Department of People and Technology

Research Output

Filter
Book
2011

Mobning - Et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Petersen, K. S. & Christoffersen, D. D., Apr 2011, København: Dafolo.

Research output: Book/ReportBookEducation

Optimér dit projektteam: Håndbog i teamudvikling

Pries-Heje, J. & Commisso, T. H., 2011, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 161 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Sanctuaries of the city: Lessons from Tokyo

Greve, A., 22 Aug 2011, Hampshire: Ashgate. 206 p.

Research output: Book/ReportBook

Specielt om specialer: En aktivitetsbog

Skov, S., Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P., 2011, 4. udgave ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Research output: Book/ReportBookEducationpeer-review

The Tourist Gaze 3.0

Larsen, J. & Urry, J., 2011, 3. ed. Los Angeles: SAGE Publications. (Theory, Culture & Society).

Research output: Book/ReportBook

可再生能源的转换、传输和存储

Sørensen, B., Dec 2011, 1 ed. China Machine Press. 258 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

2010

"Den fremmede", byen og nationen: om livet som etnisk minoritet

Simonsen, K. & Koefoed, L. M., 2010, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 265 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Den kreative kraft i innovationsledelse: Teori U's psykologi i praksis

Mikkelsen, T. & Møller, M., 2010, Dansk Psykologisk Forlag. 253 p. (Erhvervspsykologi).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Denma-ku no hikari to kage: Fukushishakai to neoriberarizumu

Suzuki, Y., 25 Nov 2010, Tokyo. 248 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Ecological Models for Regulatory Risk Assessments of Pesticides: Developing a Strategy for the Future

Thorbek, P., Forbes, V. E., Heimbach, F., Hommen, U., Thulke, H-H., Van den Brink, P. J., Wogram, J. & Grimm, V., 2010, Boca Raton, FL, USA: CRC Press. 127 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Fleksibilitet, flygtighed og frirum: en kritisk diagnose af det senmoderne arbejdsliv

Drewes, L., Nielsen, K. A., Munk-Madsen, E. & Hartmann-Petersen, K., 2010, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 230 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Grundbog i psykiatri

Simonsen, E. (ed.) & Møhl, B. (ed.), 2010, København: Hans Reitzels Forlag. 959 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Grupper: om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker

Høgsbro Lading, Å. (ed.) & Jørgensen, B. (ed.), 2010, københavn: Frydenlund Academic. 428 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Livet på de laveste ydelser: en kvalitativ underøgelse om livsbetingelser og copingsstrategier

Müller, M., Andersen, J., Ejrnæs, N. M. & Larsen, J. E., 2010, København: CASA. 114 p.

Research output: Book/ReportBook

Matissekapellet: Et jordisk paradis

Funch, B. S., 2010, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 160 p. (Religion in the 21st century; No. 17).

Research output: Book/ReportBook

Poststrukturalismer: Videnskabsteori, analysestrategi, kritik

Stormhøj, C., 2010, 2 reviderede ed. København: Samfundslitteratur. 185 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Regional udvikling: Regionplanlægning og regionalpolitik i Danmark og Europa

Illeris, S., 11 Oct 2010, København: Bogværket. 288 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics & Planning

Sørensen, B., Dec 2010, 4 ed. Academic Press. 954 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Renewable Energy: Renewable Energy in Society

Sørensen, B. (ed.), 2010, Earthscan. 523 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Renewable Energy: Renewable Energy Technologies II

Sørensen, B. (ed.), 2010, London: Earthscan. 533 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Samfundsøkonomen: Konkurrenceregulering

Olsen, O. J. (ed.) & Møllgaard, P. (ed.), 2010, København. (Samfundsoekonomen; No. 3, Vol. 2010).

