Department of People and Technology

Research Output

Filter
Book

Kontorarbejde og kompetenceudvikling

Hjort, K. E., Andersen, A. S., Gleerup & Sommer, F. M., 2003, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læringsrum i det sociale arbejde

Andersen, L. L. & Ahrenkiel, A., 2003, København: AKF. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Les résaux d'approvisionnement alimentaire des ménages de l'arctique nordaméricain

Hansen, K. G., 2003, Quebec: GETIC, Université Laval. (Collection Travaux de recherche; No. 36).

Research output: Book/ReportBookResearch

Naturens Værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen

Agger, P. W. (ed.), Reenberg, A., Læssøe, J. & Hansen, H. P., 2003, København: Gad. 296 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Perspektiver på ungdom & krop

Hølge-Hazelton, B., 2003, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social and environmental impacts in the north: methods in socio-economic and environmental consequences of mining and energy production in the arctic and sub-arctic

Rasmussen, R. O., 2003, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (N A T O Science Series. Series IV: Earth and Environmental Sciences; No. 31).

Research output: Book/ReportBookResearch

The Global Environmental Challenge - Optional Course: a compendium of readings

Whiston, T. G., 2003, Roskilde: Roskilde Universitet. 530 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Ungdom, demokrati opg fagbevægelse

Nielsen, J. C., 2003, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Voices from the north: new trends in nordic human geography

Simonsen, K. F. & Öhman, J., 2003, Aldershot: Ashgate.

Research output: Book/ReportBookResearch

Voksenuddannelse og voksenlæring

Illeris, K., 2003, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

2002

Aid: Understanding international development cooperation

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P., 2002, London: Zed Books.

Research output: Book/ReportBookResearch

Bag facaden

Hvidtfeldt, S. & Sjøstedt, L. E., 15 Nov 2002, København: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookEducation

Barndom i billeder: børns fotografier set som ytringer om en kultur i bevægelse

Rasmussen, K. & Smidt, S., 2002, København: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Diskurs og magt: et eksempel fra en offentlig organisation under modernisering

Sommer, F. M., Gleerup, J., Hjort, K. E. & Andersen, A. S., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra erhvervs-og voksenuddannelsesgruppen; No. 126).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Globalisering og udvikling: teorier og perspektiver for u-landende

Degnbol-Martinussen, J., 2002, Kbh.: Mellemfolkeligt samvirke.

Research output: Book/ReportBookEducation

Living in modern times: implications for the lives of children and their families

Dencik, L., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. (Reports from Centre for Childhood & Family Research; No. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

The Baltic Carrier oil spill: monitoring and assesment of environmental effects in Grønsund (DK)

Pecséli, M., Pritzl, G., Andersen, O., Banta, G. T., Hansen, A., Christensen, J. H., Hviid, T., Malmborg, L., Johansen, K. & Sørensen, J., 2002, Nykøbing F.: Storstrøm County.

Research output: Book/ReportBookResearch

The global challenge: environmental, social and political challenges. A compendium of readings

Whiston, T. G., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. 307 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

The three dimensions og learning

Illeris, K., 2002, Frederiksberg / Leicester UK: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Uddannelsesplanlægning: samspil mellem uddannelse og arbejde

Jørgensen, C. H., 2002, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Udspil om læring i arbejdslivet

Illeris, K., 2002, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Anthology

Nielsen, L. D. & Hjorth Oldrup, H., 2001, The danish transport council. (Notat; No. 01.03).

Research output: Book/ReportBookResearch

Byens språk

Pløger, J., 2001, Oslo: Spartacus forlag. 237 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Børns familier II: stabilitet og turbulens

Dencik, L. & Lauterbach, J., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (Reports from Centre for Childhood & Family Research; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Diskurs og magt: et eksempel fra en offentlig organisation under modernisering

Andersen, A. S., Gleerup, J., Hjort, K. E. & Sommer, F. M., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 126).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

EGA og uddannelse: om uddannelse og organisationsudvikling

Jørgensen, C. H. & Bering, I. E., 2001, Valby: Arbejdsmiljørådets Service Center.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kvalitative metoder: fra metateori til markarbejde

Nielsen, L. D. & Pedersen, K. B., 2001, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Lärande i mötet mellan Piaget, Freud og Marx

Illeris, K., 2001, Lund: Studentlitteratur.

Research output: Book/ReportBookResearch

Mobility in everyday life - do we talk enough about it?

Freudendal-Pedersen, M., Hartmann-Petersen, K. & Roslind, K., 2001, Copenhagen: The danish transport council. 114 p. (Notat; No. 01-03).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Moderniseringen af den offentlige sektor

Hjort, K. E., 2001, Frederiksberg: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Moralens evindelige genkomst

Raffnsøe, S., 2001, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Nationalparker i Danmark: diskussion på baggrund af udenlandske eksempler

Tind, E., 2001, Naturrådet. 117 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Policies, institutions and industrial development: coping with liberalisation and international competition in India

Degnbol-Martinussen, J., 2001, London: SAGE Publications. 260 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Praksis, rum og mobilitet: socialgeografiske bidrag

Simonsen, K. F., 2001, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Samarbejde om børns udvikling

Højholt, C., 2001, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Sameksistens uden common sense I-III

Reffnsøe, S., 2001, Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Gitz-Johansen, T., Kampmann, J. & Kirkeby, I. M., 2001, Center for fysiske rammer og læreprocesser: Rum Form Funktion. 219 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

The global challenge: environmental, social and political dimensions. Compendium of reading material

Whiston, T. G., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. 212 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

The reflexive north

Bærenholdt, J. O. & Aarsæhter, N., 2001, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (Nord; No. 10).

Research output: Book/ReportBookResearch

Transforming the local: coping strategies and regional policies

Bærenholdt, J. O. & Aarsæhter, N., 2001, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (Nord; No. 25).

Research output: Book/ReportBookResearch

Ungdom, identitet og uddannelse

Illeris, K., Ulriksen, L. M., Katznelson, N. & Simonsen, B., 2001, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch