Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Book
1998

Forskellige virksomheder - forskellige krav: virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Bottrup, P., Hjermov, B. & Andersen, V., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 159 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

Metelmann, P. R., 1 Apr 1998, 28 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Hvilken kamp for at undslippe: en biografi om immunologen og nobelpristageren Niels Kaj Jerne

Söderqvuist, T., 1998, København: Borgen.

Research output: Book/ReportBookResearch

Iagttagelse og fortælling: pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn

Smidt, S. & Kopart, H., 1998, Forlaget Børn og Unge.

Research output: Book/ReportBookResearch

Interkulturel kommunikation i komplekse samfund

Jensen, I., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Jean Gerson: early works

McGuire, B. P., 1998, New York: Paulist Press. (Classics of Western spirituality; No. 92).

Research output: Book/ReportBookResearch

Jean-Paul Sartres filosofi: med særligt henblik på frihed og etik

Rendtorff, J. D., 1998, 2. ed. København: Hans Reitzels Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Mediated communication, the environment and consumption: discursive constructions of ecological problems and political action

Phillips, L. J., 1998, København: Handelshøjskolen i København. 29 p. (Occassional paper / Copenhagen Business School, Department of Intercultural Communication and Management; No. 66).

Research output: Book/ReportBookResearch

Narrative autobiografiske spontanfortællinger: fortælleteori, interview- og tolkningsmetoder

Andersen, A. S. & Larsen, K., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Ofrets århundrede

Jensen, H., 1998, København: Samleren.

Research output: Book/ReportBookResearch

Pædagogik: en grundbog til et fag

Bjerg, J. (ed.), 1998, København: Hans Reitzels Forlag.

Research output: Book/ReportBookEducation

Sprog og fag

Risager, K. (ed.), 1998, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. (Sprogforum; No. 12, Vol. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sprogtilegnelse

Risager, K. (ed.), 1998, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 64 p. (Sprogforum; No. 10, Vol. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

The organisation of innovation in service

Sundbo, J., 1998, Kbh.: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

The theory of innovation

Sundbo, J., 1998, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Research output: Book/ReportBookResearch

Transitliv: ander perspektiver på unge flygtninge

Staunæs, D., 1998, København: Politisk revy.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tyskerpiger under besættelse og retsopgør

Warring, A. E., 1998, 2. ed. København: Gyldendal. 260 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Under Hagekors og Dannebrog: Danskere i Waffen-SS

Christensen, C. B., 1998, København: Aschehoug (Denmark). 521 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Universitetsstudier i krise: fag, projekter og moderne studenter

Simonsen, B. & Ulriksen, L. M., 1998, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 236 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Web page design 2: HTML 4.0. introduction and reference

Wille, N. E., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

1999

At formidle historie: vilkår, kendetegn, formål

Bryld, C., Warring, A. E., Floris, L., Handesten, L., Hemmersam, K-J., Jensen, B. E., Nielsen, C. T., Poulsen, M., Richard, A. B., Schou, S., Wasström, A. & Weinreich, T., 1999, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 234 p. (Historieformidling; No. 11).

Research output: Book/ReportBookResearch

Bioetik og ret: kroppen mellem person og ting

Rendtorff, J. D., 1999, Kbh.: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Danskerne og det engelske sprog

Preisler, B., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Demokrati som læreproces: Industri og Lykke:et år med Dyndspringeren

Nielsen, B. S., Nielsen, K. A. & Olsén, P., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 235 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Den sorte død og livet i senmiddelalderen

Jensen, H., 1999, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookEducation

Diderot ou le défi esthétique

Sejten, A. E., 1999, Paris: Editions Vrin.

Research output: Book/ReportBookResearch

Diskursanalyse som teori og metode

Phillips, L. J. & Winther Jørgensen, M., 1999, København: Samfundslitteratur. 216 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Europa 1000-1300

Esmark, K. & McGuire, B. P., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookEducation

Europa 1300-1600

Arvidsson, H. & Kruse, T. E., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookEducation

Forfatterleksikon: Udenlandske forfattere

Klitgård, E., 1999, Kbh.: Rosinante.

Research output: Book/ReportBookResearch

Forskellige virksomheder: forskellige behov

Hjermov, B., Andersen, V. & Bottrup, P., 1999, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Research output: Book/ReportBookResearch

Historie- eller diskursanalyse? en introduktion til Foucaults les mots et les choses og l'archeólogie du savoir

Faffnsøe, S., 1999, København: Center for offentlig organisation og styring. 64 p. (COS-rapport; No. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

Internationalisering

Risager, K. (ed.), 1999, København. (Sprogforum; No. 13, Vol. 5).

Research output: Book/ReportBookResearch

Kultur og betydning: kommunikation som kulturel og social praksis

Poulsen, J., 1999, København: Samfundslitteratur. 225 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Fiaget, Freud og Marx

Illeris, K., 1999, København: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Læring og læreoplevelser

Risager, K. (ed.), 1999, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. (Sprogforum; No. 15, Vol. 5).

Research output: Book/ReportBookResearch

Language: a right and a resource: approaching linguistic human rights

Phillipson, R., Kontra, M., Skutnabb-Kangas, T. & Várady, T., 1999, Budapest: Central European University Press.

Research output: Book/ReportBookResearch

Language Teachers, Politics and Cultures

Risager, K. & Byram, M., 1999, Clevedon: Multilingual Matters. 266 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Linguistic genocide in education: or worldwide diversity and uman rights?

Sejten, A. E., 1999, Mahwah NJ & London, UK: Lawrence Erlbaum Associates.

Research output: Book/ReportBookResearch

Livet fortalt: litteraturhistorie og faghistoriske biografier i 1990erne

Richard, A. B. & Jensen, B. E., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Människovetenskaperne: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

Kjørup, S., 1999, Lund: Studentlitteratur. 391 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Men's sexuality

Thrysøe, W., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet. 18 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

MGU-evaluering

Dupont, S., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Miljøledelse: organisering af miljø og arbejdsmiljø

Olsen, P. B., 1999, Kbh.: Djøf Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Mundtlighed

Risager, K. (ed.), 1999, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. (Sprogforum; No. 14).

Research output: Book/ReportBookResearch

Norske tv-nyheter: forskjeller og likheter. stabilitet og endring

Andersen, M. B., Rønning, H. & Waldahl, R., 1999, Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 117 p. (Skriftserie fra Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo ; No. 37).

Research output: Book/ReportBookResearch

Ophavsret mv. for mediearbejdere: noter til kursus i ophavsret mv.

Wille, N. E., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet. 77 p.

Research output: Book/ReportBookEducation