RUCMUS 2013

Haldrup, M. (Organizer)

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation and participation in conference

Description

Museer og offentlige myndigheder er igennem museumsloven er forpligtet på at samarbejde omkring sikring af ”væsentlige bevaringsværdier” for eftertiden i form af natur- og kulturarv i forbindelse med fysisk planlægning. Det skal fx ske, når der foreligger nye lokalplaner, når der gives byggetilladelser og tilladelser til råstofindvinding. Men hvad der er ”væsentlige bevaringsværdier” og således tilskrives betydning som ”natur- eller kulturarv” er et forhandlingsspørgsmål. Natur- og kulturarv er dog altid nogens. Det handler ikke blot om at bevare for eftertiden, men også om hvordan det skal gøre, og hvad den bevarede natur- og kulturarv må, bør, kan og skal bruges til og til glæde for hvem. Der er således flere og fleres interesser på spil, hvorfor bestemmelse og sikring af ”væsentlige bevaringsværdier” ikke er nogen nem og enkel sag, men kan ses som led i en forhandling eller kamp om værdier og identiteter på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan. På konferencen vil problemstillingen blive belyst ud fra tre synsvinkler: et museumsperspektiv, et myndighedsperspektiv og et brugerperspektiv.
Period5 Apr 2013
Event typeConference
LocationRoskilde, Denmark