Sparringspartner - forskningstilknytning CVU Sjælland - Kompetencecenter for IT og læring

Nielsen, J. L. (Participant)

    Activity: OtherOther (prizes, external teaching and other activities) - Supervision and co-examiner

    Description

    Sparringsprojektet er et forsknings- og udviklingsorienteret projekt i forhold til CVU-Sjællands IT-relaterede undervisningsktiviteter - organiseret som led i Kompetencecenter for IT og Læring (www.cil.cvusj.dk/). Jeg deltager i arbejdsgruppens møder og bidrager til at Centerets arbejde kan trække på ny viden inden for området IT og læring. Møderne har form af en refleksiv orienteret erfaringsudveksling vedr. de forskellige netbaserede fleksible uddannelser indenfor CVU Sjællands forskellige professionsområder. Indbefatter Holbæk Seminarium, Haslev Seminarium, Roskilde Pædagogseminarium, Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, Slagelse Pædagogseminarium, Ankerhus Seminarium, Sygeplejeskolen i Slagelse, Roskilde Amts Sygeplejeskole og Amtscentret for undervisning Roskilde Amt.
    Period10 Feb 200331 Dec 2007
    Held atCVU Sjælland, Denmark