Childhood, Youth and Family Life Research

Research Output

Filter
Book chapter
2016

Pædagogik og de institutionelle rammer

Rasmussen, K., Jan 2016, Pædagogiske ballader: Perspektiver på pædagogens faglighed. Togsverd, L. & Rothuizen, J. J. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 99-128

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Pædagogik og pædagogiske miljøer: om udfordringer og problemer i at planlægge og målrette læring

Ellegaard, T., 12 Jan 2016, Pædagogiske ballader: perspektiver på pædagogens faglighed. Togsverd, L. & Rothuizen, J. J. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 209-224

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Pædagogik som myndiggørrelse: Om pædagogikken som et demokratisk projekt

Rasmussen, K., Jan 2016, Pædagogiske ballader: Perspektiver på pædagogens faglighed. Togsverd, L. & Rothuizen, J. J. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 249-274

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Parenthood and We-ness in Everyday Life: Parenting Together Apart

Westerling, A., 2016, Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement. Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J. & Dannesboe, K. I. (eds.). 1 ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 127-136 9 p. (Studies in Family and Intimate Life).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Parenting on the edge: Ideals and Practices of Parental Involvement

Juhl, P., 30 Nov 2016, Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement. Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J. & Dannesboe, K. I. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 41-52 (Studies in Family and Intimate Life).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

På vej mod mangfoldighed og ligestilling? Køn, seksualitet og familieformer under forandring

Nielsen, S. B. & Hansen, G. R., 22 Sep 2016, Køn, seksualitet og mangfoldighed. Baagøe Nielsen, S. & Hansen, G. R. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sociale interventioner og konflikter i skolelivet

Højholt, C. & Røn Larsen, M., 2016, Social Intervention: Meningsfuld indgriben i menneskers liv. Krøjer, J. & Dupret, K. (eds.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, (Menneskelig udvikling, deltagelse og social forandring; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Sprog på og til arbejdspladsen

Pedersen, M. S., 2016, Flerspråkighet som resurs: Symposium 2015. Kindenberg, B. (ed.). 1 ed. Stockholm: Liber, p. 103-115 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udviklingsproblemer og den sociale arv af psykosociale problemer: risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og mønsterbrydere

Poulsen, A., 15 Jan 2016, Specialpædagogik i læreruddannelsen. Christiansen, J., Mårtensson, B. & Pedersen, T. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 75 -92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Unge, udenforskab og social forandring: nordiske perspektiver

Wulf-Andersen, T. Ø., Follesø, R. & Olsen, T., 2016, Unge, udenforskab og social forandring.: Nordiske perspektiver. Wulf-Andersen, T., Follesø, R. & Olsen, T. (eds.). 1 ed. Frederiksberg: Frydenlund Academic, p. 15-35 21 p. (Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Using Early Years Practitioners’ knowledge from ‘being alongside’ to support the development of children with special educational needs

Røn Larsen, M., Georgeson, J. & Paylor, J., 2016, Diventare un professionista esperto nei Servizi Educativo. Sorzio, P. (ed.). University of Trieste, Portogruaro conference: Pensa MultiMedia Editore s.r.l., p. 57 - 68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Intercultural family work: An inclusive paradigm for psychosocial intervention

Singla, R., 20 Dec 2015, Conceptual and applied approaches: to self in culture in mind. Hansen, T. G. B., Jensen de López, K. & Berliner, P. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 201-231 30 p. (Self in Culture in Mind (SICIM), Vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On the Jewish Art of Being a Minority

Dencik, L., 2015, Minorities in Dialogue. Oved Scheja, L. (ed.). Föreningen för Judisk Kultur i Sverige

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Research Learning: How Students and Researchers Learn from Collaborative Research

Mogensen, K., Wulf-Andersen, T. Ø. & Hjort-Madsen, P., Jan 2015, The Roskilde Model: Problem-oriented Learning and Project Work. Andersen, A. S. & Heilesen, S. B. (eds.). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, (Innovation and Change in Professional Education, Vol. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Task-baseret kommunikativ sprogundervisning

Pedersen, M. S., 2015, Sprogfag i forandring: Pædagogik og praksis. Gregersen, A. S. (ed.). 2 ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 227-247 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

A Jewish Vienna 2:0 in the making

Dencik, L., 2014, Jewish Vienna: The Formation of Modernity. Oved Scheja, L. (ed.). Stockholm: Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, p. 70-73

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Attribuering: at forklare andres handlinger

Poulsen, A., 2014, Elevers læring og udvikling: også i komplicerede læringssituationer. Løw, O. & Skibsted, E. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 189-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Children Taking Photos and Photographs: A Route to Children's Involvement and Participation and a 'Bridge' to Exploring Children's Everyday Lives

Rasmussen, K., 2014, The SAGE Handbook of Child Research. Melton, G. B., Ben-Arieh, A., Cashmore, J., Goodman, G. S. & Worley, N. K. (eds.). Los Angeles, London, New Delhi: SAGE Publications, p. 443-470

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danske daginstitutioners skiftende politiske mandat: Om bevægelse i diskurserne mellem arbejdsmarked, familie- og uddannelsespolitik

Nielsen, S. B., 2014, Kampen om daginstitutionen. Krejsler, J., Ahrenkiel, A. & Schmidt, C. (eds.). Frydenlund Academic, p. 71-95 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Diversitet

Translated title of the contribution: DiversityGitz-Johansen, T. & Thomsen, J. P., 2014, Pædagogisk Sociologi. Dorf, H. & Rasmussen, J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 221-240

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Familien

Themsen, H., 2014, Patient. Grundbog i sygepleje. Boe Danbjørg, D. (ed.). 1. udgave ed. Munksgaard, Vol. 1. oplag.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Fathering as a learning process: Breaking new grounds in familiar territory

Nielsen, S. B. & Westerling, A., Nov 2014, Fatherhood in the Nordic Welfare states: Comparing care policies and practice. Eydal, G. B. & Rostgaard, T. (eds.). Bristol: Policy Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

For en (gen-)erobring af læringsbegrebet

Kampmann, J., 2014, Læring i daginstitutioner: - et erobringsforsøg. Aabro, C. (ed.). 1 ed. Frederikshavn: Dafolo

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Hvor blev børnene af? En diskussion af børnefællesskabets usynliggørelse i forhold til læring

Ellegaard, T., Feb 2014, Læring i daginstitutionen: - et erobringsforsøg. Aabro, C. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 53-63 (Pædagogik og læring).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

IMODUS-projektet: Indhold, organisering og erfaringer med vidensarbejde og forskning

Nielsen, S. B., Sep 2014, IMODUS, Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland. Andersen, R., Brodersen, M. & Vestbo, M. (eds.). Sorø: University College Sjælland, p. 7-13 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Open Access
File

Læring som et aspekt ved børns engagementer i hverdagslivet

Højholt, C. & Røn Larsen, M., 2014, Læring i daginstitutioner : et erobringsforsøg. Aabro, C. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 64-83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om sted, rum, krop og tid i pædagogiske kontekster

Rasmussen, K., 20 Aug 2014, Pædagogik som viden og handling. Lauridsen, S. K. & Nielsen Carstens, F. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 121-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Psychosocial intervention with ethnic minority families in Denmark

Singla, R., 2014, Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (eds.). 1 ed. Newcastle: Cambridge Scholars Press, p. 245-260 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Dialectics of Diaspora in Contemporary Modernity

Dencik, L., Jul 2014, Reconsidering Israel-Diaspora Relations. Ben Rafael, E., Liwerant, J. B. & Gorny, Y. (eds.). Brill, p. 405-428

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Transcultural Psychiatry, Psychology and Social Entrepreneurship in Denmark

Singla, R., 2014, Critical Psychiatry and Mental Health: Exploring the work of Suman Fernando in Clinical Practice. Moodley, R. & Ocampo, M. (eds.). East Sussex: Routledge, p. 215-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udvikling

Poulsen, A., Apr 2014, Elevens læring og udvikling: at skabe fællesskaber og lede læreprocesser. Hansen, S. L. & Schneider, H. (eds.). København: Gyldendal, p. 31-45

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Young Children as Learners

Kampmann, J., 2014, The Sage Handbook of Child Research. Melton, G. B., Ben-Arieh, A., Cashmore, J., Goodman, G. S. & Worley, N. K. (eds.). London: Sage Publications

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

At udforske samfundet ud fra eksisterende fotografier: betragtet ud fra bidrag af Pierre Bourdieu, Howard S. Becker og Erving Goffmann

Rasmussen, K., 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 361-410

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Billeder i hovedet: Etniske minoritetsdrenge i erhvervsuddannelse

Pedersen, M. S., Aug 2013, Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne. Helms Jørgensen, C. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 225-242 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Drenges vilkår og veje i uddannelserne

Nielsen, S. B. & Jørgensen, C. H., 1 Aug 2013, Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne. Helms Jørgensen, C. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 9-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erfaringer med fotografi: - på tværs af projekter

Rasmussen, K., 24 Oct 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 177-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erfaringer med videobaseret feltarbejde i daginstitutionen: Interview med Jan Kampmann

Rasmussen, K., 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: En antologi baseret på erfaringer fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 253-260

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forskellige typer projekter, hvor børn fotograferer

Rasmussen, K., 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 39-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forskerens fotografiske feltnoter: - et bidrag til "thick description"?

Rasmussen, K., 24 Oct 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervising. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 261-282

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Gruppedannelse mellem faglige hensyn og sociale processer

Westerling, A., 2013, Projektarbejdets kompleksitet: Viden, værktøjer og læring. Hagedorn-Rasmussen, P. & Mac, A. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 57-72

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kommunernes almindelige tilsynsforpligtelse: De juridiske rammer

Svendsen, I. L. & Hartoft, H., 2013, Socialfaglig ledelse: Børne og ungeområdet. Michelsen, R. R. (ed.). 1 ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 47-65 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Legens betydning for børn

Kampmann, J., 2013, Leg gør os til mennesker: En antologi om legens betydning. Eyermann, J. Z., Winther, J. C. & Jørgensen, P. (eds.). 1 ed. Fredericia: FDF

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Moderne barndom

Kampmann, J., 2013, Håndbog til pædagoguddannelsen: Ti perspektiver på læring. Ankerstjerne, T. & Brostrøm, S. (eds.). 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

När himlen förbinds med jorden

Dencik, L., 2013, Religionen i Demokratin: Ett politiskt dilemmas återkomst. Göndör, E. (ed.). Stockholm: Timbro, p. 91 - 114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Retten til et familieliv - for børn og forældre

Svendsen, I. L. & Kronborg, A., 2013, Menneskerettigheder i socialt arbejde. Rasmussen, N. (ed.). 1 ed. Nyt Juridisk Forlag, p. 73-93 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Selvbiografiens skygge

Madsen, U. A., 2013, Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Sørensen, N. U., Hutters, C., Katznelson, N. & Juul, T. M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Uddannelseskrav og kønssårbare identiteter?

Larsen, L., 2013, Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne. Jørgensen, C. H. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 209-224

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Visuelle metoder og tilgange: indledning og ramme om antologiens forskellige artikler

Rasmussen, K., 24 Oct 2013, Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier. Rasmussen, K. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 13-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2012

A Paradox of Inclusion: Administrative Procedures and Children’s Perspectives on Difficulties in School

Røn Larsen, M., 2012, Children, Childhood and Everyday Life: Children’s Perspectives. Hedegaard, M., Højholt, C., Ulvik, O. S. & Aronsson, K. (eds.). Charlotte N.C.: Information Age Publishing, p. 143-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behovet for teorier om sundhedsfremme

Pedersen, K. B., Nielsen, S. B. & Land, B., 25 May 2012, Sundhedsfremme: et kritisk perspektiv. Dybbroe, B., Land, B. & Nielsen, S. B. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 27-39 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review