Department of People and Technology

Research Output 1965 2022

Filter
Report chapter
Report chapter

Ændrer kompetenceindikatorer ved den pædagogiske tænkning?

Gitz-Johansen, T., 2008, Kompetenceindikatorer: En analyse af et styringsredskab og dets konsekvenser for det pædagogiske arbejde. København: BUPL, p. 17-23 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Agile metoder

Pries-Heje, J. & Bucka-Lassen, D. B., 2018, Hvordan går det ProjektDanmark?: Projektlederundersøgelsen 2018. Bucka-Lassen, D. B., Mikkelsen, M. F., Pries-Heje, J. & Bødker, K. (eds.). Hørsholm: Mannaz A/S, p. 22-32 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access

Agonistic Pragmatism in Danish Urban Planning?

Pløger, J., 2009, Agonistic Pragmatism in Danish Urban Planning?. Engberg, L. (ed.). Forskningsrådet, 220 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

A história de vida para além do individualismo - as interpretacões psicossociais das biografias

Olesen, H. S., 2010, Sentidos, potencialidades e usos da (auto)biografia. Perin Vicentini, P. & Menna Barreto Abrahão, M. H. (eds.). Sao Paulo, Brasilien: Cultura Academica Editora, SP, Brasilien, p. 67-92 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access
File

Arbejdsmæssige og professionelle orienteringer og refleksioner i 0-6 års institutionen: - balance mellem ’pasning’ og ’pædagogik’ – rationalisering og nedslidning

Bøje, J. D. & Nielsen, S. B., Dec 2017, Attraktiv på papiret?: Nyuddannede pædagoger mellem akademisering, evidensbaseret professionalisering og omsorgsfuld praksisudvikling. Bøje, J. D. & Nielsen, S. B. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 93-114 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

At kalde generøsiteten frem: De to konsulenter, der navigerede COK's ledelsesteam gennem omstillingen, reflekterer over processen

Mikkelsen, T. & Møller, M., 11 Sep 2015, Samskabelse : En værdiskabende strategi i en kompleks kommunal hverdag. Thorup, P. (ed.). Center for Offentlig Kompetenceudvikling, 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

At lytte til patienter: et forskningsprojekt om sygdomsbegreber og brugerinddragelse i psykiatrien

Ringer, A., 2014, Årsberetning 2013: Roskilde Universitet. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Attraktiv på papiret? De nyuddannedes håndteringer af pres fra ny ledelsesorganisering, markedsgørelse og serviceorientering i praksis

Nielsen, S. B., Dec 2017, Attraktiv på papiret?: Nyuddannede pædagoger mellem akademisering, evidensbaseret professionalisering og omsorgsfuld praksisudvikling. NIelsen, S. B. & Bøje, J. D. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 219-234 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Bæredygtighed som demokratisk forandringshorisont: Aktionsforskning, bæredygtighed og social fantasi mellem borgere og forskere

Egmose, J., 2015, Årsberetning 2014: Roskilde Universitet. Knudsen, P. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Bedømmelse af I&E-kompetencer indenfor Socialt Design

Dupret, K., 2016, Bedømmelse og evaluering : i innovations- og entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter. Odense: Fonden for Entreprenørskab, p. 32-35 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Open Access
File

Bestemmelse af landskabskarakter, et nyt grundlag for regional og lokal landskabsforvaltning

Caspersen, O. H., 2005, Den administrative inddeling og landskabet. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 37-54 18 p. (Landscape Ecological Papers; No. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Bred vælger interesse for kommunalpolitik

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1979, Borgernes syn på kommunalpolitik: Seks artikler om vælgernes lokalpolitiske aktivitet, holdninger og interesser. Bugge Andersen, L., Bentzon, K-H., Toft Jensen, H., Nielsen, H. J., Plum, V., Sauerberg, S. & Villadsen, S. (eds.). København: Københavns Universitet, p. 16-18 (Arbejdspapir / Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet; No. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Certification and Validation of Priori Learning and Competences

Olesen, H. S., 2004, World Bank Study of Lifelong Learning in Colombia. Washington DC: World Bank Publications, p. 155-199 45 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Collaboration potentials in micro and macro politics of audience creativity

Brites, M. J., Chimirri, N. A., Amaral, I., Seddighi, G., Torres da Silva, M. & Murru, M. F., 2017, Audiences, towards 2030: Priorities for audience analysis. Das, R. & Ytre-Arne, B. (eds.). Surrey: CEDAR, p. 50-52 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access
File

Community Viability

Bærenholdt, J. O., Aarsæther, N. & Riabova, L., 2004, Arctic Human Development Report. Einarsson, N. (ed.). Akureyri: Stefansson Arctic Institute, p. 139-154

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Computere og punktvise kompetencer: Indsatsprojekt i skolen med fokus på 3D-virtuelle verdener

Jensen, T., 2006, Årsberetning, Roskilde Universitetscenter. 2005 ed. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 119-120 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Copenhagen: Oerestad project

