Department of People and Technology

Research Output

Filter
Book
2009

Mobility in daily life: Between freedom and unfreedom

Freudendal-Pedersen, M., 2009, Surrey: Ashgate. 155 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Profession og praktik

Nygaard Andersen, R. & Weber, K., 2009, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 147 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Psykodynamisk Coaching: Fokus & Dybde

Beck, U. C., 2009, København: Hans Reitzels Forlag. 184 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Renewable Energy Focus Handbook

Sørensen, B., Breeze, P., Storvick, T., Yang, ST., da Rosa, A. V., Gupta, H. K., Sukanta, R., Doble, M., Maegaard, P., Pistoia, G. & Kalogirou, S., 2009, Oxford: Academic Press. 519 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social entrepreneurship: or how open social innovation is possible in established structures

Fæster, M. & Rago, S., Aug 2009, Center for Socialt Entreprenørskab, RUC: Roskilde Universitet. 21 p. (CSE Publications; No. 08, Vol. 09).

Research output: Book/ReportBookResearch

Tourism, Performance and the Everyday: Consuming the Orient

Pedersen, M. H. & Larsen, J., 2009, London: Routledge. 225 p. (Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility).

Research output: Book/ReportBookResearch

2010

"Den fremmede", byen og nationen: om livet som etnisk minoritet

Simonsen, K. & Koefoed, L. M., 2010, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 265 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Den kreative kraft i innovationsledelse: Teori U's psykologi i praksis

Mikkelsen, T. & Møller, M., 2010, Dansk Psykologisk Forlag. 253 p. (Erhvervspsykologi).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Denma-ku no hikari to kage: Fukushishakai to neoriberarizumu

Suzuki, Y., 25 Nov 2010, Tokyo. 248 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Ecological Models for Regulatory Risk Assessments of Pesticides: Developing a Strategy for the Future

Thorbek, P., Forbes, V. E., Heimbach, F., Hommen, U., Thulke, H-H., Van den Brink, P. J., Wogram, J. & Grimm, V., 2010, Boca Raton, FL, USA: CRC Press. 127 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Fleksibilitet, flygtighed og frirum: en kritisk diagnose af det senmoderne arbejdsliv

Drewes, L., Nielsen, K. A., Munk-Madsen, E. & Hartmann-Petersen, K., 2010, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 230 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Grundbog i psykiatri

Simonsen, E. (ed.) & Møhl, B. (ed.), 2010, København: Hans Reitzels Forlag. 959 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Grupper: om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker

Høgsbro Lading, Å. (ed.) & Jørgensen, B. (ed.), 2010, københavn: Frydenlund Academic. 428 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Livet på de laveste ydelser: en kvalitativ underøgelse om livsbetingelser og copingsstrategier

Müller, M., Andersen, J., Ejrnæs, N. M. & Larsen, J. E., 2010, København: CASA. 114 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Matissekapellet: Et jordisk paradis

Funch, B. S., 2010, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 160 p. (Religion in the 21st century; No. 17).

Research output: Book/ReportBookResearch

Poststrukturalismer: Videnskabsteori, analysestrategi, kritik

Stormhøj, C., 2010, 2 reviderede ed. København: Samfundslitteratur. 185 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Regional udvikling: Regionplanlægning og regionalpolitik i Danmark og Europa

Illeris, S., 11 Oct 2010, København: Bogværket. 288 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Renewable Energy: Renewable Energy in Society

Sørensen, B. (ed.), 2010, Earthscan. 523 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Renewable Energy: Renewable Energy Technologies II

Sørensen, B. (ed.), 2010, London: Earthscan. 533 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics & Planning

Sørensen, B., Dec 2010, 4 ed. Academic Press. 954 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Samfundsøkonomen: Konkurrenceregulering

Olsen, O. J. (ed.) & Møllgaard, P. (ed.), 2010, København. (Samfundsoekonomen; No. 3, Vol. 2010).

Research output: Book/ReportBookResearch

Social Enterprise, Social Entrepreneurship, Social Economy, Solidarity Economy: An EMES Reader on the SE Field

Hulgård, L. (ed.), Defourny, J. (ed.) & Pestoff, V. (ed.), 2010, e-book ed. European Research Network. 321 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

2011

A History of Energy: Northern Europe from the Stone Age to the present Day

Sørensen, B., Nov 2011, Abingdon - New York: Earthscan. 550 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Coping with Distances: Producing Nordic Atlantic Societies

Bærenholdt, J. O., Mar 2011, First paperback edition ed. Oxford / New York: Berghahn Books. 294 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Dansk Sociologi: Tema: Fransk bysociologi

Andersen, J. (ed.) & Boje, T. P. (ed.), 6 Apr 2011, Holme Olstrup: Dansk Sociologi Forening. 128 p. (Dansk Sociologi; No. 1, Vol. 22).

Research output: Book/ReportBookResearch

Hybrid Logic and its Proof-Theory

Braüner, T., 2011, Springer Science+Business Media. 231 p. (Applied Logic Series, Vol. 37).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies

Sørensen, B., Nov 2011, 2 ed. Burlington MS: Academic Press. 512 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Kliniske metoder i sygeplejepraksis: perspektiver og positioner

Holen, M. (ed.), Sørensen, L. (ed.) & Rohde Voigt, J. (ed.), 2011, København: Munksgaard . 208 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Life-Cycle Analysis of Energy Systems

Sørensen, B., 2011, Royal Society of Chemistry. 352 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Livet på laveste sociale ydelser - et år efter: En kvalitativ forløbsanalyse

Müller, M., Andersen, J., Ejrnæs, M. & Larsen, J. E., 25 Feb 2011, CASA. 89 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Metapolens Genius Loci - steder, deltagelse, laboratorier

Buciek, K. (ed.), Halleløv, I. (ed.) & Müller, B. (ed.), 2011, Kreativ Metapol.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Mobning - Et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Petersen, K. S. & Christoffersen, D. D., Apr 2011, København: Dafolo.

Research output: Book/ReportBookEducation

Optimér dit projektteam: Håndbog i teamudvikling

Pries-Heje, J. & Commisso, T. H., 2011, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 161 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Sanctuaries of the city: Lessons from Tokyo

Greve, A., 22 Aug 2011, Hampshire: Ashgate. 206 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Specielt om specialer: En aktivitetsbog

Skov, S., Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., 2011, 4. udgave ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Research output: Book/ReportBookEducationpeer-review

The Tourist Gaze 3.0

Larsen, J. & Urry, J., 2011, 3. ed. Los Angeles: SAGE Publications. (Theory, Culture & Society).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

可再生能源的转换、传输和存储

Sørensen, B., Dec 2011, 1 ed. China Machine Press. 258 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

2012

Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed

Ahrenkiel, A., Nielsen, B. S., Schmidt, C., Sommer, F. M. & Warring, N., 2012, Frederiksberg: Frydenlund Academic. 320 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Dialog og konkurrence: eksperimenter med nye arkitektkonkurrenceformer

Jacobsen, P. H. & Kreiner, K., 2012, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 288 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Eksistentiel psykologi: Mellem himmel og jord

Jacobsen, B., 10 Nov 2012, 1 ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 309 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

God skolestart på erhvervsuddannelserne

Pedersen, M. S. & Bach Hulgård, U., Jan 2012, København: Ministeriet for Børn og Undervisning. 42 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Open Access
File

Hvad er psykologi?

Poulsen, A., 2012, København: Akademisk Forlag. 221 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Natural heritage in the Baltic Sea Region: Challenges and solutions for sustainable transport to and within protected areas

Becken, J., Brandt, J., Hansen, A. C., Holmes, E., Wagner, P. & Laube, M., Apr 2012, Berlin: Verkehrsclub Deutschland. 74 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

File

Pædagogik og fænomenologi mellem demokrati og dannelse

Dupont, S., 14 Dec 2012, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 200 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Primærsektor: Det nære sundhedsvæsen

Holen, M. (ed.) & Mette, R. (ed.), 2012, 1. udgave ed. København: Munksgaard . 360 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Project Management Multiplicity: Current Trends

Pries-Heje, J. (ed.), 31 Dec 2012, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 233 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Psychodynamic Coaching: Focus & Depth

Beck, U. C., 2012, Karnac Books. 192 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

Lau, C. B., Holm, J., Andersen, J. & Dybbroe, B., 10 Jul 2012, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 85 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review