Research output: Book/ReportBookResearch

Social Enterprise, Social Entrepreneurship, Social Economy, Solidarity Economy: An EMES Reader on the SE Field

Hulgård, L. (ed.), Defourny, J. (ed.) & Pestoff, V. (ed.), 2010, e-book ed. European Research Network. 321 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

2009

Akut, kritisk og kompleks sygepleje: Human- og samfundsvidenskabelige perspektiver

Holen, M. (ed.) & Winther, B. (ed.), 2009, København: Munksgaard . 221 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

AT-Klima

Agger, P. W., Andersen, L., Skou Andersen, M., Branner, H., Sørensen, R. B. & Theilgaard, J., 2009, København: Gyldendal. 176 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

BotilbUD: udfordringer til rehabiliteringsarbejdet i socialpsykiatrien

Wulf-Andersen, T. Ø. (ed.) & Neidel, A. V. (ed.), 2009, Roskilde: Roskilde Universitet. 54 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Enhancing the Sustainable Development Contribution of CDM in Asia

Lybæk, R. B., 2009, Saarbrücken, Germany: VDM Verlag. 158 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kreativitetens psykologi: Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke

Mikkelsen, T., 2009, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 210 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Mobility in daily life: Between freedom and unfreedom

Freudendal-Pedersen, M., 2009, Surrey: Ashgate. 155 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Profession og praktik

Nygaard Andersen, R. & Weber, K., 2009, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 147 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Psykodynamisk Coaching: Fokus & Dybde

Beck, U. C., 2009, København: Hans Reitzels Forlag. 184 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Renewable Energy Focus Handbook

Sørensen, B., Breeze, P., Storvick, T., Yang, ST., da Rosa, A. V., Gupta, H. K., Sukanta, R., Doble, M., Maegaard, P., Pistoia, G. & Kalogirou, S., 2009, Oxford: Academic Press. 519 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Social entrepreneurship: or how open social innovation is possible in established structures

Fæster, M. & Rago, S., Aug 2009, Center for Socialt Entreprenørskab, RUC: Roskilde Universitet. 21 p. (CSE Publications; No. 08, Vol. 09).

Research output: Book/ReportBookResearch

Tourism, Performance and the Everyday: Consuming the Orient

Pedersen, M. H. & Larsen, J., 2009, London: Routledge. 225 p. (Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility).

Research output: Book/ReportBook

Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper: erfaringer fra Danmark og Europa

Hulgård, L., Bisballe, L., Lundgaard Andersen, L. & Spear, R., 2008, Roskilde: Roskilde Universitet. 85 p. (CSE Publications; No. 2).

Research output: Book/ReportBookResearch

Børns udvikling

Poulsen, A., 2008, 2 ed. København: Gyldendal. 264 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Dansk Vejtidsskrift: Tema: Transportplanlægning

Jespersen, P. H. (ed.), 2008, (Dansk Vejtidsskrift; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

Das Argument: Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Tema : Kritik gesellschaftlicher Naturverhältnisse

Translated title of the contribution: ARGUMENT: PERIODICAL FOR PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCESPECIAL ISSUE: CRITIQUE OF SOCIETAL RELATIONS TO NATURECzeskleba-Dupont, R. (ed.), 2008, Hamburg. (Das Argument; No. 6, Vol. 50).

Research output: Book/ReportBookResearch

Dutch herring: An environmental history, c. 1600-1860

Poulsen, B., 2008, Amsterdam: Uitgeverij Aksant. 264 p. (Close encounters with the Dutch; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Familie og børn i en opbrudstid

Dencik, L., Schultz Jørgensen, P. & Sommer, D., 2008, København: Hans Reitzels Forlag. 437 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Fra transfer til transformativ læring: dilemmaer i praksisnær kompetenceudvikling

Bottrup, P., Jørgensen, C. H. & Roepstorff, L., 2008, Horsens: VIA University College. 53 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

International Journal of Energy Research: Special issue on Renewables and Hydrogen Energy Technologies for Sustainable Development

Sørensen, B. (ed.), 2008, Wiley. (International Journal of Energy Research; No. 5, Vol. 32).

Research output: Book/ReportBookResearch

Now And Then - Life Trajectories, Family Relationships and Diasporic Identities: A follow-up Study of Young Adults

Singla, R., 2008, København: Københavns Universitet. 212 p. (Københavnerstudier i tosprogethed; No. 46).

Research output: Book/ReportBookResearch

Professionel it-forundersøgelse: - grundlag for brugerdrevet innovation

Bødker, K., Simonsen, J. & Kensing, F., 2008, 2 ed. København: Samfundslitteratur. 351 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Rationality and the Environment: Decision-making in Environmental Politics and Assessment

Elling, B., 2008, London: Earthscan. 281 p.

Research output: Book/ReportBookResearch