Department of People and Technology

Research Output

Filter
Preface/postscript
2020

Indledning

Hagedorn-Rasmussen, P. & Krøjer, J., 2020, Meningsfuldt?: Kritiske perspektiver på social intervention. Krøjer, J. & Hagedorn-Rasmussen, P. (eds.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 7-31 (Menneskelig udvikling, deltagelse og social forandring. Arbejde, hverdagsliv og civilsamfund i forskellige institutionelle sammenhænge, Vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

2019

Nordic approaches to New Public Management: Professions in transition - Introduction

Kamp, A., Hansen, A. M. & Watne, C. T., 1 Jan 2019, Work and Wellbeing in the Nordic Countries: Critical perspectives on the World's Best Working Lives. Hvid, H. & Falkum, E. (eds.). 1 ed. Routledge

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Udgivernes forord

Nielsen, B. S. & Olesen, H. S., 2019, Voksenundervisning, arbejderuddannelse og folkeoplysning: Bidske og håbefulde interventioner gennem tre årtier. Nielsen, B. S. & Salling Olesen, H. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 9-13

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2018

Forskerskolens forord

Nielsen, S. B., 2018, Nyuddannede sygeplejerskers møder med realiteterne på medicinske afsnit i reformerede sygehuse: En institutionel etnografisk undersøgelse. Jensen, C. J. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 6-9 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Open Access

Forskerskolens forord

Nielsen, S. B. & Olesen, H. S., 2018, Mennesket bag individuel kompetencevurdering (IKV): Læring, erfarings- og identitetsprocesser samt uddannelsesdeltagelse på bygningskonstruktør- og fysioterapeutuddannelserne. Leth, J. B. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. III-VIII 7 p. (Afhandlinger fra Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2017

Forskerskolen forord

Andersen, J., 2017, Samskabelse som læreproces : - en fortælling om et byudviklingslaboratorium og en boligsocial helhedsplan. Frandsen, M. (ed.). Roskilde: Ph.D.skolen for Mennesker og Teknologi. RUC, p. 1-2 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

Preface

Sullivan, G. B., Cresswell, J., Ellis, B., Morgan, M. & Schraube, E., 2017, Resistance and renewal in theoretical psychology. Sullivan, G. B., Cresswell, J., Ellis, B., Morgan, M. & Schraube, E. (eds.). Concord, Ontario: Captus Press, p. ix-x

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2016

Editors' Introduction: Why Action Research for Democracy?

Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Nielsen, B. S. & Sriskandarajah, N., 2016, Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Nielsen, B. S. & Sriskandarajah, N. (eds.). New York and Oxon: Routledge, p. 1- 21 (Routledge Advances in Research Methods, Vol. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

2014

Epilog

Frandsen, M. S., 2014, Urban Co-creation . Hagedorn, A., Madsen, M. R. & Hagedorn, A. C. (eds.). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, p. 230-231

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Preface

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E., 2014, Situated Design Methods. Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. (eds.). Massachusetts: MIT Press, p. xiii-xxiv 2 p. (Design thinking, design theory).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

2013

Fænomenologien som kritisk samfundsteori. John Mortensens projekt: Efterskrift i: John Mortensen: Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi. Habermas, Luhmann, Giddens

Nielsen, B. S., 2013, John Mortensen: Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi: Habermas, Luhmann, Giddens. Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 150-208

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Frihed og vores forbundethed med verden: Fænomenologiens opgave og betydningen af John Mortensens projekt.

Nielsen, B. S., 2013, Asubjektiv fænomenologi: Jan Patockas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag (af John Mortensen). Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 133-225

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

The existential status of aesthetics

Funch, B. S. & Kjeldgaard, I. M., 2013, What am I doing here?: An exhibition on art and existence. Kjeldgaard, I. M. (ed.). Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, p. 4-5 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

2012

Forord

Duus, G., Husted, M., Kildedal, K., Laursen, E. & Tofteng, D. M. B., 2012, Aktionsforskning: en grundbog. Duus, D., Husted, M., Kildedal, K., Laursen, E. & Tofteng, D. (eds.). 978-87-593-1632-0: Samfundslitteratur, p. 11-12 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

Livslyst og demokrati. Efterskrift

Nielsen, B. S., 2012, Fra pres til ressource: - pårørendesamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. : et aktionsforskningsprojekt på tre plejeboligcentre i Københavns Kommune: Deborah Centret, Rosenborgcentret og Plejecentret Kærbo. Bilfeldt, A., Søgaard Jørgensen, M. & Mahler, M. (eds.). Aalborg Universitet: Aalborg Universitetsforlag, Vol. Forskningsrapport 27. p. 45-46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Preface

Bolander, T., Braüner, T., Ghilardi, S. & Moss, L., 2012, Advances in Modal Logic. Bolander, T. (ed.). London: College Publications, Vol. 9. p. viii-x

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

2011

Kunst og den levende natur

Funch, B. S. & Kjeldgaard, I. M., 2011, Livstegn: Kunst + Biologi. Skriver, M. & Kjeldgaard, I. M. (eds.). Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, p. 6-7 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Preface

Franks, S., Boegh, E., Blyth, E., Hannah, D. & Yilmaz, K., 1 Jul 2011, Hydro-climatology: Variability and Change : Proceedings of the Symposium JHS02 held during the IUGG GA in Melbourne (28 June-7 Jullet 2011). Wallingford, UK: IAHS Press, Vol. 344. 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Technical Communications of the 27th International Conference on Logic Programming, ICLP 2011: Editorial

Gallagher, J. P. & Gelfond, M., Jul 2011, ICLP (Technical Communications). Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Vol. 11. (Leibniz International Proceedings in Informatics).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2010

Forord

Høgsbro Lading, Å. & Jørgensen, B., 2010, Grupper: om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker . Lading, Å. H. & Jørgensen, B. A. (eds.). København: Frydenlund Academic, p. 7-8 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2009

Bogotá Change: Cities on Speed

Samson, K., 2009, Cities on Speed: Shanghai, Mumbai, Cairo, Bogotá. Ukendt, CPHDOX. (ed.). Det Danske Filminstitut, Vol. 1. p. 27-31

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Foreword and Acknowledgements

Jensen, H. T., 2009, Trends in Quality Assurance: A Selection of Papers from the 3rd European Quality Assurance Forum. Bollaert, L., Carapinha, B., Curvale, B., Harvey, L., Helle, E., Jensen, H. T., Loukkola, T., Maguire, B., Michalk, B., Oye, O. & Sursock, A. (eds.). Brussels: European University Association, p. 4-4 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2008

Foreword: Art and knowledge in everyday life

Funch, B. S. & Kjeldgaard, I. M., 2008, The map is not the territory. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, p. 6-7 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Foreword and Acknowledgements

Jensen, H. T., 2008, Implementing and Using Quality Assurance: Strategy and Practice: A Selection of Papers from the 2nd European Quality Assurance Forum. Beso, A., Bollaert, L., Curvale, B., Toft Jensen, H., Harvey, L., Helle, E., Maguire, B., Mikkola, A. & Sursock, A. (eds.). Brussels: European University Association, p. 4-4 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord

Andersen, J., 2008, Professionskrisen i velfærdssamfundet: Masterafhandling, Master of Public Policy. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 4-6 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord

Andersen, J., 2008, Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik: strategier og erfaringer fra udsatte byområder. Andersen, J. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 9 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord: Forord

Brandt, J. & Guttesen, R., 2008, Historisk-Geografisk Atlas. Dam, P. & Grandjean Gøgsig Jakobsen, J. (eds.). København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, p. 3 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Preface

Olesen, H. S., 2008, Career Development and Gender Construction of Succesful Women Professionals (Kinesisk med engelsk skyggetext): A Study Based on the Life History Approach (Kinesisk med engelsk skyggetext). Xu, G. (ed.). Shanghai, China: CELAP, p. 001-005 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Open Access
File
2007

Foreword and Acknowledgements

Jensen, H. T., 2007, Embedding Quality Culture in Higher Education: A Selection of Papers from the 1st European Forum for Quality Assurance. Bollaert, L., Brus, S., Curvale, B., Harvey, L., Helle, E., Jensen, H. T., Komljenovic, J., Orphanides, A. & Sursock, A. (eds.). Brussels: European University Association, p. 4-4 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord

Andersen, P. Ø. & Ellegaard, T., 2007, Klassisk og moderne pædagogisk teori. Andersen, P. Ø., Ellegaard, T. & Muschinsky, L. J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord

Funch, B. S. & Kjeldgaard, I. M., 2007, An sigt:  et udstillings- og forskningsprojekt på Esbjerg Kunstmuseum. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, p. 5 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Mangfoldighed, kreativitet, social polarisering og sammenhængskraft i byen. Hvor er potentialerne, hvad er problemerne, og hvad kan der gøres?

Andersen, J., 2007, Mangfoldige Nørrebro. Nørrebro: Supertanker, p. 115-127 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2006

Forord

Funch, B. S., Jacobsen, B. & la Cour, P., 2006, Livstemaer: i eksistenspsykologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag, p. 7-9 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

2005

Preface

Jensen, H. T., 2005, 10 Years on: Lessons Learned from the Institutional Evaluation Programme. Brussels: European University Association, p. 4-5 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

Rektors beretning

Jensen, H. T., 2005, Årsberetning, Roskilde Universitetscenter. Jensen, H. T., Ebbe, E. & Knudsen, P. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 4-8 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

2002

Introduction

Juul, K. & Lund, C., 2002, Negotiating Property in Africa. Juul, K. & Lund, C. (eds.). Portsmouth, NH.: Heinemann, p. 1-11 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

2001

Indledning

Jensen, H. T., 2001, Universiteter for fremtiden: Universiteterne og videnssamfundet. Maskell, P. & Siggaard Jensen, H. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 11-13 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Introduction: The University Sector and the Danish Rectors' Conference

Jensen, H. T. & Caspersen, S., 2001, University Education in Denmark: A guide for foreign students and institutions of higher education. Kloch, M., Lundegaard, A., Møller, K. K., Trøst Nielsen, H. & Aarø-Hansen, M. R. (eds.). Copenhagen: Rektorkollegiet, p. 6-7 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

1999

Teknologirådet 1998

Jensen, H. T., 1999, Teknologirådets Årsberetning 1998. København: Teknologirådet, 1 p. (Teknologirådet. Årsberetning, Vol. 1998).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

1998

Teknologirådet 1997

Jensen, H. T., 1998, Teknologirådet Årsberetning 1997. København: Teknologirådet, 1 p. (Teknologirådet. Årsberetning, Vol. 1997).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

1997

Forord

Jensen, H. T., 1997, Teknologirådet. Årsberetning 1996. københavn: Teknologirådet, 1 p. (Teknologirådet. Årsberetning, Vol. 1996).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

På sporet av byteorien

Pløger, J., 1997, På sporet av byen.: Lesninger av senmoderne byliv. Aspen, J. (ed.). Oslo: Spartacus forlag, p. 5-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

1986

Forord

Jensen, H. T., 1986, Magt og målsætning i Planlægningen: Hovedpunkterne i plandirektør Kai Lembergs tiltrædelsesforlæsning den 10. september 1986 som adjungeret professor ved RUC. Lemberg, K. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 1-2 2 p. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; No. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch