Det midlertidige liv

Press/Media: Press / Media

Description

Tidens tendens til flygtighed eksemplificeres af de populære hovedpersoner i tv-serien Sex and The City. Organisationspsykolog og lektor Åse Høgsbro Lading fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet har undersøgt gymnasielæreres holdning til deres arbejde: mens jobbet for de ældre ofte var et livslangt valg, så opfattede de yngre det tit som en overgang til noget andet - eventuelt også en anden branche. En ung lærer udtalte blandt andet: jeg tror ikke der bliver mange 25-års jubilæer i fremtidens gymnasium. Flygtighedstendensen beskrives i bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket, en ph.d.-afhandling af filosoffen Anders Fogh Jensen, som udkommer den 28. august på Aarhus Universitetsforlag.
Period10 Jul 2009

Media coverage

1

Media coverage