Department of People and Technology

Research Output 1965 2022

Filter
Compendium/lecture notes
1973

Læranstalternes Fælles Byplankursus 1972: Gruppearbejdet

Jensen, H. T., Magnussen, J. & Skriver, P. H., 1973, København: Læreanstalternes Fælles Byplankursus. 46 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Læreanstalternes Fælles Byplankursus: Tilrettelæggelse & forløb

Jensen, H. T., Magnussen, J. & Skriver, P. H., 1973, København: Læreanstalternes Fælles Byplankursus. 24 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1980

Fysisk planlægning og landskabsanalyse

Brandt, J., 1980, Roskilde: Roskilde Universitet. 19 p. (Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Kompendium; No. 21).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geografien og den økologiske krise

Brandt, J., 1980, 25 p. (Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Kompendium; No. 16).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

File
1985

Grækenland vol. 1 Generel Del: Materiale samling til geografisk feltkursus 1985

Jensen, H. T. (ed.), Magnussen, T. (ed.) & Plum, V. (ed.), 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. (Kompendium / Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Roskilde Universitetscenter; No. 50).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Grækenland Vol.2 Thrakien: Materiale samling til geografisk feltkursus 1985

Jensen, H. T. (ed.), Magnussen, T. (ed.) & Plum, V. (ed.), 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. (Kompendium / Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Roskilde Universitetscenter; No. 51).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1986

Regional development in the Copenhagen region and Denmark. Central and local Government relations and planning tendencies: Field course for Durham students

Friis, P. (ed.), Jensen, H. T. (ed.), Plum, V. (ed.) & Simonsen, K. (ed.), 1986, Roskilde: Roskilde Universitet. (Kompendium / Publikationer fra institut for Geografi og Samfundsanalyse; No. 54).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1987

Tværfagligt Gymnasielærerefteruddannelseskursus i Manchester November 1986: Engelsk, geografi, historie, musik og samfundsfag

Adrian, H. (ed.), Jensen, H. T. (ed.), Keiding, S. (ed.) & løndahl, M. (ed.), 1987, Roskilde: Roskilde Universitet. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Meddelelse ; No. 31).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1988

Efteruddannelseskursus, Geografi: Bæredygtig udvikling i regionale systemer

Brandt, J., Czeskleba-Dupont, R. & Strømgaard, P., Dec 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 212 p.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Studievejledningshåndbog for den naturvidenskablige basisuddannelse: Pjece om naturvidenskab på RUC

Jørgart, T., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1996

Noter til Geologi A: notesæt 1

Jørgart, T., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Studievejledningshåndbog for den naturvidenskableige basisuddannelse

Engberg Olsen, E., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Tropisk landbrug: ressourcer, udvikling og regulering. Hovedtema i geografi efteråret 1996

Birch Thomsen, T. & Rasmussen, R. O., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1997

Den geologiske naturs processor og materialer

Jørgart, T., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Den geologiske naturs udvikling og dynamik

Jørgart, T., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusintroduktion Indonesien: Vestjava

Frederiksen, P. & Sano, H. O., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1998

Ekskursion til Sønderjylland: Hovestema 1998

Frederiksen, P. & Buciek, K., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusintroduktion: Indonesien - Vestjava. Del I kulturgeografi. Del II Miljøgeografi

Frederiksen, P. & Skriver, P. H., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geokemi i hydrosfæren: en introduktion til geokemiske beregninger

Jørgart, T., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Materiale til ekskursion til Møns Klint: noter til geologi A

Jørgart, T., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Materiale til geografis feltkursus: Færøerne 1998

Brandt, J., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Viden, visioner og hverdag

Sæbye, U., Ledskov, A. & Nilson, M., 1998, København: MIM-forlaget.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

1999

Bornholms grundfjelds geologi

Jørgart, T., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Den geologiske naturs udvikling og dynamik

Jørgart, T., 1999, 2.udg. ed. Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Kompendium for temakursus i fysisk planlægning og regional politik: 2. sambas

Illeris, S. & Plum, V., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Materialesamling til geografisk feltkursus 1999 i nord-grækenland: hvid serie

Kristensen, T. & Plum, V., 1999, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Risikosamfundet: afvikling eller udvikling

Hansen, B. S., Breck, T. (ed.) & Holm, J. (ed.), 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

File

Vejledning til jordprofilbeskrivelser ved boringer

Jensen, N. H., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

2000

Ekskursion til vestsjælland: note til geologi A: geologi for geografistuderende

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

En introduktion til isotopgeologisk aldersbestemmelse og isotopgeologi: Note til geologi A: geologi for geografistuderende

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursus Chile 2000

Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Field course Chile 2000: Field course report, vol. 1 and 2

Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Fysisk planlægning og regional politik: kompendium til temakursus 4.sem sambas

Plum, V. & Illeris, S., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geokemi i hydrosfæren: en introduktion til geokemiske beregninger

Jørgart, T., 2000, 3. udg. ed. Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Geologisk manual: en notesamling til geologi A: kursus i geologi for geografistuderende ved Roskilde Universitet 2000/2001

Jørgart, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Grænselandets geografi

Buciek, K. & Frederiksen, P., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Videregående kursus i planlægning, rum og ressourcer: kompendium til temakursus 4.sem sambas

Plum, V. & Kjær, T., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

2001

Circumpolar resources and economic development: advanced arctic studies program, 16-25 february

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Community development and social science fieldwork: Advanced studies program, 21-26 october

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Consequences of industrialization in the Arctic: Excursion guide

Rasmussen, R. O., 2001, Russia: Circumpolar social science PhD-network.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Consequences of industrialization in the Arctic: Arctic social science PhD-network 2001

Rasmussen, R. O., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (NORS-skrifter ; No. 52,125).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Dannelsesbegrebet

Dupont, S., 2001, Foreningen af Daghøjskoler i Danmark.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Dialog om det usikre: nye veje i risikokommunikation

Breck, T., 2001, Kbh.: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Environmental, economic and social consequences of development in the Arctic: advanced arctic studies program, 1-9 may

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Excursion guide, Kola Peninsula 2001

Rasmussen, R. O., 2001, Rovaniemi: Arctic centre, University of Lapland.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Fattigdom og udvikling: grundbog om den nødvendige bistand

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P., 2001, Kbh.: Mellemfolkeligt samvirke.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursus Chile

Frederiksen, P., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Feltkursusrapport: Makedonien - Nordgrækenland vol. 1 & 2

Olsen, E. E., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (Roskilde Universitet. Institut for Miljo, Samfund og Rumlig Forandring. Kompendium/Lecture Notes; No. 121).

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Glibalisering og ATTAC

Pedersen, M. H. & Kristensen, T., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation