Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Book
1996

Notes du cours d'analyse textuelle (continuation)

Olsen, M., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Noveller fra Europa

Brask, P. & Gradenwitz, M., 1996, Kbh.: Dansklærerforeningen.

Research output: Book/ReportBookResearch

Problems of transition economics: and a sceptical comment

Wolffsen, P., 1996, Nihzny Novrogod: University of Nihzny Novgorod.

Research output: Book/ReportBookResearch

Query fuzzification for internet information retrieval

Legind Larsen, H. & Yager, R. R., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. (Datalogiske Skrifter; No. 60).

Research output: Book/ReportBookResearch

Regioner og strukturer i forandring: materialesamling til hovedtema forår 1996

Jensen, N. H., Hansen, P. A. & Rasmussen, R. O., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookEducation

Seminariernes uddannelsestænktning: en forundersøgelse

Østergaard Andersen, P., Johansen, E. & Kampmann, J., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 42).

Research output: Book/ReportBookResearch

Sprog - kvalitet & kompetence: Gymsprog-konference

Risager, K. (ed.), Bjargum, N. (ed.), Chriatiansen, E. (ed.), Kornum, L. (ed.) & Stenbæk, M. (ed.), 1996, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 32 p. (Sprogforum; No. Særnummer).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Stilistik: håndbog i tekstanalyse

Gall Jærgensen, K., 1996, Kbh.: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Summary SQL: a fuzzy tool for data mining

Rasmussen, D. B. & Yager, R. R., 1996, Intelligent Data Analysis Group.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tegnet på kroppen: køn: koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia

Søndergaard, D. M., 1996, København: Museum Tusculanum. 444 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

The birth of identities: Denmark and Europe in the middle ages

McGuire, B. P., 1996, København: C. A. Reitzel.

Research output: Book/ReportBookResearch

Tid/skrift: Om Derridas forhold til fænomenologien

Diderichsen, A., 1996, Århus: Aarhus Universitetsforlag. 209 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Velock A/S: om interkulturel virksomhedskommunikation

Hjort, K. E. & Schramm-Nielsen, J., 1996, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Videnskab, erkendelse og sandhed

Riis, A. H., 1996, 111 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

1997

25 spørgsmål: en moderne retorik til planlægning af kommunikation

Jacobsen, J. K., 1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 115 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

A Handbook of English Grammar on Functional Principles

Preisler, B., 1997, 2. ed. ed. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Dänische Arbeitskraft - Deutsche Befestigungsanlagen

Christensen, C. B., 1997, Varde: Blåvandshuk Egnsmuseum. 110 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Dansk som andetsprog

Risager, K. (ed.), 1997, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. (Sprogforum; No. 9, Vol. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Den bioetiske vending: En grundbog i bioetik

Rendtorff, J. D., Kemp, P. & Lebech, M., 1997, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Enforcement and guidance: on the suthority-company relationship viewed fromthe perspective of the outcome

Olsen, P. B., 1997, København: Miljøstyrelsen. (Work report; No. 45).

Research output: Book/ReportBookResearch

Festskrift til Bruno Amoroso

Jespersen, J., Jarvad, I. & Olsen, O. J., 1997, Kbh.: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Forskning og samfund: en grundbog i videnskabstoeri

Kjørup, S., 1997, København: Gyldendal.

Research output: Book/ReportBookResearch

Fra grammatik- til systemtilegnelse

Risager, K. (ed.), 1997, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. (Sprogforum; No. 7, Vol. 3).

Research output: Book/ReportBookResearch

Indføring i tekstanalyse

Jensen, L. B., 1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Omsorg som profession: et studie af roller og replikker i hjemmebesøget

Olesen, B. R., 1997, København: Handelshøjskolens Forlag. 240 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Oplysning på trods: Videnssociologi og samtidsdiagnose hos Karl Mannheim

Translated title of the contribution: Enhanced Enlightenment: Sociology of Knowledge and Time Diagnostics according to Karl MannheimPetersen, L. A., 1997, Århus: Modtryk. 363 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Problemorieteret projektarbejde: en værktøjsbog

Olsen, P. B. & Pedersen, N. K., 1997, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Projektarbejde

Risager, K. (ed.), Dam, L. (ed.), Frederiksen, K-M. (ed.) & Ledstrup, M. (ed.), 1997, København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 64 p. (Sprogforum; No. 8).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Psykoanalyse og billedkunst: omkring Picassos "Guernica"

Bruun Pedersen, J., 1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

RUC i 25 år

Jensen, H. T. (ed.), Jakobsen, K. S. (ed.), Ebbe, E. (ed.) & Clausen, N. S. S. (ed.), 1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 344 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

File

Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik

Baggesen, S., 1997, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Unge om opdragelse: interview med 13-16 årige om deres familie og hvad deres forældre lægger vægt på i opdragelsen

Smidt, S., 1997, København: Unge Pædagoger. (Unge pædagoger; No. 1997:5).

Research output: Book/ReportBookResearch

Utopien der slog rod: RUC - radikalitet og realisme

Nielsen, J. C. & Jensenius, N. H., 1997, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 182 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

1998

Algebra på lertavler

Høyrup, J., 1998, Matematiklærerforeningen. 143 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Andre måder

Smidt, S., Sigsgaard, E. & Rasmussen, K., 1998, København: Hans Reitzels Forlag.

Research output: Book/ReportBookResearch

Bud på historien

Kruse, T. E. (ed.), 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 196 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Den sårede Odysseus: Kierkegaard og subjektivitetens genese

Diderichsen, A., 1998, København: Hans Reitzels Forlag. 372 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

En anden bruger? behandling af misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund

Staunæs, D., 1998, Århus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

Er kritik en kvalitet i uddannelsesforskning? en pædagogisk case

Mathiesen, A., 1998, Roskilde Universitet. 57 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Evaluering af sprogfærdighed

Risager, K. (ed.), 1998, København. 60 p. (Sprogforum; No. 11, Vol. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

FATAMORGANA: pressefotografiets virkelighed og læsernes

Ingemann, B., 1998, København: Museum Tusculanum. 211 p.

Research output: Book/ReportBookResearch