Department of People and Technology

Research Output 1965 2022

Filter
Report chapter
1969

Herning Bymidteundersøgelse 1969: Foreløbig redegørelse for en detaljeret registrering af grund- og etagearealbenyttelsen. Udført Juli-August 1969 af en arbejdsgruppe ved Københavns Universitets Geografiske Institut

Andersen, B. J., Engell, B., Gottlieb, J., Hansen, B., Jensen, H. T., Wichmann Matthiessen, C., Elkjær Nielsen, B., Grønlund Nielsen, E., Simonsen, K., Vang-Pedersen, T. & Magnussen, J., 1969, Herning Bymidteundersøgelse 1969: Foreløbig redegørelse for en detaljeret registrering af grund- og etagearealbenyttelsen.Udført Juli-August 1969 af en arbejdsgruppe ved Københavns Universitets Geografiske Institut. Magnussen, J. (ed.). København: Københavns Universitet, 214 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1970

Slagelse Bymidteundersøgelse 1970

Andersen, B. J., Dupont, S., Friis, P., Hansen, B., Hansen, L., Hede, W., Jensen, H. T., Jessen, J. C., Jørgensen, A., Klitgaard, K., Lundt, B., Madsen, G., Magnussen, J., Markan, A., Wichmann Matthiessen, C., Overgaard Pedersen, H. & Simonsen, K., 1970, Slagelse Bymidteundersøgelse 1970. Magnussen, J. (ed.). Københavns Universitet, 130 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1979

Bred vælger interesse for kommunalpolitik

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1979, Borgernes syn på kommunalpolitik: Seks artikler om vælgernes lokalpolitiske aktivitet, holdninger og interesser. Bugge Andersen, L., Bentzon, K-H., Toft Jensen, H., Nielsen, H. J., Plum, V., Sauerberg, S. & Villadsen, S. (eds.). København: Københavns Universitet, p. 16-18 (Arbejdspapir / Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet; No. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

1980

Energiforsyning fra de vedvarende energikilder: Oversigt over mulig energiforsyning fra vedvarende energikilder

Sørensen, B., 1980, "Danmark uden atomkraft": faglig konference, 22-24 febr, 1980. København: Organisationen til Oplysning om Atomkraft, Vol. 18. p. 24-28 5 p. (OOA-Særtryk; No. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1983

Voksenpædagogisk udviklingsarbejde på de københavnske bryggerier

Andersen, A. S., Sommer, F. M., Olesen, H. S., Kruse, T. E., Knudsen, B. & Friedrichsen, S., 1983, Temarapport om uddannelsesforskning vedrørende voksenundervisning og folkeoplysning. Nørgaard, E. (ed.). København: Udvalget vedrørende uddannelsesforskning, p. 83-107

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

1984

Husholdningsteknologi - tele og edb i hjemmet

Stauning, I., 1984, Teknologi og kvinders hverdag: Rapport fra kvindeforskningsseminar. Stauning, I., Eriksen, A. M., Markussen, R. & Vedel, G. (eds.). København: Handelshøjskolen i København, p. 9-28 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1988

Erhvervsservice i Roskilde

Lundgaard Andersen, L. & Thomsen, M., 1988, Roskilde - nu og i morgen: erhvervsliv og kommune, forskning og uddannelse, beboere og pendlere : Roskilde kommunes erhvervsstrukturundersøgelse. Bærenholdt, J. O., Toft Jensen, H. & Thomsen, M. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, 16 p. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; No. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1993

En krise eller nye muligheder for bygderne

Bærenholdt, J. O., 1993, Krisen på Færøerne: problemstillinger og perspektiver. Johansen, S. T. F., Johansen, R. F. & Hovgaard, G. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 26. p. 143-154 (NORS-skrifter ; No. 26).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1994

Experimentation and new Mobilisation in Denmark

Andersen, J., 1994, Experimentation in the Poverty III Programme. Conroy, P. (ed.). Lille/Brussels: Europa-Kommissionen, Repræsentation i Danmark, (Thematic Reports Poverty III).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1995

Strategier for renere produktion

Stauning, I., 1995, Miljøstrategier og produktionsrelationer. Stauning, I., Kjær, T., Hillers, H. & Poulsen, T. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 7-17 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1996

Regulering af vertikal og horisontal udbredelse af ålegræs

Pedersen, M. F. & Krause-Jensen, D., 1996, Marine områder : danske fjorde : status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Kaas, H. (ed.). København: Miljøstyrelsen, p. 73-79 (Faglig rapport fra DMU; No. 179).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Tilsigtet og utilsigtede konsekvenser af evalueringer

Jensen, H. T., 1996, Konferensrapport: Nordisk Samarbete som en möglighet: Nordisk rektormöte i Jyväskylä universitet den 17-19 augusti 1996. Helsingfors, 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

1998

New challenges met when carrying life-cycle analysis from the product to the system level

Sørensen, B., 1998, The assessment of climate change damages. Audus, H. (ed.). Cheltenham: IEA Greenhouse gas R&D Programme, p. 67-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Politisk og social udvikling i Færøerne, Island og Grønland: Udfordringer for Norge

Bærenholdt, J. O., 1998, Rapport fra et seminar arrangeret af Fridjof Nansens Institutt i samarbeid med Utenriksdeparementet 30. april 1998. Oslo: Fridtjof Nansens Institutt, p. 31-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

1999

Copenhagen: Oerestad project

Andersen, J., 1999, Urban redevelopment and social polarisation in the city. Moulaert, F., Swyngedouw, E. & Rodriquez, A. (eds.). Lille, France: URSPIC, p. kap. 14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

2000

Kort sagt NIM

Sørensen, B., 2000, Niels I. Meyers Energi. Carlsen, H., Morville, J. & Petersen, M. (eds.). Lyngby: Technical University of Denmark (DTU), p. 38-40

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Mobilitet i hverdagen - taler vi nok om det?

Freudendal-Pedersen, M., Hartmann-Petersen, K. & Roslind, K., 2000, Trafikdage på Aalborg Universitet: Supplementsrapport. København: Transportrådet, p. 283-286 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

2002

Projektet om mænd og omsorg

Nielsen, S. B. & Hjort, K. E., 2002, Årsberetning 2002, Roskilde Universitetscenter.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Research and Its Organisation

Jensen, H. T., 2002, Principles of Education and Research. Knudsen, P. (ed.). 2nd ed. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 23-29 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2003

Naturplaner på ejendomsniveau bidraget til bæredygtig udvikling

Agger, P. W., 2003, Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal: en rapport fra et aktionsforskningsprojekt om demokratisk naturforvaltning. Nielsen, K. A. & Nielsen, B. S. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 51-64

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

2004

Certification and Validation of Priori Learning and Competences

Olesen, H. S., 2004, World Bank Study of Lifelong Learning in Colombia. Washington DC: World Bank Publications, p. 155-199 45 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Community Viability

Bærenholdt, J. O., Aarsæther, N. & Riabova, L., 2004, Arctic Human Development Report. Einarsson, N. (ed.). Akureyri: Stefansson Arctic Institute, p. 139-154

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Lifelong Learning in Colombia and Denmark

Olesen, H. S., 2004, World Bank Study of Lifelong Learning in Colombia. Washington DC: World Bank Publications, p. 107-154 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Når unge vælger uddannelse og job

Nielsen, S. B., 2004, Unges valg af uddannelse og job: Udfordringer og veje til det kønsopdelte arbejdsmarked. Nielsen, S. B. & Sørensen, A. R. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitetscenter, p. 15-27 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access

Unges erfaringer med vejledning i grundskolen

Nielsen, S. B., 2004, Unges valg af uddannelse og job: Udfordringer og veje til det kønsopdelte arbejdsmarked. Nielsen, S. B. & Sørensen, A. R. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitetscenter, p. 45-63 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access
2005

Bestemmelse af landskabskarakter, et nyt grundlag for regional og lokal landskabsforvaltning

Caspersen, O. H., 2005, Den administrative inddeling og landskabet. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 37-54 18 p. (Landscape Ecological Papers; No. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

De kortuddannede

Smistrup, M., 2005, Det nationale kompetenceregnskab: Hovedrapport. Hermann, S. (ed.). Roskilde Universitet, p. 234-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Erhvervsfaglighed, erhvervsfag og bæredygtighed: Et debatoplæg

Translated title of the contribution: Vocationallity, vocation and sustainability: An invitation to debateSmistrup, M., 2005, Øje på uddannelse: Erhvervsuddannelse. København: Landsorganisationen i Danmark, p. 27-34 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Institutional Quality Review of University of Limerick: EUA Reviewers' Report

Jensen, H. T. (ed.), 2005, Review of Quality Assurance in Irish Universities: Review of the Effectiveness of the Quality Assurance Procedures in Irish Universities, University Reports. Brussels: European University Association, p. 111-126 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Strategy for using biomass in the local energy systems

Andersen, J., 2005, Sustainable Energy Policy Poland. Twinning Project Phare: PL2002/IB/EY/01. Copenhagen: Danish Energy Authority, 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Udviklingskontrakt for 2005 for Roskilde Universitetscenter

Jensen, H. T., 2005, Universiteternes Udviklingskontrakter 2005. København: Rektorkollegiet, p. 48-59 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access
File
2006

Computere og punktvise kompetencer: Indsatsprojekt i skolen med fokus på 3D-virtuelle verdener

Jensen, T., 2006, Årsberetning, Roskilde Universitetscenter. 2005 ed. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 119-120 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Hvidbog - Kroner og Kreativitet

Andersen, J., 2006, Hvidbog - Kroner og Kreativitet. Christrup, T. (ed.). København: Byplanudvalget, Byggesocietet, 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Kroppens vingesus

Jacobsen, B., 2006, Livstemaer: I eksistenspsykologisk perspektiv. Funch, B. S., Jacobsen, B. & la Cour, P. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 83-105 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Unge og risikokommunikation: Risiko medfører sociale gevinster for unge mænd

Mogensen, K., 2006, Kommunikation om forebyggelse og sygdomsrisici: Et temahæfte. Sundhedsstyrelsen, København: Sundhedsstyrelsen, p. 25-32 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2007

Den pædagogiske praksis

Andersen, L. L. & Kjær, B., 2007, Evaluering uden evidens: Fagfolk og forskere kommenterer ETIBA rapporten om autismetilbud. København: ABAForum, p. 33-40 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen: et notat

Agger, P. W., R. Nissen, A., Birkholm, K., Dons Christensen, E., Hartling, O. J., Jensen, T. G., Kappel, K., Kvist, M., Strand, K. L. & Øhrstrøm, P., 2007, Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen. København: Det Etiske Råd, p. 1-63

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Evaluering uden evidens

Andersen, L. L., 2007, Evaluering uden evidens: Fagfolk og forskere kommenterer ETIBA rapporten om autismetilbud.. København: ABAForum, p. 5-14 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Person, intervention, fællesskabsformer - i forandring: Spot på forskningen

Elle, B., 2007, Årsberetning: Roskilde Universitetscenter 2006. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 77 (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Professionalisering (?) i en opbrudstid

Olesen, H. S., 2007, Dansk Teknisk Lærerforbund - i går, i dag, i morgen. Kbh: Dansk Teknisk Lærerforbund, p. 26-29 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2008

Ændrer kompetenceindikatorer ved den pædagogiske tænkning?

Gitz-Johansen, T., 2008, Kompetenceindikatorer: En analyse af et styringsredskab og dets konsekvenser for det pædagogiske arbejde. København: BUPL, p. 17-23 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Det sammenhængende trafiksystem: en strategi for Danmarks fremtidige infrastrukturinvesteringer

Jespersen, P. H., 2008, Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur: Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008. København: Teknologirådet, p. 92-97 6 p. (Teknologiraadet. Rapporter; No. 2, Vol. 2008).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Det sammenhængende trafiksystem - en strategi for Danmarks fremtidige infrastrukturinvesteringer: Tre myter, en hurtig SWOT-analyse og et skud fra hoften

Translated title of the contribution: The coherent transport system - a strategy for Denmark's infrastructure investmentsJespersen, P. H., 2008, Høring om fremtidens infrastruktur: Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg. København: Teknologirådet, p. 62-68 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Hva betyr likestilling i barnehagene?

Nielsen, S. B., 2008, Rapport fra konferansen «Den gode barnehage er en likestilt barnehage» Tromsø 14.–15.november 2007.. Tromsø: Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Troms, p. 4-6

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Personlige betydninger af voldtægt og andre seksualiserede overgreb

Pedersen, B. M., 2008, Årsberetning 2007. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 100 1 p. (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

The textile district of the Herning area, Denmark

Illeris, S., 2008, The Impact of globalisation and increased trade liberalisation on European regions: Annex 2. IGEAT - ULB, Vol. 5. p. 23-36 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Tillidsrepræsentanter i et forandret sundhedsfelt:

Dybbroe, B., Ahrenkiel, A. & Sommer, F. M., 2008, Årsberetning 2007. Knudsen, P. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 98-99 2 p. (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2009

Agonistic Pragmatism in Danish Urban Planning?

Pløger, J., 2009, Agonistic Pragmatism in Danish Urban Planning?. Engberg, L. (ed.). Forskningsrådet, 220 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Fire regimes in Senegal

Mbow, C. & Nielsen, T. T., 2009, Africa Environment Outlook Case Studies: Impacts of Fires on the Environment. Nairobi: United Nations Environment Programme - UNEP, p. 23-33 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Flexible and volatile relations in working life: a networkproject for an improved and healthy working life

Drewes, L., 2009, Årsberetning 2008. Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 2008. p. 77-78 (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2009).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication