Center for Natur- og Nationalparkforskning

  • Postal addressShow on map

   Universitetsvej 1, Bygning 02

   4000 Roskilde

   Denmark

  Organisation profile

  Organisation profile

  Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF) beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske rammer som de forskellige parktyper udvikler sig under. Vi vil søge at udfordre de forestillinger som udvikler sig omkring de forskellige parktypers rolle, bl.a. gennem forslag til udvikling af nye parktyper og analyser af parkernes rolle for udviklingen af arealanvendelse og forvaltning af de områder, der ligger udenfor parkerne. En bærende idé for centrets arbejde vil være opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret flersidig bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.

  Det er formålet med Center for Natur- og Nationalparkforskning at fungere som tværvidenskabeligt grundlag for en forskning-, undervisningsmæssig-, og formidlingsmæssig indsats rettet mod natur- og nationalparker. Center for Natur- og Nationalparkforskning formidler kontakt mellem forskere og studerende på den ene side og eksterne interessenter på den anden. Forskning og undervisning retter sig i CNNF-regi mod både kulturelle, samfundsmæssige og naturrelaterede aspekter af forskellige parktyper.

  Centret vil samle og udføre forskning om:

  • parkernes og deres omgivelsers naturhistorie og udnyttelseshistorie,
  • afvejning af beskyttelses- og benyttelsesinteresser i forskellige parktyper,
  • parkernes økonomi og betydning for den regionale udvikling,
  • parkforvaltning, herunder besøgsmonitering og dens betydning for naturovervågning og den rekreative og turistmæssige udnyttelse,
  • parkernes sundshedsmæssige betydning, samt
  • parkernes politiske og ideologiske rolle i samfundet.

  Forskningsfelter

  Natur

  • Biodiversitet
  • Spredningskorridorer

  Kultur

  • Kulturarv
  • Friluftsliv

  Samfund

  • Regionaludvikling
  • Beskæftigelse

  Det er Center for Natur- og Nationalparkforsknings formål at fungere som tværvidenskabeligt grundlag for en forskning-, undervisningsmæssig-, og formidlingsmæssig indsats rettet mod natur- og nationalparker.

  Centret formidler kontakt mellem forskere og studerende på den ene side og eksterne interessenter på den anden. Forskning og undervisning retter sig i CNNF-regi mod både kulturelle, samfundsmæssige og naturrelaterede aspekter af forskellige parktyper.

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 14 - Life Below Water
  • SDG 15 - Life on Land

  Publication network

  Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or