Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Ph.D. thesis
1984

Dansk på uni: En fagdidaktisk undersøgelse af nogle undervisningsforløb på dansk

Poulsen, I., 1984, København: Københavns Universitet. 263 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1988

Programming as language development

Christiansen, H., 1988, Roskilde. (Datalogiske Skrifter; No. 15).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Telesektoren - informationspolitik og arbejde

Neisig, M., 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 353 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1990

Analyse og design i et kulturperspektiv - udfordring til systemperspektivet

Translated title of the contribution: Analysis and design in a cultural perspecitve - challenging the systems perspectiveBødker, K., 1990, Roskilde: Roskilde Universitet. 87 p. (Datalogiske Skrifter; No. 26).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1991

Abstract Interpretation and Attribute Gramars

Rosendahl, M., 1991, Cambridge, England: Cambridge University Press. 134 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Informationens skygge og foran: Informationskvalitet, informationseksplosion og online kataloger

Poulsen, C., 1994, Roskilde: Roskilde Universitet. 211 p. (Filosofi og videnskabsteori på Roskilde universitetscenter. 2.række, Samlinger). (Papirer om faglig formidling; No. 36).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Tyskerpiger i krig og kærlighed

Warring, A. E., 1994, Roskilde: Roskilde Universitet. 303 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Innovation, firm strategy & government policy: why and how they should be linked

Wegloop, P., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. 169 p. (FS & P Ph.D. afhandlinger; No. 10).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Stormin norman in action: en kritisk analyse af omstillingsplanerne for den færøske forvaltning

Hovgaard, G. & Thomassen, R., 1996, Dimmalætting.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Sundhedsplejersken på besøg: et studie af roller og replikker i hjemmebesøget

Olesen, B. R., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Tolkning og erfaring: om nogle præmisser for erfaringstolkning i undervisning og for tolkning af erfaringsorienterede undervisningsforløb

Andersen, A. S., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 40).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Virkelighed og plan i danske daginstitutioner: en undersøgelse af virksomhedsplaners betydning og indhold

Smidt, S., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1998

At udvikle sig - i det moderne: læreprocesser i daghøjskolen

Netterstrøm, I., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Den tragiske kristendom: Jansenismen skjulte gud hos Francois Muriac og Julien Green

Loddegaard, A., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Elsk mig! En studie i Leopold von Sacher-Masochs masochisme

Bang, K., 1998, København: Hans Reitzels Forlag. 303 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

En koral i tidens strøm: RUC 1972-1997

Hansen, E., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

I mindernes vold: en ph.d.-afhandling om restaurationstiden og dens kongelige ceremonier

Langen, U., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Madonna og macho

Reinicke, K., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Sagen mod tempelherreordenen i Frankrig

Tengberg, N., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Demokratisering i arbejdslivet i et uddannelses- og læringsperspektiv

Warring, N., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet. 197 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Den sociale ingeniørkunst i Danmark: familie, stat og politik fra 1900 til 1945

Banke, C. F. S., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Modstand som æstetik & æstetik som modstand: Peter Weiss og die Ästhetik des Widerstands

Hvidtfeldt Madsen, K., 1999, Roskilde Universitet: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Virksomheders organisering af miljøarbejdet: når miljøproblemerne fortolkes og håndteres i praksis

Mac, A., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File
2000

Counter argument: in defence of common sense

Nielsen, N. M., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Den innovative adfærd i oplevelsesintensive virksomheder: et strategisk perspektiv i turisme

Jensen, C. F., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet. 200 p. (FS & P Ph.D. afhandlinger, Vol. 21).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Fortællingens dimensioner: narrativitetens implikationer for mening og oplevelse i faglig formidling

Gjedde, L., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Globalisation, Embeddedness and Local Coping Strategies: a comparative and qualitative study of local dynamics in contemporary social change

Hovgaard, G., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet. 297 p. (FS & P Ph.D. afhandlinger; No. 29, Vol. 2001).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

T-glottalling between stigma and prestige: a sociolinguistic study of Modern RP: Ph.d. thesis as approved

Fabricius, A. H., 1 Aug 2000, Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School. 180 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File
2001

De digitale delegater: tekst og tanke i netuddannelse

Jensen, S. S., 2001, København: Multivers. 432 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Supporting collaborative tailoring

Kahler, H., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. 244 p. (Datalogiske Skrifter; No. 91).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Forsoning og forholdsmæssighed: civilisationskritik i konteksten af den konservative revolution og den kritiske teori

Hauge Nielsen, T., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Handel, transition og integration: Central- og Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen

Iversen, S. P., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. 580 p. (FS & P Ph.D. afhandlinger; No. 30, Vol. 2002).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File

Kommunikationsfaktorens betydning for marginalisering på arbejdsmarkedet

Galicki, L., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. 340 p. (FS & P Ph.D. afhandlinger; No. 32).

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

File
File

Lauge Koch sagen: den danske geologistrid 1935-38

Ries, C., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

The medieval iconography of St. Bernard of Clairvaux c 1135-c 1530

France, J., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

The problem of english punctuation

Schou, K., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch