Department of People and Technology

Research Output

Filter
Anthology
2012

Samfundsøkonomen: temanummer om Naturlige monopoler

Olsen, O. J. (ed.) & Smidt, C. (ed.), 2012, Djøf Forlag. (Samfundsoekonomen; No. 1, Vol. 2012).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Social innovation og socialt entreprenørskab

Kristensen, C. J. (ed.) & Rasmussen, P. D. (ed.), 2012, København: Dansk Sociologi Forening. (Dansk Sociologi; No. 4, Vol. 23).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Sundhedsfremme: Et kritisk perspektiv

Dybbroe, B. (ed.), Land, B. (ed.) & Nielsen, S. B. (ed.), 2012, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 215 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Tværvidenskab i teori og praksis

Enevoldsen, T. (ed.) & Jelsøe, E. (ed.), 2012, København: Hans Reitzels Forlag. 280 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

2011

6th International Workshop, CSLP 2011, Constraints and Language Processing, Karlsruhe, Germany, 27 September 2011, Proceedings

Christiansen, H. (ed.), Blache, P. (ed.) & Dahl, V. (ed.), 2011, (Datalogiske Skrifter; No. 134).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Balancing Sourcing and Innovation in Information Systems Development

Hertzum, M. (ed.) & Jørgensen, C. (ed.), 2011, Trondheim, NO: TAPIR Akademisk Forlag. 271 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Biometrics and ID Management: COST 2101 European Workshop, BioID 2011

Vielhauer, C. (ed.), Dittmann, J. (ed.), Drygajlo, A. (ed.), Juul, N. C. (ed.) & Fairhurst, M. (ed.), 1 Mar 2011, Berlin: Springer Science+Business Media. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6583).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Børn i vanskeligheder: - Samarbejde på tværs

Højholt, C. (ed.), May 2011, København: Dansk Psykologisk Forlag. 248 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Frafald i erhvervsuddannelserne

Jørgensen, C. H. (ed.), 15 Jun 2011, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 266 p.

Research output: Book/ReportAnthology

File

Hydro-climatology: Variability and Change

Franks, S. (ed.), Boegh, E. (ed.), Blyth, E. (ed.), Hannah, D. (ed.) & Yilmaz, K. (ed.), 1 Jul 2011, Wallingford, UK: IAHS Press. 254 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Mening i arbejdet

Kamp, A. (ed.), Nielsen, K. T. (ed.), Bottrup, P. (ed.) & Pedersen, M. (ed.), 2011, 108 p. (Tidsskrift for Arbejdsliv; No. 2).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Modeling and Using Context: 7th International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2011, Karlsruhe, Germany, September 26-30, 2011. Proceedings

Beigl, M. (ed.), Christiansen, H. (ed.), Roth-Berghofer, T. (ed.), Kofod-Petersen, A. (ed.), Coventry, K. R. (ed.) & Schmidtke, H. R. (ed.), 2011, Springer. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6937).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Proceedings of the International Workshop on Hybrid Logic and Applications (HyLo 2010)

Bolander, T. (ed.) & Braüner, T. (ed.), 2011, Elsevier. 68 p. (Electronic Notes in Theoretical Computer Science; No. 273).

Research output: Book/ReportAnthology

Professionshøjskoler - udvikling hvorhen?

Elle, B. (ed.), Guindy, N. (ed.) & Frederiksen, J. T. (ed.), 12 Dec 2011, Foreningen bag udgivelsen af Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 56 p. (Dansk Paedagogisk Tidsskrift; No. 4).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Psykodynamisk organisationspsykologi Bind II: På mere arbejde under overfladerne

Visholm, S. (ed.) & Heinskou, T. (ed.), 2011, Hans Reitzels Forlag. 428 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Rape, Trauma and Social Relations: A Conduct of Everyday Life Approach

Pedersen, B. M., Salkvist, R. S., Sidenius, K. & Stormhøj, C., 7 Mar 2011, Roskilde: Roskilde Universitet. 199 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

File
2010

A new Agenda for Sustainability

Nielsen, K. A. (ed.), Elling, B. (ed.), Figueroa, M. (ed.) & Jelsøe, E. (ed.), 21 Sep 2010, Leeds: Ashgate. 300 p. (Ashgate studies in environmental policy and practice).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Creativity and diversity: Challenges for quality assurance beyond 2010: A selection of papers from the 4th European Quality Assurance Forum

Jensen, H. T. (ed.), Blättler, A. (ed.), Bollaert, L. (ed.), Curvale, B. (ed.), Harvey, L. (ed.), Helle, E. (ed.), Loukkola, T. (ed.), Michalk, B. & Bak Nielsen, K. (ed.), 2010, Case Studies 2010 ed. European University Association. 73 p.

Research output: Book/ReportAnthology

Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives

Simonsen, J. (ed.), Bærenholdt, J. O. (ed.), Büscher, M. (ed.) & Scheuer, J. D. (ed.), Aug 2010, London: Routledge. 218 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

File

DHRS2010: Proceedings of the Tenth Danish Human-Computer Interaction Research Symposium

Hertzum, M. (ed.) & Hansen, M. (ed.), 2010, Roskilde: Roskilde Universitet. 36 p. (Datalogiske Skrifter; No. 132).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

E-Government, E-Services and Global Processes

Pries-Heje, J. (ed.), Janssen, M. (ed.), Lamersdorf, W. (ed.) & Rosemann, M. (ed.), 2010, Springer Publishing Company. 260 p. (IFIP AICT - Advances in Information and Communication technology; No. 334).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Følelser på arbejde

Kamp, A. (ed.), Bottrup, P. (ed.) & Sørensen, O. H. (ed.), 2010, Højbjerg: Aalborg Universitet. (Tidsskrift for Arbejdsliv; No. 3, Vol. 12).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Gads Psykologi Leksikon

Bjerg, J. (ed.), 21 Dec 2010, 3 ed. København: Gad. 830 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

IT 2.0 - Didaktiske og pædagogiske udfordringer: Dansk pædagogisk Tidsskrift

Elle, B. (ed.) & Langager, S. (ed.), 1 Dec 2010, Foreningen bag udgivelsen af Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 63 p. (Dansk Paedagogisk Tidsskrift; No. 4).

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Können Marginalisierte (wi(e)der)sprechen? Zum politischen Potenzial der Sozialwissenschaften

Dege, M. (ed.), Grallert, T. (ed.), Dege, C. (ed.) & Chimirri, N. (ed.), 2010, Gießen: Psychosozial-Verlag. 502 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Med sygeplejeteori som referenceramme: - i forskning og udvikling

Steenfeldt, V. Ø. (ed.) & Jørgensen, B. B. (ed.), 2010, København: Gad. 216 p.

Research output: Book/ReportAnthologyCommunication

PDC2010 Participation : the Challenge: Proceedings of the Participatory Design Conference 2010

Bødker, K. (ed.), Bratteteig, T. (ed.), Loi, D. (ed.) & Robertson, T. (ed.), 27 Nov 2010, Association for Computing Machinery. 314 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Proceedings of the 6th Workshop on Methods for Modalities (M4M-6 2009)

Bolander, T. (ed.) & Braüner, T. (ed.), 2010, Elsevier. 262 p. (Electronic Notes in Theoretical Computer Science; No. 262).

Research output: Book/ReportAnthology

Religion og Politik

Engelhardt, J. (ed.), Toftgaard Jensen, J. (ed.), Koefoed, N. (ed.) & Poulsen, B. (ed.), 2010, Århus: Den jyske Historiker. 138 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Renewable Energy: Renewable Energy Technologies I

Sørensen, B. (ed.), 2010, London: Earthscan. 559 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Renewable Energy: Renewable Energy Origins and Flows

Sørensen, B. (ed.), 2010, London: Earthscan.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Socialt entreprenørskab

Lundgaard Andersen, L. (ed.), Hulgård, L. (ed.) & Bager, T. E. (ed.), 2010, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 244 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Virksomhedsledelse: Positioner, teorier og strategier

Olsen, P. B. (ed.), Fuglsang, L. (ed.) & Rendtorff, J. D. (ed.), 2010, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 265 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

2009

10 års jubilæum - tidsskrift for Arbejdsliv

Kamp, A. (ed.) & Knudsen, H. (ed.), 2009, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 112 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Flexible Query Answering Systems: 8th International Conference, FQAS 2009, Roskilde, Denmark, October 2009, Proceedings

Andreasen, T. (ed.), Yager, R. R. (ed.), Bulskov, H. (ed.), Christiansen, H. (ed.) & Larsen, H. L. (ed.), 2009, Berlin-Heidelberg-New York: Springer. 676 p. (Lecture Notes in Computer Science; No. 5822).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Folk og Fæ: Mennesker og Dyr i Historien

Gjerløff, A. K. (ed.), Møllerhøj, J. (ed.) & Poulsen, B. (ed.), 2009, Århus: Den jyske Historiker. 136 p. (Jyske Historiker; No. 123).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Gerontologi - Livet som ældre i det moderne samfund (antologi): Hvad har ældre og astronauter til fælles?

Jørgensen, J., 2009, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Research output: Book/ReportAnthologyCommunication

HYBRID LOGIC: Dedicated to the Memory of Volker Weber

Braüner, T. (ed.) & Bolander, T. (ed.), 2009, Springer. (Journal of Logic, Language and Information; No. 4, Vol. 18).

Research output: Book/ReportAnthology

Preliminary proceedings of the 6th Workshop on Methods for Modalities (M4M-6)

Braüner, T. (ed.) & Bolander, T. (ed.), 2009, Roskilde: Roskilde Universitet. 263 p. (Roskilde Universitet. Computer Science. Computer Science Research Report; No. 128).

Research output: Book/ReportAnthology

Proceedings of the International Workshop on Logic in Databases (LID 2009)

Bertossi, L. (ed.) & Christiansen, H. (ed.), 2009, Roskilde: Roskilde Universitet. (Datalogiske Skrifter; No. 127).

Research output: Book/ReportAnthology

Open Access
File

Transcending Boundaries - Environmental histories from the Øresund Region

Björk, F. (ed.), Eliasson, P. (ed.) & Poulsen, B. (ed.), 2009, Malmö Högskola. (Skrifter med Historiska Perspektiv, Vol. 9).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Universitetsledelse

Gravesen, E. (ed.), Hansen, B. (ed.), Jensen, H. T. (ed.), Lehnmann, H. (ed.), Pedersen, K. (ed.) & Østrup, K. (ed.), 2009, København: Handelshøjskolens Forlag. 215 p.

Research output: Book/ReportAnthology

2008

Atmosfære i pædagogisk arbejde

Dupont, S. (ed.) & Liberg, U. (ed.), 2008, København: Akademisk Forlag. 190 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Biometrics and Identity Management: First European Workshop on Biometrics and Identity Management, BIOID 2008, Roskilde University, Denmark, 7-9 May 2008

Schouten, B. (ed.) & Juul, N. C. (ed.), 1 May 2008, Roskilde: Roskilde Universitet. 232 p. (Datalogiske Skrifter; No. 121).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Biometrics and Identity Management: First European Workshop, BIOID 2008; Roskilde, Denmark, May 7-9, 2008; Revised Selected Papers

Schouten, B. (ed.), Juul, N. C. (ed.), Drygajlo, A. (ed.) & Tistarelli, M. (ed.), 2008, Berlin Heidelberg NewYork: Springer. 259 p. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5372).

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Care Work in Crisis: Reclaiming the Nordic Ethos of Care

Wrede, S. (ed.), Henriksson, L. (ed.), Høst, H. (ed.), Johansson, S. (ed.) & Dybbroe, B. (ed.), 2008, Lund: Studentlitteratur. 304 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

File