Department of People and Technology

Research Output

Filter
Book
Book

(B)Ordering Otherness

Buciek, K., 2014, Norderstedt, Germany: Ziegenhainer Press. 140 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

10 gode råd om innovationsledelse: få mere ud af de kreative processer

Mikkelsen, T., 2014, København: Dansk Psykologisk Forlag. 224 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

68 km til Fortuna: solidaritet og cykling i Spanien

Hulgård, L., 5 Dec 2018, Forlaget Udenfor.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Action and Interactiv research: a Nordic Approach

Nielsen, K. A. & Svensson, L., 2004, fortryk. ed. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 30 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Action Research for Sustainability: Social Imagination between Citizens and Scientists

Egmose, J., 10 Feb 2015, Ashgate. 152 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Adoption of environmental innovations

Søndergård, B., Hansen, O. E., Dijken, K. V., Kerndrup, S., Prince, Y., Wolthers, T., Meredith, S., Kalff, P., Frey, M., Rodrigues, E. L. & Mussati, G., 1999, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Research output: Book/ReportBookResearch

Adult Education and Adult Learning

Illeris, K., 2004, 1. ed. ed. Melbourne, Florida: Krieger Publishing Company. 245 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Adult education and the labour market vol. VII A + B

Warring, N. & Jørgensen, C. H., 2003, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Agile projekter

Pries-Heje, J., 6 Aug 2020, Samfundslitteratur. 159 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

A global renewable energy scenario

Sørensen, B. & Meibom, P., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet. 110 p. (Tekster fra IMFUFA; No. 354).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File

A History of Energy: Northern Europe from the Stone Age to the present Day

Sørensen, B., Nov 2011, Abingdon - New York: Earthscan. 550 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Aid: Understanding international development cooperation

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P., 2002, London: Zed Books.

Research output: Book/ReportBookResearch

Akut, kritisk og kompleks sygepleje: Human- og samfundsvidenskabelige perspektiver

Holen, M. (ed.) & Winther, B. (ed.), 2009, København: Munksgaard . 221 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper: erfaringer fra Danmark og Europa

Hulgård, L., Bisballe, L., Lundgaard Andersen, L. & Spear, R., 2008, Roskilde: Roskilde Universitet. 85 p. (CSE Publications; No. 2).

Research output: Book/ReportBookResearch

Anholts Naturhistorie

Schrøder, N., 2 Jul 2019, Anholt: Anholt Museum. 56 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Anthology

Nielsen, L. D. & Hjorth Oldrup, H., 2001, The danish transport council. (Notat; No. 01.03).

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdsliv i Skandinavien - brud og bevægelse

Bregn, K. & Hvid, H. S., 1993, København: Forlaget Sociologi. 205 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Arbejdsløshed og offentlig forsørgelse i Danmark

Andersen, J. & Larsen, J. E., 1993, 2 ed. København: Forlaget Sociologi. 277 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdsmiljø som indhold i politiske læreprocesser for bryggeriarbejdere

Andersen, A. S., Sommer, F. M. & Knudsen, B., 1981, Roskilde Universitet. 850 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Arbejdspladsvurdering i Roskilde amt: lokale erfaringer fra 11 private virksomheder

Kofoed, N. M., Rasmussen, J. F. & Rasmussen, T., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdsproces og teknologiudvikling

Adrian, H., Jensen, H. T. & Foldberg, N. E., 1985, København: Samfundsfagsnyt. 70 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Artwork

Sørensen, B., 2 Oct 2014, Gilleleje: Secantus.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Artwork 2016

Sørensen, B. E., 6 Jan 2016, 2 ed. Gilleleje: Secantus. 130 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Open Access

Asian values and Vietnam's development in comparative perspectives

Nørlund, I. & Duc Thanh, P., 2000, Hanoi: National Center for Social Sciences and Humanities. 282 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Assessment of UNIDO: capacity development for sustainable industrial development under changed conditions

Degnbol Martinussen, J., 1997, København: Danida. 68 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

A Study for Local Trade Union Officials

Andersen, A. S., Sommer, F. M., Olesen, H. S. & Weber, K., 1989, Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

AT-Klima

Agger, P. W., Andersen, L., Skou Andersen, M., Branner, H., Sørensen, R. B. & Theilgaard, J., 2009, København: Gyldendal. 176 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Bag facaden

Hvidtfeldt, S. & Sjøstedt, L. E., 15 Nov 2002, København: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookEducation

Barndom i billeder: børns fotografier set som ytringer om en kultur i bevægelse

Rasmussen, K. & Smidt, S., 2002, København: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Baudrillard og pædagogik: Fatal etnografi

Madsen, U. A., 21 Jun 2018, København: Hans Reitzels Forlag. 232 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Being Bedouin around Petra: Life at a World Heritage Site in the Twenty-First Century

Bille, M., 2019, London: Berghahn Books. 210 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Bistand: udvikling eller afvikling. en analyse af internationalt bistandssamarbejde

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P., 1999, Kbh.: Mellemfolkeligt samvirke.

Research output: Book/ReportBookResearch

Blegdamsvej 17: et essay om fysik og virkelighed

Sørensen, B., 1989, København: Handelshøjskolens Forlag. 108 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Boligforhold og dagligliv

Adrian, H. (ed.), Jensen, H. T. (ed.) & Løndahl, M. (ed.), 1985, København: Gjellerup/Gad. 88 p. (Fra industrialiseringens kirkegård). (Værkstedsserien).

Research output: Book/ReportBookEducation

BotilbUD: udfordringer til rehabiliteringsarbejdet i socialpsykiatrien

Wulf-Andersen, T. Ø. (ed.) & Neidel, A. V. (ed.), 2009, Roskilde: Roskilde Universitet. 54 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Byens mange ansigter: Konstruktion af byen i praksis og fortælling

Simonsen, K. F., 2005, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 231 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Byens språk

Pløger, J., 2001, Oslo: Spartacus forlag. 237 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Byliv og modernitet: mellom nærmiljø og urbanitet

Pløger, J., 1997, Oslo: Norsk Institutt for by- og regionsforskning. 317 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Børnefællesskaber -om de andre børns betydning: At arbejde med rummelighed og forældresamarbejde

Røn Larsen, M., Højholt, C. & Stanek, A. H., 2014, 2 ed. Frederiksberg: Frydenlund Academic. 130 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Børnefællesskaber - om de andre børns betydning: at arbejde med rummelighed og forældresamarbjede

Højholt, C., Røn Larsen, M. & Stanek, A. H., 2007, København: Forlaget Børn og Unge. 130 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Børnekultur: et begreb i bevægelse

Kampmann, J., 2003, København: Akademisk Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Børns familier II: stabilitet og turbulens

Dencik, L. & Lauterbach, J., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. (Reports from Centre for Childhood & Family Research; No. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Børn som informanter

Kampmann, J. & Schultz Jørgensen, P., 2000, København: Børnerådet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Børns steder: Om børns egne steder og voksnes steder til børn

Rasmussen, K., 2006, Værløse: Billesø. 159 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Børns udvikling

Poulsen, A., 2008, 2 ed. København: Gyldendal. 264 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Centraladministration og byplanlægning 1938 - ca.1975

Illeris, S., Dec 2014, København: Dansk Byplanlaboratorium. 106 p. (Byplanhistorisk Note; No. 73).

Research output: Book/ReportBookResearch