Andersen, J., 1999, Urban redevelopment and social polarisation in the city. Moulaert, F., Swyngedouw, E. & Rodriquez, A. (eds.). Lille, France: URSPIC, p. kap. 14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Danske samarbejdsprojekter omkring rekruttering og fastholdelse af mænd indenfor omsorgsfag og uddannelser

Helms, S. C. & Nielsen, S. B., 2011, Nordiske mænd til omsorgsarbejde!: En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Baagøe Nielsen, S. (ed.). p. 188-222

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

De danske erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet

Jørgensen, C. H., 2012, Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse: Hvordan er de nordiske landes yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov?. Høst, H. (ed.). København: Nordic Council of Ministers, Vol. TemaNord 2012:503. p. 71-82 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

De kortuddannede

Smistrup, M., 2005, Det nationale kompetenceregnskab: Hovedrapport. Hermann, S. (ed.). Roskilde Universitet, p. 234-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Den pædagogiske praksis

Andersen, L. L. & Kjær, B., 2007, Evaluering uden evidens: Fagfolk og forskere kommenterer ETIBA rapporten om autismetilbud. København: ABAForum, p. 33-40 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen: et notat

Agger, P. W., R. Nissen, A., Birkholm, K., Dons Christensen, E., Hartling, O. J., Jensen, T. G., Kappel, K., Kvist, M., Strand, K. L. & Øhrstrøm, P., 2007, Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen. København: Det Etiske Råd, p. 1-63

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Det gode læringsmiljø i praktikken

Jørgensen, C. H., 22 Jan 2016, Den gode praktikplads . København: Landsorganisationen i Danmark, p. 23 - 40 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access
File

Det sammenhængende trafiksystem: en strategi for Danmarks fremtidige infrastrukturinvesteringer

Jespersen, P. H., 2008, Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur: Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008. København: Teknologirådet, p. 92-97 6 p. (Teknologiraadet. Rapporter; No. 2, Vol. 2008).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Det sammenhængende trafiksystem - en strategi for Danmarks fremtidige infrastrukturinvesteringer: Tre myter, en hurtig SWOT-analyse og et skud fra hoften

Translated title of the contribution: The coherent transport system - a strategy for Denmark's infrastructure investmentsJespersen, P. H., 2008, Høring om fremtidens infrastruktur: Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg. København: Teknologirådet, p. 62-68 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Dilemmaer i de nordiske landes ungdomsuddannelser

Jørgensen, C. H., 2013, Den nye nordiske skole: Et nordisk perspektiv på dagtilbud, skole og uddannelse. Hansen, T. B. & Viskum, M. (eds.). Undervisningsministeriet, p. 53-55 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Distribuerede projekter

Pries-Heje, J. & Bødker, K., 2018, Hvordan går det ProjektDanmark?: Projektlederundersøgelsen 2018. Bucka-Lassen, D. B., Mikkelsen, F. M., Pries-Heje, J. & Bødker, K. (eds.). Hørsholm: Mannaz A/S, p. 33-38 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access

Energiforsyning fra de vedvarende energikilder: Oversigt over mulig energiforsyning fra vedvarende energikilder

Sørensen, B., 1980, "Danmark uden atomkraft": faglig konference, 22-24 febr, 1980. København: Organisationen til Oplysning om Atomkraft, Vol. 18. p. 24-28 5 p. (OOA-Særtryk; No. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

En krise eller nye muligheder for bygderne

Bærenholdt, J. O., 1993, Krisen på Færøerne: problemstillinger og perspektiver. Johansen, S. T. F., Johansen, R. F. & Hovgaard, G. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 26. p. 143-154 (NORS-skrifter ; No. 26).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Erhvervsfaglighed, erhvervsfag og bæredygtighed: Et debatoplæg

Translated title of the contribution: Vocationallity, vocation and sustainability: An invitation to debateSmistrup, M., 2005, Øje på uddannelse: Erhvervsuddannelse. København: Landsorganisationen i Danmark, p. 27-34 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Erhvervsservice i Roskilde

Lundgaard Andersen, L. & Thomsen, M., 1988, Roskilde - nu og i morgen: erhvervsliv og kommune, forskning og uddannelse, beboere og pendlere : Roskilde kommunes erhvervsstrukturundersøgelse. Bærenholdt, J. O., Toft Jensen, H. & Thomsen, M. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, 16 p. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; No. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Evaluation Report on Universidade de Lisboa

Jensen, H. T. (ed.), Niemi, H., Fritschler, A. L., Iraci Capuccinello, R. & Kladis, D., Jan 2010, IEP - EUA - Institutional Evaluation Programme. European University Association, 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

Evaluering uden evidens

Andersen, L. L., 2007, Evaluering uden evidens: Fagfolk og forskere kommenterer ETIBA rapporten om autismetilbud.. København: ABAForum, p. 5-14 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Experimentation and new Mobilisation in Denmark

Andersen, J., 1994, Experimentation in the Poverty III Programme. Conroy, P. (ed.). Lille/Brussels: Europa-Kommissionen, Repræsentation i Danmark, (Thematic Reports Poverty III).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Finanskrisens arbejdsløshed som udgangspunkt for rekruttering af mænd til kvindefag

Helms, S. C. & Nielsen, S. B., 2011, Nordiske mænd til omsorgsarbejde!: En forskningsbaseret erfaringsopsamlling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Baagøe Nielsen, S. (ed.). Roskilde Universitetsforlag, p. 18-75

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Fire regimes in Senegal

Mbow, C. & Nielsen, T. T., 2009, Africa Environment Outlook Case Studies: Impacts of Fires on the Environment. Nairobi: United Nations Environment Programme - UNEP, p. 23-33 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Flexible and volatile relations in working life: a networkproject for an improved and healthy working life

Drewes, L., 2009, Årsberetning 2008. Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 2008. p. 77-78 (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2009).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Foreword and acknowledgements

Jensen, H. T. & Baidenko, V. (ed.), 2011, The Bologna Process: Resume of the decade. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Forståelser af nyuddannedes kvalifikationer, udfordringer og orienteringer i pædagogarbejdet

Nielsen, S. B. & Bøje, J. D., Dec 2017, Attraktiv på papiret?: Nyuddannede pædagoger mellem akademisering, evidensbaseret professionalisering og omsorgsfuld praksisudvikling. Nielsen, S. B. & Bøje, J. D. (eds.). Roskilde Universitet, p. 53-66 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Fra individuel til organisatorisk robusthed

Hagedorn-Rasmussen, P., 2016, Klædt på til ledelse 2016: Robusthed - Et ledelsesvilkår?. FOA, p. 33-41 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access
File

Gedser Helhedsplan: Første Afrapportering i forbindelse med udarbejdelse af Gedser Helhedsplan 2009-2010

Jensen, H. T., 2010, Gedser Helhedsplan - Første afrapportering. 46 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Gedser Helhedsplan

Jensen, H. T., Erhverv & Plan, G. K., Hasløv & Kjærsgaard & Grontmij U Carl Bro, Jun 2010, Gedser Helhedsplan. 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Health: Challenges for intersectoral cooperation onnature and health: The call for evidence versus lay knowledge and the search for new health promotion windows

Holm, J., 2009, Communicating values and benefits of protected areas in Europe. Stolton, S. (ed.). Bonn, Tyskland: German Federal Agency for Nature Conservation, p. 18-23 5 p. (BfN-Skripten; No. 260).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access

Herning Bymidteundersøgelse 1969: Foreløbig redegørelse for en detaljeret registrering af grund- og etagearealbenyttelsen. Udført Juli-August 1969 af en arbejdsgruppe ved Københavns Universitets Geografiske Institut

Andersen, B. J., Engell, B., Gottlieb, J., Hansen, B., Jensen, H. T., Wichmann Matthiessen, C., Elkjær Nielsen, B., Grønlund Nielsen, E., Simonsen, K., Vang-Pedersen, T. & Magnussen, J., 1969, Herning Bymidteundersøgelse 1969: Foreløbig redegørelse for en detaljeret registrering af grund- og etagearealbenyttelsen.Udført Juli-August 1969 af en arbejdsgruppe ved Københavns Universitets Geografiske Institut. Magnussen, J. (ed.). København: Københavns Universitet, 214 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Husholdningsteknologi - tele og edb i hjemmet

Stauning, I., 1984, Teknologi og kvinders hverdag: Rapport fra kvindeforskningsseminar. Stauning, I., Eriksen, A. M., Markussen, R. & Vedel, G. (eds.). København: Handelshøjskolen i København, p. 9-28 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Hva betyr likestilling i barnehagene?

Nielsen, S. B., 2008, Rapport fra konferansen «Den gode barnehage er en likestilt barnehage» Tromsø 14.–15.november 2007.. Tromsø: Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Troms, p. 4-6

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Hvidbog - Kroner og Kreativitet

Andersen, J., 2006, Hvidbog - Kroner og Kreativitet. Christrup, T. (ed.). København: Byplanudvalget, Byggesocietet, 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Hvorfor er realkompetence og validering kommet på den nordiske dagsorden?

Jørgensen, C. H., 2009, Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler. Bæk Nielsen, K. & Scheuer, N. (eds.). København: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, p. 9-15 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Høj kvalitet i den faglige indsats, og inddragelse af brugere, pårørende og civilsamfund

Dybbroe, B., 1 May 2015, Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser: En national strategi. Brostrøm, S. (ed.). København: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, p. 27-32 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

Open Access

I miei incontri con Caffé

Olsen, O. J., 2009, Federico Caffé - Un economista per il nostro tempo. Amari, G. & Rocchi, N. (eds.). Rom: Ediesse, p. 831-832 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication