Department of Communication and Arts

Research Output

Filter
Book
1975

Gymnasieskolen: et bidrag til en analyse af sammenhængen mellem produktion, stat og uddannelse i senkapitalisme. eksempel Danmark

Nielsen, J. L., Bregengaard, P. & Søborg, H., 1975, København: NSU Press. (Nordisk Sommeruniversitets skriftserie; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

1977

Library User Instruction in the Framework of Project Studies

Risager, K., Lau, B., Wille, N. E. & Bermann, T., 1977, Roskilde: Roskilde Universitet. 44 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Litteratursøgning og biblioteksbenyttelse: Kompendium

Lau, B., Risager, K., Bermann, T. & Wille, N. E., 1977, Roskilde: Roskilde Universitet. 104 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

1978

Fremmedsprogsundervisning på RUC: ROLIG-papir 15

Risager, K. (ed.), 1978, Roskilde: Roskilde Universitet. 54 p. (Rolig-Papir; No. 15).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Praxis och Tröghet: Om Sartres bidrag till en samhällsförståelse

Jensen, I. & Vestergaard, F., 1979, Göteborg: Bokförlaget Korpen. 64 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Træk af dansk økonomis udvikling efter 1945: en samling af diskussionsindlæg

Nielsen, J. L., Bonnevie, H., Mollerup, J. (ed.) & Waagstein, T., 1979, København: Tiden.

Research output: Book/ReportBookResearch

1981

Ideologier i Danmark under krisen

Nielsen, J. L., 1981, København: Vindrose.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kønsspecifik sprogbrug - hvad er det? Rolig-papir 26

Risager, K. (ed.) & Telemann, U., 1981, Roskilde: Roskilde Universitet. 150 p. (Rolig-Papir; No. 26).

Research output: Book/ReportBookCommunication

1982

At interviewe: en bog om at spørge meningsfuldt

Jacobsen, J. K., 1982, København: Hans Reitzels Forlag. 119 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Teknologisk forandring og industriudvikling

Hansen, P. A., Jensen, H. T. & Serin, G. F., 1982, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 224 p.

Research output: Book/ReportBook

1983

Energikriser og Udviklingsperspektiver

Danielsen, O. & Sørensen, B., 1983, København: FN-forbundet. 197 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

1984

Indføring i kildekritik for mediestuderende.

Jensen, L. B., 1984, Roskilde: Roskilde Universitet. 61 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Skolen i krisetid

Nielsen, J. L., Bregengaard, P., Magnussen, L. & Sørensen, K. M., 1984, København: Samfundsfagsnyt.

Research output: Book/ReportBookEducation

Umoderne sprog? Om fremmedsprog i gymnasiet

Risager, K. (ed.), Jakobsen, K. S. & Kristiansen, M., 1984, København: Gyldendal. 155 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Von Mathematik und Krieg: über die Bedeutung von Rüstung und militärischen Anforderungen für die Entwicklung der Mathematik in Geschichte und Gegenwart

Booss-Bavnbek, B. & Høyrup, J., 1984, Marburg. (Schriftenreihe Wissenschaft und Frieden ; No. 1984:1). (Tekster fra IMFUFA; No. 64).

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File
1985

Historien og de gode historier: Om fremstillingsformer, fremstillingsnormer og fremstillingsproblemer i historieformidlingen

Jensen, L. B., 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. 169 p. (Papirer om faglig formidling; No. 1).

Research output: Book/ReportBookResearch

Indføring i tekstanalyse for mediestuderende

Jensen, L. B., 1985, Roskilde: Roskilde Universitet. 99 p. (Papirer om faglig formidling; No. 2).

Research output: Book/ReportBookEducation

1986

Kommunikation i sundhedsvæsnet - Problemer, behov og visioner

Lund, A. B. & Møller Christensen, J., 1986, Roskilde: Roskilde Universitet. (Papirer om faglig formidling; No. 7).

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Teori, model og faglig formidling

Bruun Pedersen, J., 1986, Roskilde: Roskilde Universitet. 68 p. (Papirer om faglig formidling; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

File
1987

Hvorfor det? 22 spørgsmål til mediearbejdet

Jacobsen, J. K., 1987, Roskilde: Roskilde Universitet. 69 p. (Papirer om faglig formidling; No. 13).

Research output: Book/ReportBookEducation

Illustrationer i faglige tekster - teori, empiri og sund fornuft

Bruun Pedersen, J., 1987, Roskilde: Roskilde Universitet. 146 p. (Papirer om faglig formidling; No. 4).

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Kommunikation i sundhedsvæsnet: Hjemmeplejens anvendelse af ny informationsteknologi

Lund, A. B. & Møller Christensen, J., 1987, Roskilde: Roskilde Universitet. 149 p. (Papirer om faglig formidling; No. 7).

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Kvindesprog: udtryk og det sete

Ryum, U., 1987, Roskilde: Roskilde Universitet. 120 p. (Papirer om faglig formidling; No. 10).

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Ny teknologi i industrien

Serin, G. F., Hansen, P. A. & Jensen, H. T., 1987, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBook

Ud af elfenbenstårnet: fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie

Jensen, L. B., 1987, København: Nyt Teknisk Forlag. 153 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

1988

Vidensbaserede sagsbehandlingssystemer

Danielsen, O., 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 79 p. (Papirer om faglig formidling; No. 17).

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Godt ord igen: Om samtalens forudsætninger og problemer

Jensen, L. B., 1989, 1. ed. København: Nyt Teknisk Forlag. 154 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Omstilling i den offentlige sektor

Olesen, B. R., 1989, Roskilde Universitet. 99 p. (Papirer om faglig formidling; No. 19).

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

File
1990

Billeder og begreber: om filosofi og de moderne lyd-billedmedier

Juel, H., 1990, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookEducation

File

Geschichte der algebra: eine Einführung

Høyrup, J., 1990, Mannheim: Wissenschaftsverlag Vauk Kiel.

Research output: Book/ReportBookEducation

1991

Anthropocentric designed expert systems

Danielsen, O., 1991, Roskilde.

Research output: Book/ReportBookResearch

Auditorium X: Dansk før, nu - og i fremtiden?

Poulsen, I., Hansen, E. (ed.) & Petersen, I. L., 1991, Viborg: Forlaget Amanda. 251 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Integration af almene emner: forsøgsevaluering af metalkurset "Betjening af værktøjsmaskiner"

Ulriksen, L. M., 1991, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; No. 8).

Research output: Book/ReportBookResearch

KLIP: fire essays om de dynamiske mediers teori

Juel, H., 1991, Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookResearch

File

Naturvidenskabens teori: en indføring i naturvidenskabernes og teknologiens filosofiske problemer

Krag, H. & Pedersen, S. A., 1991, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 364 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

På patientens præmisser: En brugsbog om skriftlig patientinformation

Jensen, L. B., 1991, 1 ed. København: Det Etiske Råd. 55 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

社会言語学: 言語は社会の不平等克服するか

Haberland, H., Hager, F. & Paris, R., 1991, Osaka. (Publications of Osaka University of foreign studies; No. 1991:3).

Research output: Book/ReportBookResearch

1992

90'ernes personaleledelse: et paradigmeskift

Pedersen, J. S., Bevort, F. & Sundbo, J., 1992, Viborg: Systime.

Research output: Book/ReportBookResearch

A handbook of English grammar on functional principles

Preisler, B., 1992, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

CBack: et simpelt værktøj til baksporsprogrammering i C

Helsgaun, K., 1992, Roskilde: Roskilde Universitet. (Datalogiske Skrifter; No. 37).

Research output: Book/ReportBookResearch

Lyd/dias-håndbogen: om teknik, æstetik og fortælleformer

Ingemann, B., 1992, 2.reviderede udgave ed. Roskilde: Roskilde Universitet.

Research output: Book/ReportBookEducation

Media cultures: reappraising transnational media

Schrøder, K. C. (ed.) & Skovmand, M. (ed.), 1992, London: Routledge.

Research output: Book/ReportBook

Om faglig formidling i TV mediet: psykologisk og pædagogisk

Bruun Pedersen, J., 1992, Roskilde: Roskilde Universitet. 56 p. (Papirer om faglig formidling; No. 31).

Research output: Book/ReportBookResearch

File