Ph.d.-klynge

From, D. (Organizer)

  Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

  Description

  Jeg beskrev og underviste om forskersubjektivitet med dette afsæt (se også vedhæftede dokument): "Til forskel fra naturvidenskabelige studier kan det, der studeres, oftest ikke kan betragtes som en objektiv repræsentation af virkelighedens genstandsfelter. Derimod træder aktører frem som levende og dynamiske subjekter, der går i dialog med forskeren på forskellig og til tider uforudsigelig vis. I vekslende perioder kan præmissen om kontingens bidrage til stor frustration for forskeren, der kunne ønske sig mere observérbare subjekter, der optrådte forventeligt og konkret dokumentérbart. Af samme grund står refleksivitet i kvalitativ forskning helt centralt, hvor beskrivelser af tilvejebringelsen af viden betragtes som et grundlæggende kvalitetskrav. I klyngen blev det diskuteret, hvordan forskersubjektivitet gribes an som en metodologisk refleksion."
  Period28 Jan 2016
  Event typeWorkshop
  LocationRoskilde