Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Journal article
1965

En absalonisk sag

Haastrup, N., 1965, In : Classica et Mediaevalia. p. 115-119

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1974

En klassifikation af emner i forbindelse med sprogstyring

Risager, K., 1974, In : SAML : skrifter om anvendt og matematisk lingvistik. 1, p. 5-13 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1976

Statens rolle i vor tids kapitalisme: om nogle problemer i debatten om den statsmonopolistiske kapitalisme

Nielsen, J. L., 1976, In : Spartakus. 6, p. s. 19-44

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1978

Et undervisningseksperiment i fransk

Risager, K., 1978, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 15, p. 11-30 20 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Forholdet mellem sprogligt og samfundsmæssigt indhold i fremmedsprogsundervisningen

Risager, K. & Andersen, H., 1978, In : TRUC: Tidsskrift for Romansk ved Universitetscentrene [1978-1985]. 1, p. 3-24 12 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Sprognormproblematikken i Frankrig: Socialhistoriske og politiske aspekter

Risager, K., 1978, In : Papir : tidsskrift for sprogforskning. II, 8, p. 22-42 21 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Svensk, dansk eller skandinavisk: En interviewundersøgelse af svenske læreres sproglige situation ved et dansk universitet

Haastrup, N. & Teleman, U., 1978, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 14, 86 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File

Uddannelsespolitikken og den marxistiske statsteori

Nielsen, J. L. & Knudsen, T., 1978, In : Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab. 3-4, p. s. 167-194

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1979

Farvesymfoni for fødevarer

Jacobsen, J. K., 1979, In : Naturkampen : socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin. 11, p. 8-14 6 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Forord

Haastrup, N., 1979, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 79, 16, p. 3-4

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

File

Sproglige problemer i informationsvidenskabeligt og biblioteksfagligt arbejde

Risager, K. & Lau, B., 1979, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 16, p. 45-58 14 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

File

U-90 mellem lighedsorientering og markedstilpasning

Nielsen, J. L., Pendrup, H. & Hansen, V. R., 1979, In : Dansk pædagogisk tidsskrift. 6, p. s. 250-259

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1980

Basale ordforråd

Risager, K. & Andersen, H., 1980, In : TRUC: Tidsskrift for Romansk ved Universitetscentrene [1978-1985]. 6, p. 35-72 37 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Bibliografi til besættelsestiden som tradition og myte

Bryld, C., 1980, In : Historievidenskab : tidsskrift for historisk forskning. 18-19, p. s. 171-178

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Historieskrivningen om besættelsen: en polemik

Bryld, C., 1980, In : Historievidenskab : tidsskrift for historisk forskning. 18-19, p. 157-171

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Nogle litteratursøgningsproblemer. Analyse af et projekt

Risager, K. & Lau, B., 1980, In : SAML : skrifter om anvendt og matematisk lingvistik. 6, p. 55-69 15 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1981

Danish Women's Photographic Archive

Lützen, K. C. & Adler, B., 1981, In : Camerawork. 22, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Fortiden som fiktiv selvoplevelse og erfaring: nogle overvejelser om TV's påvirkning af vor historiske bevidsthed

Jensen, L. B., 1981, In : Den jyske historiker. 22, p. 103-119

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg en edbmand

Jacobsen, J. K. & Bauer, M., 1981, In : Pædagogisk Orientering. 7-8, p. 2-9 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Kapitalistisk teknologi og arbejdsprocessens form

Hansen, P. A., Jensen, H. T. & Serin, G. F., 1981, In : Kulturgeografiske Haefter. 6, 20, p. 10-20 11 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Review of H.-G. Steiner: Didatik der Mathematik

Høyrup, J., 1981, In : Historia Mathematica. 8, p. s. 5

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

What did you learn in French today?

Risager, K. & Andersen, H., 1981, In : ITL International Journal of Applied Linguistics. 53, p. 23-36 14 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1983

Fremmedsprog i det sprogsociologiske billede i Danmark: nogle pointer fra turistsektoren

Haastrup, N., 1983, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 83, 29, p. 39-56

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

File

Historiedebat 1982: de begavede, de dannede, de formuende - og Bertel Haarder

Bryld, C., 1983, In : Historie og samtidsorientering. 1, p. s. 16

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Sixth-century intuitive probability: the statistical significance of a miracle

Høyrup, J., 1983, In : Historia Mathematica. 10, p. s. 5

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Teknologisk forandring og industriudvikling

Jensen, H. T., Hansen, P. A. & Serin, G. F., 1983, In : Fructus: forskningsnyt fra Roskilde Universitetscenter. 1, 1, p. 10-11 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Tilvænningsprocessen er utrolig

Jacobsen, J. K., 1983, In : Naturkampen : socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin. 30, p. 6-9 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Tre debatoplæg om sprogpolitik og sprogundervisning i Danmark

Haastrup, N., 1983, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 83, 27, 44 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

File
1984

Højrekræfternes offensiv

Nielsen, J. L., 1984, In : Spartakus. 2, p. s. 1-68

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Mandens dobbeltarbejde: Hvad er forskellen på at tage en opvask og smøre bilen og på at strikke en sweater og plante en hæk?

Jacobsen, J. K. & Danielsen, O., 1984, In : Hug. 40, p. 41-50 10 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Review of Restivo: The social relations of physics, mysticism and mathematics

Høyrup, J., 1984, In : Annals of Science. 41, p. s. 3

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Uddrag af Christen Jensen Fauerbyes papirer samt bilag: Handout fra Själö-symposiet, september 1984

Haastrup, N., 1984, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 84, 34, 46 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

File
1985

Mad er mere end mad

Jacobsen, J. K., 1 Jun 1985, In : Naturkampen : socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin. 36, p. 10-16 6 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Magt og ret

Bryld, C., 1985, In : Kritik. 72, p. s. 16

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Ny-konservatismens gamle fader: hovedtræk af Edmund Burke's politiske filosofi

Bryld, C., 1985, In : Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab. 1985, 3, p. s. 25

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Sprogpolitik i Afrika syd for Sahara

Risager, K., 1985, In : TRUC: Tidsskrift for Romansk ved Universitetscentrene [1978-1985]. 13, p. 101-16 17 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Tendenser i moderne fransk tænkning

Olsen, M., 1985, In : Kultur og samfund : tekster fra Institut VI. 247 p.

Research output: Contribution to journalJournal article

Open Access
File
1986

Al-Khwârizmî Ibn Turk and the Liber Mensurationum: on the origins of Islamic algebra

Høyrup, J., 1986, In : Erdem. 2, 42 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

At undersøge verden ved at snakke med mennesker

Jacobsen, J. K., 1986, In : Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 15, 10 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Det franske sprog og frankofonien

Risager, K., 1986, In : Frankrig Information. Nyhedsbrev. p. 1-2 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Hârezmî, Ibn Türk, ve Liber Mensuratiionum: Islâm Cebirinin Kökenleri Üzerine

Høyrup, J., 1986, In : Erdem. 2, 42 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lyotards strid med postmodernismen: introduktion til J.-F. Lyotard: Le Différend

Sejten, A. E., 1986, In : Slagmark. 6, p. 4-18

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Om det bevidste og det ubevidste i dansk historie: kan der drages en konklusion af Jane Horney debatten

Bryld, C., 1986, In : Fortid og Nutid. 33, 4, p. s. 6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1987

At gentænke det politiske over Kant: den reflekterende dømmekraft

Sejten, A. E., 1987, In : Slagmark. 9, p. 59-75 16 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cultural Studies and Foreign Language Teaching in Denmark

Risager, K., 1987, In : Roskilde Universitetscenter. Lingvistgruppen. Rolig-Papir. 41, 46 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch