Department of People and Technology

Research Output

Filter
Book
Book

Hydrogen and fuel cells: Emerging technologies and applications (lightly updated second printing)

Sørensen, B., 2005, 2. printing ed. Burlington MA: Academic Press. 464 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Hydrogen and Fuel Cells

Sørensen, B., 2005, Burlington MA: Academic Press. 464 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies

Sørensen, B., Nov 2011, 2 ed. Burlington MS: Academic Press. 512 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

I disiplinenes grenseland: Tverrfaglighet i teori og praksis

Translated title of the contribution: I disciplinernes grænseland: Tværfaglighed i teori og praksisBærenholdt, J. O. (ed.), Nyseth, T. (ed.), Jentoft, S. (ed.) & Førde, A. (ed.), 2007, Bergen: Fagbokforlaget. 337 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Import/eksport-politik som redskab til optimeret udnyttelse af el produceret på ve-anlæg

Meibom, P., Svendsen, T. & Sørensen, B., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet. 84 p. (Tekster fra IMFUFA; No. 343).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File

Improve IT: A book for improving software projects

Pries-Heje, J. & Johansen, J., 2007, Hørsholm: DELTA. 196 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Indigenous homelessness: perspectives from Canada, Australia and New Zealand

Peters, E. (ed.) & Christensen, J. (ed.), Oct 2016, Winnipeg: University of Manitoba Press. 408 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Infostorms: How to take Information Punches and Save Democracy

Hendricks, V. F. & Hansen, P. G., 28 Feb 2014, New York: Springer. 120 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Open Access
File

Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love

Singla, R., 5 Mar 2015, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 268 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

International Journal of Energy Research: Special issue on Renewables and Hydrogen Energy Technologies for Sustainable Development

Sørensen, B. (ed.), 2008, Wiley. (International Journal of Energy Research; No. 5, Vol. 32).

Research output: Book/ReportBookResearch

Judendom i Sverige: en sociologisk belysning

Dencik, L., 2006, Uppsala: Swedish Science Press. (Studier av inter-religösa relationer; No. 24).

Research output: Book/ReportBookResearch

Keramik, kultur & kontakter: Køkken- og bordtøjets brug og betydning i Jylland 1350-1650

Linaa, J., 2006, Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab. 218 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kliniske metoder i sygeplejepraksis: perspektiver og positioner

Holen, M. (ed.), Sørensen, L. (ed.) & Rohde Voigt, J. (ed.), 2011, København: Munksgaard . 208 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Koinōnikos Metaschematismos ekpaideusē kai topikē koinōnia

Alheit, P., Olesen, H. S. & Papaioannu, S., 1998, Rethymnon: Anogeia. 238 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kollaboration: Vejen til åben forskning og åben innovation

Budtz Pedersen, D., Martiny, K. M., Hansted, A. B. & Wested, J., 2019, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 217 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Kompetenceudvikling i netværk – år 2: Evaluering af uddannelsesprojekter under Netværket Nordvestsjælland

Jørgensen, C. H., 2004, 1. udg. ed. Roskilde Universitetscenter: Roskilde Universitet. 45 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Konkurrence i elsektoren?

Olsen, O. J., Fristrup, P., Munksgaard, J. & Skytte, K., 2000, Kbh.: Djøf Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kontorarbejde og kompetenceudvikling

Hjort, K. E., Andersen, A. S., Gleerup & Sommer, F. M., 2003, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kreativitetens psykologi: Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke

Mikkelsen, T., 2009, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 210 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Kulproduktion og kulliv

Adrian, H., Jensen, H. T. & Løndahl, M., 1984, København: Gjellerup/Gad. 79 p. (Fra industrialiseringens kirkegård). (Værkstedsserien).

Research output: Book/ReportBookEducation

Kvalifikationer, kompetencer og folkeoplysning

Dupont, S., 1995, København: Foreningen af Daghøjskoler i Danmark. 136 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Kvalifikationsudvikling og praktiktikuddannelse på kontorområdet

Andersen, A. S. & Sten Iversen, K., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet. 165 p. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Vol. 36).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Kvalitative metoder: fra metateori til markarbejde

Nielsen, L. D. & Pedersen, K. B., 2001, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kvalitetens veje og vildveje: Om modernisering, kvalitet og udvikling i det sociale felt.

Lundgaard Andersen, L. (ed.), 1994, Roskilde Universitetscenter: Roskilde Universitet. 112 p. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 25).

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring: aktuell læringsteori i spenningsfeltet mellon Piaget, Freud og Marx

Illeris, K., 2000, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Fiaget, Freud og Marx

Illeris, K., 1999, København: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring i abejdslivet

Illeris, K., 2004, 1. udg. ed. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 282 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring - kultur og subjektivitet

Weber, K., Rasmussen, P. & Rasmussen, J., 2004, Statens Humanistiske Forskningsråd. 72 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Læringsrum i det sociale arbejde

Andersen, L. L. & Ahrenkiel, A., 2003, København: AKF. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Landskabskaraktermetoden - et kompendium

Translated title of the contribution: Landscape Character AssessmentCaspersen, O. H. & Nellemann, V. W., 2005, Hørsholm: Skov & Landskab. 136 p. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; No. 20).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Landsplanlægning 1983-2000: Naturressourcerne i Danmark

Brandt, J., Agger, P. W., Kristiansen, K., Møller, P. F., Pape, J. & Suadicani, H., Aug 1982, Miljøministeriet. 55 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

File

Lärande i mötet mellan Piaget, Freud og Marx

Illeris, K., 2001, Lund: Studentlitteratur.

Research output: Book/ReportBookResearch

Learning in Working Life

Illeris, K., 2004, 1. ed. ed. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 255 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Les résaux d'approvisionnement alimentaire des ménages de l'arctique nordaméricain

Hansen, K. G., 2003, Quebec: GETIC, Université Laval. (Collection Travaux de recherche; No. 36).

Research output: Book/ReportBookResearch

Life-cycle analysis of energy systems

Krüger Nielsen, S., Kuemmel, B. & Sørensen, B., 1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 216 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Life-Cycle Analysis of Energy Systems

Sørensen, B., 2011, Royal Society of Chemistry. 352 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Livet på de laveste ydelser: en kvalitativ underøgelse om livsbetingelser og copingsstrategier

Müller, M., Andersen, J., Ejrnæs, N. M. & Larsen, J. E., 2010, København: CASA. 114 p.

Research output: Book/ReportBookResearch