Department of People and Technology

Research Output 1965 2020

Filter
Compendium/lecture notes
Compendium/lecture notes

Analytical GIS

Nielsen, T. T. (ed.), 2008, ENSPAC: Roskilde Universitet. 355 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Bornholms grundfjelds geologi

Jørgart, T., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Carbon cycling in a forest ecosystem

Nielsen, S. L., 2006, Roskilde: Roskilde Universitet. 16 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Circumpolar resources and economic development: advanced arctic studies program, 16-25 february

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Combined Course: Theory and Methods

Kirstein, J. (ed.) & Rasmussen, R. O. (ed.), 2006, Roskilde: Roskilde Universitet. 54 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Community development and social science fieldwork: Advanced studies program, 21-26 october

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Compendium to BK3: Theory of natural science

Braüner, T., Nielsen, S. L. & Niss, M., 2013, Roskilde. 156 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Consequences of industrialization in the Arctic: Arctic social science PhD-network 2001

Rasmussen, R. O., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (NORS-skrifter ; No. 52,125).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Consequences of industrialization in the Arctic: Excursion guide

Rasmussen, R. O., 2001, Russia: Circumpolar social science PhD-network.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Dannelsesbegrebet

Dupont, S., 2001, Foreningen af Daghøjskoler i Danmark.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Den geologiske naturs processor og materialer

Jørgart, T., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Den geologiske naturs udvikling og dynamik

Jørgart, T., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Den geologiske naturs udvikling og dynamik

Jørgart, T., 1999, 2.udg. ed. Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Dialog om det usikre: nye veje i risikokommunikation

Breck, T., 2001, Kbh.: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Digital signatur: En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer

Jørgensen, N., 17 Dec 2018, Roskilde: Roskilde Universitet. 58 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Dræningsbassiner: processor, modellering og forvaltning

Jensen, N. H. & Veihe, A., 2003, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Efteruddannelseskursus, Geografi: Bæredygtig udvikling i regionale systemer

Brandt, J., Czeskleba-Dupont, R. & Strømgaard, P., Dec 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 212 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Ekskursion til Sønderjylland: Hovestema 1998

Frederiksen, P. & Buciek, K., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Ekskursion til vestsjælland: note til geologi A: geologi for geografistuderende

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

En introduktion til isotopgeologisk aldersbestemmelse og isotopgeologi: Note til geologi A: geologi for geografistuderende

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Environmental, economic and social consequences of development in the Arctic: advanced arctic studies program, 1-9 may

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

European regional development - analytical tools: Advanced course in Planning, Space and Resources

Rasmussen, R. O. (ed.) & Folke, H. (ed.), 2006, 1 ed. Roskilde: Roskilde Universitet. 200 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

European regional development - analytic tools: advanced course in Planning, Space and Resources

Rasmussen, R. O. & Folke, H., 2006, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

European Regional Geography: GIS introduction

Rasmussen, R. O., 2004, Roskilde: Roskilde Universitet. 56 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

European Regional Geography - Agenda 2004

Rasmussen, R. O., 2004, Roskilde University: Roskilde Universitet. 52 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Excursion guide, Kola Peninsula 2001

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Færøerne 2010: Feltkursus

Dahl, M-P. J. (ed.), Jensen, N. H. (ed.) & Veihe, A. (ed.), 1 Oct 2010, Roskilde: Roskilde Universitet. 208 p. (Publikationer fra geografi : meddelelse ; No. 142).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Faglighed og mening i arbejdet: kompendium til K2 kursus på arbejdslivsstudier

Kondrup, S. & Gleerup, J., 2014, Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Fattigdom og udvikling: grundbog om den nødvendige bistand

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P., 2001, Kbh.: Mellemfolkeligt samvirke.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursus Chile

Frederiksen, P., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursus Chile 2000

Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusintroduktion: Indonesien - Vestjava. Del I kulturgeografi. Del II Miljøgeografi

Frederiksen, P. & Skriver, P. H., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusintroduktion: Færøerne 2003

Brandt, J. (ed.), Johansen, S. (ed.), Lemberg, K. & Veihe, A., 2003, 130 p. (Publikationer fra Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier. Roskilde Universitetscenter; No. 144).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusintroduktion Indonesien: Vestjava

Frederiksen, P. & Sano, H. O., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursus i økologi - Biologi B: NatBas Institut 1 og 4

Tind, E., Rank, J., Hansen, B. W. & Pedersen, M. F., 2005, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusrapport: Makedonien - Nordgrækenland vol. 1 & 2

Olsen, E. E., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (Roskilde Universitet. Institut for Miljo, Samfund og Rumlig Forandring. Kompendium/Lecture Notes; No. 121).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusrapport: Samsø

Hansen, P. A. & Jensen, N. H., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. (Roskilde Universitet. Institut for Miljo, Samfund og Rumlig Forandring. Meddelelse; No. 125).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusrapport Serbien 2006: Migration, Diaspora og Regional Udvikling. Meddelelser nr. 138, Publikationer fra geografi

Juul, K. (ed.), 2007, Roskilde Universitet: Roskilde Universitet. 235 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Field course Chile 2000: Field course report, vol. 1 and 2

Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Fysisk planlægning og landskabsanalyse

Brandt, J., 1980, Roskilde: Roskilde Universitet. 19 p. (Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Kompendium; No. 21).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Fysisk planlægning og regional politik: kompendium til temakursus 4.sem sambas

Plum, V. & Illeris, S., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geografien og den økologiske krise

Brandt, J., 1980, 25 p. (Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Kompendium; No. 16).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

File

Geokemi i hydrosfæren: en introduktion til geokemiske beregninger

Jørgart, T., 2000, 3. udg. ed. Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geokemi i hydrosfæren: en introduktion til geokemiske beregninger

Jørgart, T., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geologisk manual: en notesamling til geologi A: kursus i geologi for geografistuderende ved Roskilde Universitet 2000/2001

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Glibalisering og ATTAC

Pedersen, M. H. & Kristensen, T., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Grækenland vol. 1 Generel Del: Materiale samling til geografisk feltkursus 1985

Jensen, H. T. (ed.), Magnussen, T. (ed.) & Plum, V. (ed.), 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. (Kompendium / Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Roskilde Universitetscenter; No. 50).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Grækenland Vol.2 Thrakien: Materiale samling til geografisk feltkursus 1985

Jensen, H. T. (ed.), Magnussen, T. (ed.) & Plum, V. (ed.), 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. (Kompendium / Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Roskilde Universitetscenter; No. 51).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Grænselandets geografi

Buciek, K. & Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Historieteori og historiografi: Kursusmateriale til forårssemestret 2009

Poulsen, B., 2009, Roskilde: Roskilde Universitet. 377 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation