Uddannelses- og Forskningsministeriet (External organisation)

Simon Heilesen (Member)

Activity: MembershipMembership in committee, council, board

Description

programudvalget for det nationale netværk for IKT-støttet læring

Formålet med det nationale netværk for IKT-støttet læring er at sikre videndeling mellem universiteterne og understøtte udvikling af nye IKT-støttede undervisnings- og eksamensformer. Netværket skal bl.a. bidrage til:

Viden- og erfaringsudveksling om anvendelsen af ny teknologi i undervisningen.

Identificere og udveksle best practice inden for IKT-støttet læring.

Praksisnær forskning og udvikling: - Hvad det er for en forskning, der er behov for, når det gælder undervisnings- og uddannelseskvalitet?

Netværk for overordnede drøftelser, som f.eks.: Hvad er universiteternes ambitionsniveau? – Hvordan kan it skabe nye innovative undervisningsforløb og udvikle kvaliteten i undervisningen? Hvilke krav stiller det til underviserne?

Netværket er nationalt funderet med internationalt og nordisk udsyn.
Period8 Feb 2011 - 1 Mar 2021
Held atUddannelses- og Forskningsministeriet, Denmark