Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Book chapter
1996

Sprog, kultur og internationalisering i sprogundervisningen eller: sprog og kultur kan godt skilles ad

Risager, K., 1996, Sprog, kultur, intersprog. Risager, K. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 1-25 (Rolig-Papir; No. 57).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sprog, skrift, billede: tre kommunikationshistoriske overvejelser

Kjørup, S., 1996, Fakta eller fiksjon?: om bruk av bilder i undervisning og forskning. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, p. 5-9

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Subcultural identities: English-Danish grassroots bilingualism

Preisler, B., 1996, Roligpapir: Papers from the Language Policy Conference, Roskilde, January 29, 1996. Skutnabb-Kangas, T., Phillipson, R. & Bakmand, B. (eds.). Roskilde, p. 30-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sumerian: the descendant of a proto-historical creole?

Høyrup, J., 1996, Proceedings of the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics. Heltoft, L. & Haberland, H. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 157-176

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Summary SQL: a flexible fuzzy query language

Rasmussen, D. B. & Yager, R. R., 1996, Flexible query-answering systems: proceedings of the FQAS'96 Workshop. Christiansen, H., Larsen, H. L. & Andreasen, T. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Datalogiske Skrifter; No. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tacit knowledge and general qualification: concepts of learning in every day life and formal education when work changes. with examples from office work

Olesen, H. S., 1996, Adult education and the labour market III. Olesen, H. S. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 47).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Teacher education in Denmark

Elle, B., 1996, Teacher education in Europe: evaluation and perspectives. Sander, T. (ed.). Osnabrück, p. 29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Teknologispredning

Hansen, P. A., 1996, Regioner og strukturere i forandring: Hovedtema-materiale. Ukendt, R., Ukendt, H. & Ukendt, J. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tekstens puls: om popularisering af videnskab

Geist, U., 1996, Proceedings of the thirteenth scandinavian conference of linguistics. Heltoft, L. & Haberland, H. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 337-346

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The colonial legacy in educational language planning in Scandinavia: from migrant labour to a national ethnic minority?

Skutnabb-Kangas, T., 1996, Language planning and political theory. Dua, H. (ed.). p. 81-106

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The context of national health and safety policies in Denmark

Olsen, P. B., 1996, The identification and assessment of occupational health and safety strategies: The national situations. Ukendt, V. (ed.). Luxemburg: Publications Office, Vol. 1.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The context of national occupational health and safety policies in Denmark

Olsen, P. B., 1996, The identification and assessment of occupational health and safety strategies in Europe. Walters, D. (ed.). Dublin: Publications Office

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The ESL component of bilingual education in practice

Skutnabb-Kangas, T., 1996, Bilingual research journal: the journal of the national association for bilingual education. Leone, B. & Cisneros, R. (eds.). p. 3-4, vii-x

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The formation of a myth: Greek mathematics - our mathematics

Høyrup, J., 1996, L'Europe mathématique: Mathematical Europe. Ritter, J., Goldstein, C. & Gray, J. (eds.). Paris: Maison des Sciences de l'Homme, p. 103-119

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The four sides and the area: oblique light on the prehistory of algebra

Høyrup, J., 1996, Vita mathematica: historical research and integration with teaching. Calinger, R. (ed.). Washington, DC: Mathematical Association of America, p. 45-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Open Access
File

The non-education of Kurds: a Kurdish perspective

Skutnabb-Kangas, T., 1996, International review of education: special issues: The Education of minorities. Labrie, N. & Churchill, S. (eds.). p. 376-379

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The possible role of donors in a languge policy for all

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1996, The role of aid in the development of education for all. Brock-Utne, B. & Nagel, T. (eds.). Oslo: institute for educational research, p. 161-201

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Subjective Meaning of Teaching Content

Andersen, A. S., 1996, Theoretical Issues in Adult Education: Danish Research Experiences. Olesen, H. S. & Rasmussen, P. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The UN agenda for development: the role of language

Phillipson, R., 1996, Vers un agenda linguistique: regard futuriste sur les nations unies: towards a language agenda: futurist outlook on the United Nations. Léger, S. (ed.). Ottawa: Canadian centre for linguistic rights, University of Ottawa, p. 399-422

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Topics in danish and in universal pragmatics

Heltoft, L., 1996, Content, expression, and structure: studies in Danish functional grammar. Engberg-Pedersen, E. (ed.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 251-262

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tower of babel or catwalk between cultures: research on adult education and labour market

Olesen, H. S., 1996, Adult education and the labour market II. Olesen, H. S. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udvikling gennem deltagelse

Højholt, C., 1996, Skolelivets socialpsykologi: nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver. Højholt, C. & Witt, G. (eds.). København: Unge Pædagoger, (Unge Pædagogers serie; No. 60).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ut pictura poesis: pictures, the rhetorical tradition and the rhetorical-semiotic controversy

Kjørup, S., 1996, The current status of the rhetorical tradition: paper from a seminar at The Nowegian Institute in Rome, October 21-28, 1995. Gripsrud, J. (ed.). p. 71-87

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Vi er selv historie: pragmatikkens udvikling i Danmark, dens rødder og dens forhold til andre sprogvidenskabelige discipliner

Haberland, H., 1996, Studies in development of linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Henriksen, C., Hovdhaugen, E., Karlsson, F. & Sigurd, B. (eds.). Oslo: Novus forlag, p. 31-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Øst, vest, hjemme bedst: tre analyser af den interkulturelle kommunikationsproces mellem Øst- og Vesteuropa efter Berlinmurens fald

Hjort, K. E., 1996, Tekstanalyse som redskab til kulturanalyse. Hjort, K. E. (ed.). København: Handelshøjskolen i København, (Working paper / Copenhagen Business School. Department of Intercultural Communication and Management ; No. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1997

12 øvelsespraktikker: kan de fortælle os noget?

Weber, K. & Weber, K., 1997, Øvelse eller udskilningsløb?: en rapport om 12 øvelsespraktikker i pædagoguddannelsen. Weber, K. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Advokaten bør stille krav...

Deleuran, P., 1997, Redskab eller våben: om domstolenes brug af børnepsykologiske og børnepsykiatriske erklæringer. Bang, J. & Hougaard, B. (eds.). København: Nyt Juridisk Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Æstetiske læreprocesser i daghøjskolen

Netterstrøm, I., 1997, Temahæfte om daghøjskolernes målgruppe og pædagogiske praksis. AOF

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

A fuzzy SQL summary language for data discovery

Rasmussen, D. & Yager, R. R., 1997, Fuzzy information engineering: a guided tour of applications. Dubois, D., Prade, H. & Yager, R. R. (eds.). New York: John Wiley & Sons Ltd

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Agurkesnak og hurtige aftrækkere: om oplevelsen af kønnet kvalifikation og institutionskultur i praktikken

Weber, K. & Nielsen, S. B., 1997, Jagten på den mandlige omsorgskompetence. Nielsen, S. B. & Weber, K. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Algebra, surveyors

Høyrup, J., 1997, Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures. Selin, H. (ed.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 52-55 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Almenkvalificering, modernisering, dannelse og læreprocesser

Illeris, K., 1997, Nye pespektiver på almenkvalificering. Illeris, K. (ed.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 123-153 (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anmeldelse af Kamma Struwe: Kirkerevolution i 1890-erne: Biografisk-historisk kulturbillede

Lützen, K., 1997, Historiske meddelelser om København. København: Københavns Kommune, p. 198-199

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anti-clerical invective and the growth of clerical satire 1075-1400

McGuire, B. P., 1997, Master Golyas and Sweden: the transformation of a clerical satire. Ferm, O. & Morris, B. (eds.). Stockholm: Sällskapet Runica et mediaevalia, p. 45-98 (Runica et Mediaevalia. Scripta Minora; No. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At komme i skole igen: mænd i voksenuddannelse og arbejdsidentitet som læreressource

Weber, K., 1997, Jagten på den mandlige omsorgskompetence: arbejdspapirer vedr. et indgangsforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen for mænd. Nielsen, S. B. & Weber, K. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At læse for alvor er en meget ensom affære

Söderqvist, T., 1997, RUC i 25 år, 1972-1997. Jensen, H. T. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 289-301

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At skabe synergi mellem intuition og intellekt

Christrup, H., 1997, Kreativitet i forskning og formidling. Løngreen, H. & Jensen, L. B. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Papirer om faglig formidling; No. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Barndom og børnekultur, selvregulering og erfaringsprocesser

Kampmann, J., 1997, Modet til fremtiden: inspirationen fra Oskar Negt. Weber, K., Nielsen, B. S. & Olesen, H. S. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Childhood, child development and pre-schooling

Bjerg, J., 1997, An evaluation of Swedish research in education. Rosengren, K-E. & Öhngren, B. (eds.). Stockholm: HSFR, Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences, p. 68-83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Cynicism and ambiguity: British corporate responsibility advertisements and their readers in the 1990s

Schrøder, K. C., 1997, Buy this book: studies in advertising abd consumption. Nava, M., Blake, A., MacRury, I. & Richards, B. (eds.). London: Routledge

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

DanBib: a union catalogue applied for user friendly flexible querying

Andreasen, T. & Schomacher, T., 1997, IFLA'97. Copenhagen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dansk arbejde - tyske befæstningsanlæg

Christensen, C. B., 1997, Dansk arbejde - tyske befæstningsanlæg. Varde: Blåvandshuk Egnsmuseum, p. 1-110 110 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Den æstetiske modvilje

Richard, A. B., 1997, Åresberetning for institut for sprog og kultur for 1995. Roskilde: Roskilde Universitet, p. 91-96

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den klassiske fortælling og den postmoderne

Laursen, B., 1997, Design af multimedier. Fibiger, B. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 235-276

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den kreative billedlæser

Ingemann, B., 1997, Kreativitet i forskning og formidling. Løngren, H. & Jensen, L. B. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, p. 87-107 (Papirer om faglig formidling; No. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det almene indgår i alle kvalifikationer

Ulriksen, L. M., 1997, Nye perspektiver på almenkvalificering. Illeris, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det eksemplariske princip

Nielsen, B. S., 1997, Modet til fremtiden: inspiration fra Oskar Negt. Weber, K., Nielsen, B. S. & Olesen, H. S. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 269-316

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det udviklende arbejde og ligestillingen

Hvid, H. S., Sjørup, K. & Grotsøl, M., 1997, Mere end ord. Grotsøl, M. & Sjørup, K. (eds.). København: Ligestillingsrådet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det vetenskapliga livet mellan misstanksamhetens och uppbyggelsens hermeneutik

Söderqvist, T., 1997, Att skriva manniskan: essäer om biografien som livshistoria och vetenskaplig genre. Ambjörnsson, R., Ringby, P. & Åkerman, S. (eds.). Stockholm: Carlsson bokförlag, p. 233-250

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De virker helt totalt normale: om mødet med patienterne i praktikken

Nielsen, S. B., 1997, Jagten på den mandlige omsorgskompetence: arbejdspapirer vedr. et indgangsforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen - for mænd. Nielsen, S. B. & Weber, K. (eds.). Roskilde: Roskilde Universitet, (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch