Seminar om undervisning i arbejdsrettet andetsprogsundervisning

Pedersen, M. S. (Speaker)

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Seminar om arbejdsrettet andetsprogsundervisning, arrangeret af VOX, Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk i Oslo, Norge. Deltagere fra Danmark: Repræsentanter fra Styrelsen for International Rekruttering: Deltagere fra Sverige: Nationalt Centrum for Svensk som Andraspråk, Stockholm Universitet. Formålet med mødet var at skabe et netværk for gensidig information om og udvikling af didaktik i forbindelse med undervisning i arbejdsrettet andetsprog. Michael Svendsen Pedersen holdt oplæg om: 1) Teori om didaktik i forbindelse med undervisning arbejdsrettet andetsprog, 2) Teori og praksis i forbindelse med undervisning i arbejdsrettet andetsprog.
Period13 Jun 2016
Event typeSeminar
LocationOslo, Norway