct 2012, 5 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

File

Stop Stress - et forebyggelsesprojekt om arbejde, stress og trivsel: 53 medarbejderprojekter

Husted, M., Tofteng, D. M. B. & Nybo Breum, H., 2012, 57 p.. No. 90018, Dec 31, 2012.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2011

Fra formål og mål til evaluering, prøve og eksamen

Andersen, A. S. & Hermansen, J. B., Dec 2011, 17 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Livslang Læring og VEU

Olesen, H. S., Lassen, M. S. & Hovard, V., Jul 2011, 12 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Notat om evaluerings- og eksamensformer på bacheloruddannelserne

Andersen, A. S. & Lindvig, K., Jan 2011, 10 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Notat vedr. RUC's relation til professionshøjskolerne

Andersen, A. S. & Bayer, M., 18 Sep 2011, 9 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Oplæg til diskussion og beskrivelse af hovedformål, kvalifikationer og kompetencer i de nye bachelorstudieordninger

Andersen, A. S., 20 Jul 2011, 25 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Open Access
File

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej: Climate impacts of a new highway to Frederikssund

Jespersen, P. H. & Lidegaard, M., 2009, 6 p.. Jan 20, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Study on Continuing Vocational Training System in Denmark

Hansen, L. E. & Thoregaard, K., 2009, 43 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2008

Et rids af sagsbehandlernes arbejdsliv

Husted, M. (ed.), 2008, 15 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2007

COINCO - Strategy 2025

Jespersen, P. H., Jensen, A. & Lundgaard, J., 2007, 36 p.. Mar 01, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2006

COINCO - Strategy for Transport Infrastructure

Jespersen, P. H., 2006, 11 p.. Oct 06, 2006.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

1976

Geografiens stilling på RUC

Brandt, J., 12 Mar 1976, 6 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

File