Department of People and Technology

Research Output 1965 2020

Filter
Book chapter
1984

Indledning

Jensen, H. T. & Mouritzen, P. E., 1984, Samspillet mellem staten og kommunerne. Toft Jensen, H. & Mouritsen, P. E. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 9-11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kommentarer til Ole Hyldtoft: Historiske perspektiver på teknologiudviklingen

Jensen, H. T., 1984, Produktionskultur, Teknologi og Samfundsudvikling. Madsen, H. (ed.). Aalborg: Blytmanns forlag, p. 56-61 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Maskinarbejde – NS-maskiner og kvalifikationskrav

Neisig, M. & Jelsøe, E., 1984, Erhvervsuddannelse. Krise? Fornyelse? Antologi . Jakobsen, A. (ed.). Erhvervsskolernes Forlag, 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Mellem mødre og mandemagt: om hvorfor modermagten skal afskaffes

Lundgaard Andersen, L., Ravn, P. & Hvas, M., 1984, Patriarkatsteori: en antologi. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 96-129

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Udviklingstendenser inden for informatikområdet

Stauning, I., 1984, Udviklingstendenser i ingeniørarbejdet. Jakobsen, A. (ed.). København: Teknisk forlag, p. 109-116 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1983

Capitalist Technology and the Change of the Labour Process

Jensen, H. T., Hansen, P. A. & Serin, G. F., 1983, Technological change and regional development. Gillespie, A. (ed.). London: Pion, p. 89-103 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Grid as Energy Absorber and Redistributor

Sørensen, B., 1983, Decentralizing electricity production. Brown, H. J. & Strumolo, T. R. (eds.). London: Yale University Press, p. 109-120 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1982

Fra 68'erne til 81'erne: Ungdom, socialisation og narcissisme

Bjerg, J. & Elle, B., 1982, Ungdom, Socialisation og Narcissisme. Bjerg, J. & Elle, B. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 5-12 8 p. (Unge pædagogers serie. B; No. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Indledning

Hansen, F., Jensen, H. T. & Simonsen, K. F., 1982, Lokalsamfund og Sociale bevægelser: En nordisk antologi. Hansen, F., Toft Jensen, H. & Frisch Simonsen, K. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 6-26 20 p. (Kritisk samfundsgeografi; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lokalsamfund - ideologi, politik og social realitet

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1982, Om Lokalsamfund: En introduktionsbog. Villadsen, S. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 9-41 32 p. (Æble-serien).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nakskov, Stadt und Hafen

Jensen, H. T. & Jensen, H. L., 1982, Luftbildatlas Dänemark: Eine Landeskunde in 78 farbigen Luftaufnahmen. Furhauge, B., Hansen, N., Holmelund, P., Meesenburg, H. & Tougaard, S. (eds.). Geograf-forlaget, 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Narcissismedebatten i BRD, USA og Danmark

Bjerg, J. & Elle, B., 1982, Ungdom, Socialisation og Narcissisme. Bjerg, J. & Elle, B. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 118-187 70 p. (Unge pædagogers serie. B; No. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Primærkommunen som element i det politisk administrative system

Jensen, H. T., 1982, Lokalsamfund og Sociale bevægelser: en nordisk antologi. Toft Jensen, H., Hansen, F. & Simonsen, K. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 87-99 13 p. (Kritisk samfundsgeografi; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Role of the State in Regional Development, Planning, and Implementation: The case of Denmark

Jensen, H. T., 1982, Regional planning in Europe. Hudson, R. & Lewis, J. R. (eds.). London: Pion, p. 127-147 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1981

Kapitalistisk teknologi og arbejdsprocessens formforandring

Serin, G. F., Hansen, P. A. & Jensen, H. T., 1981, Teknologi- og regionaludvikling: en nordisk antologi. Friis, P. & Maskell, P. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, p. 20-38 19 p. (Kritisk samfundsgeografi, Vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Wind Energy

Sørensen, B., 1981, Renewable sources of energy and the environment. El-Hinnawi, E. & Biswas, A. K. (eds.). Dublin: Tycooly International, p. 97-16 19 p. (Natural resources and the environment series ; No. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1980

Nakskov by og havn

Jensen, H. T. & Jensen, H. L., 1980, Flyfoto-atlas Danmark. Furhauge, B., Hansen, N., Holmelund, P., Meesenburg, H. & Tougaard, S. (eds.). Danmark: Geograf-forlaget, 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1979

Flertal af vælgerne holder fast ved det kommunale selvstyre

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1979, Borgernes syn på Kommunalpolitik: Seks artikler om vælgernes lokalpolitiske aktivitet, holdninger og interesser. Bugge Andersen, L., Bentzon, K-H., Toft Jensen, H., Nielsen, H. J., Plum, V., Sauerberg, S. & Villadsen, S. (eds.). København: Københavns Universitet, p. 8-10 3 p. (Arbejdspapir / Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet; No. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Geografien og den økologiske krise

Brandt, J., 1979, Nogle synspunkter på geografi og geografiundervisning: Offentlige forelæsninger ved DLH august 1979. Hübbe, T. & Biilmann, O. (eds.). København, p. 29-48 20 p. (Skrifter fra Geografisk Institut, Vol. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

File
1978

Alfred Lorenzer: Grundproblemer for en materialistisk socialisationsteori

Nielsen, B. S. (Translator) & Nielsen, E. (Translator), 1978, Socialisationsforskning: Senkapitalisme og subjektivitet. Nielsen, B. S. & Nielsen, E. (eds.). 1. ed. København: Borgen, p. 199-212

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Gerhard Vinnai: Kan man generalisere den psykiatriske familieforsknings resultater?

Nielsen, B. S. (Translator) & Nielsen, E., 1978, Socialisationsforskning: Senkapitalisme og subjektivitet. Nielsen, B. S. & Nielsen, E. (eds.). 1. ed. København: Borgen, p. 213-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Indledning

Nielsen, B. S. & Nielsen, E., 1978, Socialisationsforskning. Nielsen, B. S. & Nielsen, E. (eds.). 1. ed. København: Borgen, p. 7-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Rainer Paris: Teser om double-bind-konceptets grænser

Nielsen, B. S. (Translator) & Nielsen, E. (Translator), 1978, Socialisationsforskning: Senkapitalisme og subjektivitet. Nielsen, B. S. & Nielsen, E. (eds.). 1. ed. København: Borgen, p. 225-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1977

Ordliste

Jensen, H. T., 1977, Økonomi og stat: En samling teoretiske artikler til brug for undervisningen i nationaløkonomi. Ottesen, T. (ed.). Samfundsfagsnyt, p. 88-97 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1975

Mennesker formerer sig ikke som fluer

Brandt, J., 1975, Ressourcer : ressourceproblemer i I- og U-lande. Kruse, M. (ed.). FN-forbundet, p. 18-25 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

File
1974

Konflikter og skel i lokalpolitikken - en økologisk analyse

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1974, Lokalsamfund udvikling eller afvikling?: En debatbog om samfundsudvikling og lokalsamfund i Danmark. Bjerring, B., Haselbo, G. & Villadsen, S. (eds.). Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, p. 239-266 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Vejledning vedrørende integreret undervisning: i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974, § 6, stk. 2.

Bugge Andersen, L. & Jensen, H. T., 1974, Vejledning og retningslinier for HF-undervisningen. København: Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, p. 165-171 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1972

Kommuneundersøgelsen

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, Kommunesammenlægning: En undersøgelse af sammenlægningen omkring Skælskør 1.4.1996 dens forudsætning og dens konsekvenser. Kock, E., Lyshjelm, J., Nellemann, G., Piø, I., Rasmussen, C. H. & Sundbo, J. (eds.). København: Skælskørundersøgelsen, p. 347-357 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1967

Possibilities and limitations of geoelectrical soundings applied for bedrock-cover analysis

Schrøder, N., 1967, Teknik och natur: studier tillägnade Gunnar Beskow den 30 juni 1967. Gösta Eriksson, K. & Beskow, G. (eds.). Göteborg: Akademiförlaget, p. 393-405

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch