Childhood, Youth and Family Life Research

Research Output

Filter
Book chapter
1999

"Rigtige mænd er en mangelvare": Om ligestilling og daginstitutioner i 90erne

Nielsen, S. B., 1999, Mænd på vej. Ervø, S., Andersen Hove, P. & Mik-Meyer, N. (eds.). København: Ligestillingsrådet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
2006

Att skapa sin identitet. Ungdomar på väg in i livet

Johansson, T., Hwang, P. (ed.) & Frisén, A. (ed.), 2006, Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur & Kultur, 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Changing patterns of intimate partnership formation and intergenerational relationships among ethic minority youth in Denmark

Singla, R., 2006, Sociology at the Frontiers of Psychology. New Castle, United Kingdom: Cambridge Scholars Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Differentieringsprocesser blandt ligeværdige

Translated title of the contribution: Differentiation among peersEllegaard, T., 2006, Pædagogisk psykologi - positioner og perspektiver. Elle, B., Nielsen, K. & Nissen, M. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 169-188 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

'Homo Zappiens': a European-Jewish Way of Life in the Era of Globalisation

Dencik, L., 2006, Turning the Kaleidoscope: Perspectives on European Jewry. Lustig, S. & Leveson, I. (eds.). Oxford: Berghahn Books, p. 79-106

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2007

Familien og opdragelsen

Westerling, A., 2007, Klassisk og moderne pædagogisk teori. Østergaard Andersen, P., Ellegaard, T. & Muschinsky, L. J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 518-538 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lige børn leger bedst

Ellegaard, T., 2007, Klassisk og moderne pædagogisk teori. Andersen, P. Ø., Ellegaard, T. & Muschinsky, L. J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 252-269 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Personlighedspsykologi

Poulsen, A., 2007, Kulturen og det sociale liv: Psykologifagets grundbog. Olsen, F. B. (ed.). København: Frydenlund Academic, p. 269-290 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

The Paradox of Secularism in Denmark: From Emancipation to Ethnocentrism?

Dencik, L., 2007, Secularism & Secularity: Contemporary International Perpectives. Kosmin, B. A. & Keysar, A. (eds.). Hartford, US: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture, p. 125-138

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udviklingspsykologi

Poulsen, A., 2007, Kulturen og det sociale liv: Psykologifagets grundbog. Olsen, F. B. (ed.). København: Frydenlund Academic, p. 195-246 52 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

2008

Atmosfæriske forstyrrelser

Kampmann, J., 2008, Atmosfære i pædagogisk arbejde. Dupont, S. & Liberg, U. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 60-76 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Er der plads til pædagogik i praksis? om de pædagogiske opgaver og de pædagogiske handlemuligheder

Stanek, A. H., 2008, Faget Pædagogik. Tuft, K. & Aabro, C. (eds.). Værløse: Billesøe og Baltzer, p. 412-430 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Et alternativt blik på I hjertet af Danmark

Singla, R., 2008, I hjertet af Danmark: Institutioner og mentaliteter. Gundelach, P., Raun Iversen, H. & Warburg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 262-269 8 p. (Religion i det 21. århundrede; No. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Familieinstitutionens betydning i dag - En analyse af forholdet mellem individ og fællesskab i potmoderniteten

Themsen, H., Jun 2008, (Submitted) Familieinstitutionens betydning i dag - En analyse af forholdet mellem individ og fællesskab i postmoderniteten.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2009

(Udviklingshæmmede) børns hverdagsliv

Rasmussen, K., 2009, Årsberetning 2008. Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 2008. p. 105-106 2 p. (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2008).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Barndommens rationalisering og rationering: Om børns pædagogiserede hverdagsliv

Kampmann, J., 2009, Barndommens organisering: I et dansk institutionsperspektiv. Højlund, S. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 149-172

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Hvordan lærer børn sprog?

Hansen, M. B., 2009, Årsberetning 2008. Roskilde: Roskilde Universitet, Vol. 2008. p. 101-104 4 p. (Årsberetning. Roskilde Universitet, Vol. 2008).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Kosher and the Christmas Tree: On marriages between Jews and non-Jews in Sweden, Finland and Norway

Dencik, L., 2009, Jewish Intermarriage Around the World. Reinharz, S. & DellaPergola, S. (eds.). New Brunswick, USA: Transaction Publishers, p. 75-88

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Muligheder og barrierer i den flerkulturelle skole: Om holdninger, modstand, pædagogik og anerkendelse

Gitz-Johansen, T., 2009, Teacher Diversity in Diverse Schools: Challenges and Opportunities for Teacher Edcation. Kolbjørn Kjørven, O., Ringen, B-K. & Gagné, A. (eds.). 1 ed. Vallset: Oplandske Bokforlag, p. 391-410

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om barndommens institutionalisering: og noget om dens affortryllelse

Rasmussen, K., 2009, Barndommens organisering: I et dansk institutionsperspektiv. Højlund, S. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 15-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Opdragelsens udfordringer i turbosamfundet

Dencik, L., 2009, Fordi jeg siger det! : 21 tankevækkere om børneopdragelse. Madsen Kvols, A., Jakobsen, M. B., Lilleheden, P. & Rosenlund, A. (eds.). Århus: Siesta, p. 18-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Some observations on the meeting in Geneva Meeting, dated 26.11. 2009:

Singla, R., 2009, Joint meeting ofCOST Action HOME (Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe) and WHO-HPH Task Force on Migrant-Friendly and Culturally Competent Health Care: Topic of the meeting: Migration of health workers - Migrants as partners and resources -   Reporters' reports. Geneva, p. 7 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

South Asians in Scandinavia: Diasporic Identity Processes in Quod Erat Demonstrandum

Singla, R., 2009, Quod Erat Demonstrandum: From Herodotus' Ethnographic Journeys to Cross-Cultural Research. Gari, A. & Mylonas, K. (eds.). Athen: Pedio Books Publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2010

Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis

Stanek, A. H., 2010, SFO- og fritidspædagogik: før, nu og i fremtiden. Ankerstjerne, T. (ed.). Dafolo, p. 125-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Den professionelle og "den anden": Mødet med etniske minoriteter i en professionel praksis

Gitz-Johansen, T., 2010, Kultur og Etnicitet på Arbejde: Professionelt Arbejde i det Flerkulturelle Samfund. Day, B. & Steensen, J. (eds.). Århus: ViaSystime, p. 92-106

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Globalisering, uddannelse og multikulturel pædagogik

Kampmann, J., 2010, Pædagogisk arbejde med tosprogede børn. Mikkelsen, P. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 143-164 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Om betydningen af sociale relationer og netværk for børn og unge med handicap

Rasmussen, K., 2010, Fællesskab i forskellighed: Specialisering og det fælles i pædagogisk arbejde. Ulla, L. & Schou, C. (eds.). 1 ed. København: Akademisk Forlag, p. 223-251 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Opdragelsens udfordringer i turbosamfundet

Dencik, L., 2010, Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv. Banér, A. (ed.). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, (Centrum för barnkulturforsknings skriftserie ; No. 43).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Opsummering af perspektiver på læreruddannelse og traineeansættelse

Elle, B. & Gulløv, J. M., 2010, Trainee i Gentofte Kommune: Følgeforskning om lærerstuderendes arbejde i praksis. Elle, B. & Gulløv, J. (eds.). København: Professionshøjskolen UCC, p. 90-98 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Perspektiver på trainee-ansættelse og læreruddannelse

Elle, B., 13 Oct 2010, Trainee i Gentofte Kommune: Følgeforskning om lærerstuderendes arbejde i praksis. Elle, B. & Gulløv, J. (eds.). København: Professionshøjskolen UCC, p. 12-55 43 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Specialskoler og det fysisk-sociale miljø: en skitse til drøftelse af den fysisk-sociale arkitekturs bidrag til skabelse og fastholdelse af handicapidentitet

Rasmussen, K., 2010, AproPOS: Arkitektur, Pædagogik og Sundhed. Kural, R., Bruun Jensen, B. & Kirkeby, I. M. (eds.). 1 ed. København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, p. 20-34 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2011

Architecture, Pedagogy and Children: The intersection between different programs of action in school

Kampmann, J., Kirkeby, I. M. & Gitz-Johansen, T., 2011, Educational Dimensions of School Buildings. Bengtsson, J. (ed.). Peter Lang, p. 49-73 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Att växa upp i turbosamhället: nya villkor och utmaningar

Dencik, L., 2011, Familj, vardagsliv och modernitet: En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund. Höjer, I. & Höjer, S. (eds.). Göteborg: Göteborgs Universitet, p. 35-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Børneperspektiver fra grænselandet mellem folkeskole og specialklasse

Røn Larsen, M., 2011, Børn i vanskeligheder: samarbejde på tværs. Højholt, C. (ed.). København: Dansk Psykologisk Forlag, p. 61 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den judiska integrationsvägen i Sverige: Från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsmedvetande

Dencik, L., 2011, Judarna i Sverige - en minoritets historia. Müssener, H. (ed.). Uppsala Universitet, p. 77 - 98 (Uppsala Multiethnic Papers; No. 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

fejludvikling og social arv: et spørgsmål om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

Poulsen, A., 2011, Specialpædagogik: en grundbog. Christiansen, J., Mårtensson, B. D. & Pedersen, T. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 186-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Foto og dokumentation: i pædagogisk arbejde

Rasmussen, K., 3 Nov 2011, Pædagogers arbejde med sprog og billeder. Mark, K. (ed.). TAPIR Akademisk Forlag, p. 217-248 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Hvordan har det blitt 8400 menn ansatt i norske barnehager?

Norfjell, O. B. & Nielsen, S. B., 2011, Nordiske mænd til omsorgsarbejde! : En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Nielsen, S. B. (ed.). VELPRO, p. 82-109 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Judendom

Dencik, L., 2011, Mänskliga rättigheter och religion. Andersson, D-E. & Modée, J. (eds.). Malmö, Sverige: Liber, p. 152-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Læringskultur og kulturel læring

Pedersen, M. S., Jun 2011, Frafald i erhvervsuddannelserne. Jørgensen, C. H. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 153-167 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Mandlige perspektiver på styrkelse af omsorgen i Finland: Om mentorskab og markedsføring som rekrutteringsstrategi

Nielsen, S. B., 2011, Nordiske mænd til omsorgsarbejde!: En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Nielsen, S. B. (ed.). Roskilde: VELPRO, p. 223-239 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Multikulturel og interkulturel pædagogik i skolen

Kampmann, J., 2011, Gyldendals Pædagogikhåndbog. Kristensen, H. J. & Fibæk Laursen, P. (eds.). Gyldendal Akademisk, 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Når belønning og ros virker mod hensigten

Hansen, M. B., 2011, 20 psykologiske eksperimenter - der ændrede vores syn på mennesket. Aarhus: Plurafutura Publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Plugged in Youth: Technology and Transnationalism among South Asian Diaspora in Scandinavia

Singla, R., Jul 2011, Migration, Technology and Transculturation: A Global Perspective. German, M. & Banerjee, P. (eds.). St. Charles, MO: Lindenwood University Press, p. 141-164 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Rewarding and praising children

Hansen, M. B., 1 Jan 2011, Anglais pour psychologues. Masse, L., Pullin, W., Shankland, R. & Hughes, E. (eds.). Paris: Dunod Editeur

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

The Dialectics of Diaspora: On the Art of Being Jewish in the Swedish Modernity

Dencik, L., 2011, A Road to Nowhere?: Jewish experiences in the unifying Europe. Schoeps, J. & Glöckner, O. (eds.). Leiden & Boston: Brill Academic Publishers, Incorporated

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

"Uddannelse - et våben mod fattigdom?": Etnografiske studier af Ungdom, Uddannelse og Udvikling

Madsen, U. A., 2011, Gyldendals Pædagogikhåndbog : otte tilgange til pædagogik. Kristensen, H. J. & Laursen, P. F. (eds.). København: Gyldendal, p. 505-523 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Visitationsprocesser - som betingelse for at arbejde med børn i vanskeligheder

Røn Larsen, M., 2011, Børn i vanskeligheder: samarbejde på tværs. Højholt, C. (ed.). Dansk Psykologisk Forlag, p. 177-206 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2012

A Paradox of Inclusion: Administrative Procedures and Children’s Perspectives on Difficulties in School

Røn Larsen, M., 2012, Children, Childhood and Everyday Life: Children’s Perspectives. Hedegaard, M., Højholt, C., Ulvik, O. S. & Aronsson, K. (eds.). Charlotte N.C.: Information Age Publishing, p. 143-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behovet for teorier om sundhedsfremme

Pedersen, K. B., Nielsen, S. B. & Land, B., 25 May 2012, Sundhedsfremme: et kritisk perspektiv. Dybbroe, B., Land, B. & Nielsen, S. B. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 27-39 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review